Pepsico Logo

Het Privacy- en Cookiebeleid van PepsiCo Europe

Inleiding en algemene voorwaarden

PepsiCo, Inc., handelend namens zichzelf en ten behoeve van al haar werkmaatschappijen in de EU die vermeld staan in Bijlage 1 (gezamenlijk "PepsiCo"), zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website of apps, of deelneemt aan onze promoties, of in verband met vragen contact met ons opneemt.

Dit Privacy- en Cookiebeleid heeft betrekking op ons gebruik van persoonsgegevens die wij van u verzamelen via de volgende services:

 • een PepsiCo-website met een link naar dit Privacy- en Cookiebeleid (zie de lijst in Bijlage 1 voor meer informatie);
 • social media, messagingservices of officiële inhoud van PepsiCo op andere websites of apps;
 • mobiele applicaties;
 • de telefonische hulplijn van onze klantenservice;
 • een officieel e-mailadres of sms-nummer van PepsiCo; of
 • het postadres van onze klantenservice.

Wij verzamelen bepaalde specifieke informatie van u om de levering van onze service aan u optimaal te laten verlopen en om bepaalde marketingactiviteiten te faciliteren.

Dit Privacy- en Cookiebeleid licht het volgende toe:

 • welke informatie PepsiCo over u kan verzamelen;
 • hoe PepsiCo de informatie de wij over u verzamelen gebruikt;
 • wanneer PepsiCo uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
 • of PepsiCo uw gegevens aan derden zal doorgeven;
 • uw keuzes met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
 • het gebruik van cookies op de PepsiCo-websites en hoe u cookies kunt weigeren.

Wij gebruiken alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij van u verzamelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief wetten voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De PepsiCo-websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook gebruikmaken van cookies. Wij adviseren u om deze beleidslijnen, die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze websites en die verzameld kunnen worden door cookies, te lezen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en u gebruikt zulke websites op eigen risico.

Wij zijn wij?

Dagelijks worden de producten van PepsiCo door consumenten een miljard keer in meer dan 200 landen en gebieden wereldwijd gebruikt. De productportefeuille van PepsiCo bestaat uit een brede waaier van lekkere voedingsproducten en dranken, inclusief de merken Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana en Quaker. Ga voor meer informatie over PepsiCo naar www.pepsico.com.

Welke informatie verzamelt PepsiCo over mij?

Wanneer u deelneemt aan, toegang verkrijgt tot of u aanmeldt voor services, activiteiten of inhoud online van PepsiCo (inclusief op social media en messaging-toepassingen), zoals nieuwsbrieven, promoties, live chats, messageboards, berichten of stemmen via internet en mobiele apparatuur, kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen. Dit kan zijn: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of mobiel nummer, geslacht of geboortedatum en informatie die wordt verzameld over uw gebruik van de services van PepsiCo, zoals wat u hebt gelezen, bekeken of wat u deed op onze websites, apps of tijdens het gebruik van onze andere services.

In sommige gevallen kunt u besluiten om ons te voorzien van verdere persoonsgegevens, en soms ook gevoelige persoonsgegevens (bijv. als u spreekt met ons klantenserviceteam over dieetvoorschriften of uw gezondheidsproblemen). Als u dit doet voorzien wij u van verdere informatie over hoe wij op dat moment omgaan met uw informatie.

Voor bepaalde services van ons kunt u zich aanmelden via een externe service, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u ervoor kiest om u aan te melden via een externe service, verschijnt er een dialoogvenster dat u vraagt om PepsiCo toestemming te geven om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens (bijv. uw volledige naam, geboortedatum, e-mailadres en andere informatie die u openbaar hebt gemaakt op de externe website).

PepsiCo verzamelt ook informatie over hoe u mobiele apps van PepsiCo, PepsiCo-websites of andere online inhoud van PepsiCo gebruikt, plus de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de services, en unieke identificatoren zoals IP-adressen, dat zijn nummers die een specifieke computer of ander netwerkapparaat op het internet op unieke wijze identificeren. Voor meer informatie, zie deel 13 van dit beleid over het gebruik door PepsiCo van cookies en soortgelijke technologieën.

Hoe gebruikt PepsiCo de informatie die over mij wordt verzameld?

PepsiCo gebruikt uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, waaronder:

 • de levering van onze services, activiteiten of online inhoud, of het communiceren van informatie hierover (bijv. over aanstaande promoties of de introductie van nieuwe producten)nbsp; of het behandelen van uw vragen om inlichtingen;
 • servicebeheer, wat inhoudt dat PepsiCo contact met u mag opnemen om redenen die verband houden met de service, activiteit of online inhoud waarvoor u zich heeft aangemeld (bijv. u inlichten over het beheer van een promotie waaraan u hebt deelgenomen, of om u te informeren dat een bepaalde service, activiteit of online inhoud is opgeschort voor onderhoud of het bijwerken van ons Privacy- en Cookiebeleid);
 • aanpassen van de inhoud die u ziet op onze sites en apps, en reclame die u ziet op onze sites, apps, of andere sites en services;
 • werken met derden om u relevante reclame te laten zien op de site van derden, zoals uiteengezet in deel 6 en 13;
 • contact met u opnemen over zaken die u hebt ingediend;
 • gebruikmaken van IP-adressen en apparaatidentificatoren voor identificatie van de locatie van gebruikers, blokkeren van verstorend gebruik, vaststellen van het aantal bezoeken vanuit verschillende landen, afstemmen van de inhoud van onze sites, apps of andere services op basis van surfgedrag, en vaststellen vanuit welk land u toegang verkrijgt tot de services;
 • analyse en onderzoek zodat we de door PepsiCo aangeboden services kunnen verbeteren.

Als PepsiCo het voornemen heeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, zullen wij u hiervan eerst in kennis stellen en/of vragen om uw toestemming, zoals de wet voorschrijft.

PepsiCo verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelstellingen, omdat wij hiertoe een legitiem zakelijk belang hebben dat niet ondergeschikt aan uw recht op voldoende bescherming van uw persoonsgegevens. U bent niet verplicht om PepsiCo te voorzien van de hierboven beschreven persoonsgegevens, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zult u mogelijk geen van de bovengenoemde services kunnen ontvangen, of toegang hebben tot bepaalde delen van onze website, kunnen deelnemen aan onze promoties, of informatie van ons waar u om hebt gevraagd kunnen ontvangen.

Wanneer neemt PepsiCo contact met mij op?

PepsiCo kan contact met u opnemen:

 • in verband met correspondentie die wij van u ontvangen of in verband met een opmerking of klacht die u heeft over de producten of services van PepsiCo;
 • in verband met een bijdrage die u hebt geleverd of vraag die u hebt ingediend bij PepsiCo, bijv. op social mediasites van PepsiCo, via sms, voicemail of andere messagingservices;
 • om u te updaten over materiële wijzigingen in de beleidsregels en praktijken van PepsiCo; en
 • voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven, zoals beschreven in deel 6.
 • in verband met de ondersteuning en levering van de service, bijv. een wanneer er een probleem is met de levering van uw order of wanneer u de checkout verlaat zonder aankoop

De website die u bezoekt bevat gedetailleerde informatie over hoe PepsiCo contact met u opneemt in verband met specifieke services, activiteiten of online inhoud.

Wordt er contact met mij opgenomen voor marketingdoeleinden?

PepsiCo stuurt alleen marketing-e-mail of berichten aan u toe, of neemt alleen contact met u op voor marketingdoeleinden als u hiermee akkoord bent gegaan. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door klikken op of selecteren van de optie ‘unsubscribe’ (opzeggen) in onze marketingcommunicatie, of door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 15 hieronder.

Deelt PepsiCo mijn persoonsgegevens met anderen?

PepsiCo kan af en toe uw persoonsgegevens doorgeven of verstrekken aan andere entiteiten in de PepsiCo-groep of aan derden voor een of meer van bovengenoemde doeleinden. Voorbeelden van relevante derden aan wie PepsiCo persoonsgegevens kan doorgeven zijn overheidsinstanties en derden die ten behoeve van ons diensten verlenen, zoals webhosting-providers, providers van betaaldiensten, providers van klantenrelatiebeheer, marketingpartners, media en uitvoeringspartners, en providers van website-analytics.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die ten behoeve van ons diensten verlenen, zorgen wij ervoor dat deze serviceproviders de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze aanwijzingen, en wij geven hen niet de bevoegdheid om persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve in zoverre nodig is om ten behoeve van ons diensten te verrichten of om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen

PepsiCo kan ook in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

(i) waar dit wettelijk is voorgeschreven;

(ii) voor het doel van of in verband met gerechtelijke procedures, of anderszins voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van haar wettelijke rechten;

(iii) aan rechtshandhavingsinstanties, of andere overheidsinstanties die een wettig verzoek tot verstrekking van de persoonsgegevens hebben ingediend;

(iv) indien wij geloven dat het doorgeven noodzakelijk is om schade of financieel verlies te voorkomen, of in samenhang met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke criminele activiteiten; of

(v) als wij ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen (inclusief door fusie, reorganisatie, spin-off, ontbinding of liquidatie).

Internationale doorgaven van persoonsgegevens

Wegens de wereldwijde aard van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven naar de V.S. en naar andere landen met gegevensbeschermingswetgeving die minder uitgebreid is dan die in de EU.

Wanneer PepsiCo persoonsgegevens doorgeeft buiten de Europese Economische Ruimte, zij het binnen de PepsiCo-bedrijvengroep of aan derden, geeft PepsiCo de persoonsgegevens slechts door:

(i) naar een land dat volgens de Europese Commissie beschikt over toereikende gegevensbeschermingswetgeving; of

(ii) aan een onderneming die beschikt over een geldige EU-VS-privacyschildcertificering voor bepaalde gegevensbeschermingsnormen met betrekking tot de categorie van persoonsgegevens die worden doorgegeven; of

(iii) wanneer wij hebben gezorgd voor een toepasselijk mechanisme voor gegevensoverdracht, zoals EU-standaardcontractbepalingen, om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. U kunt een kopie opvragen van de relevante mechanismen voor gegevensoverdracht die wij hebben geïmplementeerd, door contact met ons op te nemen door hier te klikken.

Ook wanneer aan geen van deze criteria is voldaan mag PepsiCo toch uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EER met uw uitdrukkelijke toestemming, of als de doorgave juridisch gezien noodzakelijk is.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die de informatie nodig hebben voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

U kunt een kopie aanvragen van de mechanismen voor overdracht waarmee persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie door hier te klikken.

Aanstootgevende of ongepaste inhoud op PepsiCo-websites

Als u aanstootgevende, ongepaste of verwerpelijke inhoud op websites PepsiCo plaatst of verstuurt, of u anderszins bezighoudt met storend gedrag op een service van PepsiCo, kunnen we uw persoonlijke gegevens in ons bezit gebruiken om dit gedrag te stoppen.

Als PepsiCo redelijkerwijs kan aannemen dat u wettelijke voorschriften hebt overschreden (bijvoorbeeld omdat de door u geplaatste inhoud lasterlijk kan zijn), kan PepsiCo uw persoonsgegevens gebruiken om rechtshandhavingsinstanties over uw gedrag te informeren.

Wat gebeurt er als ik jonger ben dan 16?

Als je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming verkrijgen van je ouder/voogd voordat je persoonsgegevens kunt doorgeven aan PepsiCo.

Hoe lang bewaart PepsiCo mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens blijven in onze systemen bestaan zolang dit nodig is voor de relevante activiteit, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Over het algemeen geldt dat als u uw persoonsgegevens verstrekt om in te schrijven op een promotie, uw persoonsgegevens slechts zolang bewaard worden als nodig is voor het beheer van die promotie.

Als u zich aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven / marketingcommunicatie, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u vraagt om verwijdering van uw informatie (als u ervoor kiest om op een zeker moment op te zeggen zullen wij gewoonlijk een deel van uw persoonlijke informatie bewaren om te verzekeren dat geen contact meer met u wordt opgenomen).

Voor meer informatie over het verwijderen van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van PepsiCo, klik hier.

Kan ik de persoonsgegevens die PepsiCo over mij in bezit heeft zien of verwijderen?

U hebt het recht om, in de mate waarin dit wettelijk vereist is, te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die PepsiCo bezit en om onjuistheden te laten corrigeren. Wij zullen redelijke pogingen ondernemen om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan u te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt vragen en verzoeken in verband hiermee of andere zaken in verband met dit Privacy- en Cookiebeleid indienen door hier te klikken.

U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens gecorrigeerd of verwijderd wordt, dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt, of dat uw persoonsgegevens die wij bezitten in een draagbaar formaat aan u worden verstrekt. Als u een of meer van deze rechten wilt bespreken of uitoefenen, kunt u de contactinformatie in deel 15 hiervoor gebruiken.

Cookies in webbrowsers

a. Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet-loginformatie en informatie over het surfgedrag van bezoekers te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te traceren en om statische rapporten te maken over activiteiten op de website. Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org. U kunt uw browser erop instellen om geen cookies te accepteren en de bovengenoemde website laat u zien hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Als u dit doet zullen in bepaalde gevallen enkele functies op onze website wellicht niet functioneren.

Tijdens uw bezoek aan een PepsiCo-website, worden de pagina's die u ziet, tezamen met een cookie gedownload naar uw apparaat. Veel websites doen dit omdat cookies de makers van websites in staat stellen om nuttige dingen te doen, zoals onderzoeken of het apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) de website eerder heeft bezocht. Dit gebeurt wanneer een bezoek wordt herhaald, namelijk door zoeken naar (en vinden van) de cookie die bij het laatste bezoek werd achtergelaten. Als u verdergaat zonder uw instellingen te veranderen nemen wij aan dat u ermee akkoord gaat om alle cookies op de PepsiCo-website te ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment veranderen.

b. Hoe gebruikt PepsiCo de cookies?

Door cookies verstrekte informatie kan ons helpen om inzicht te krijgen in het profiel van onze bezoekers en ons helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. PepsiCo gebruikt dit soort informatie om onze services en communicatie naar gebruikers te verbeteren en om te zien welke andere websites ze hebben bezocht, om meer inzicht te krijgen in hun interesses. Wij gebruiken alleen cookies die nodig zijn om onze website aan u te kunnen aanbieden als hiermee akkoord bent gegaan.

c. Cookies van derden in ingebedde inhoud op pagina's van PepsiCo

Tijdens uw bezoeken aan PepsiCo-websites kunt u enkele cookies opmerken die geen verband houden met PepsiCo.

Soms bedden we inhoud van social media en andere websites van derden in op onze eigen websites. Dit kan betrekking hebben op Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, en ‘buy’ knoppen van Adimo. Wanneer u een pagina met dergelijke inhoud bezoekt kunt u daarom gepresenteerd worden met cookies van deze websites en deze cookies van derden kunnen uw gebruik van de PepsiCo-website volgen. PepsiCo heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de website van de derde partij bezoeken voor meer informatie.

Wanneer PepsiCo inhoud van social media en andere websites van derden inbedt, kunnen sommige websites Google Analytics gebruiken om voor hun eigen doeleinden gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers. PepsiCo heeft hier geen controle over. Bezoek voor meer informatie de Google-webpagina "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt".

d. PepsiCo-tools voor delen

Op de webpagina's van PepsiCo kunt u ook ingebedde 'share' knoppen zien. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig inhoud delen met hun vrienden via diverse populaire sociale netwerken. Wanneer u op een van de knoppen klikt kan een cookie worden geplaatst door de service waarop u de inhoud wilt delen. PepsiCo heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies.

e. PepsiCo-cookies

De onderstaande lijst bevat enkele van de cookies die we gebruiken en waarom..

Soort cookie: Bluekai

Namen van cookies: _bkdc_bku

Doel: De cookies worden gebruikt om uw websiteactiviteit te volgen en helpen ons om onze ze reclame te optimaliseren.

Soort cookie: Doubleclick

Namen van cookies: _dsid_ide_sonar

Doel: De cookies worden gebruikt om uw websiteactiviteit te volgen en helpen ons om onze ze reclame te optimaliseren.

Soort cookie: Google Analytics

Namen van cookies: _utma _utmb _utmc _utmz

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, vanaf welke site bezoekers naar onze site zijn gegaan en welke pagina's ze hebben bezocht.

Meer informatie: Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google

Soort cookie: Acceptatie websitecookie

Namen van cookies: WebsiteCookiesAccepted

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te registreren of een gebruiker het gebruik van cookies op deze website heeft geaccepteerd.

Soort cookie: Unieke identifier

Naam van cookie: crm_guid

Doel: Cookie gebruikt om gegevens op te slaan die verband houden met CRM-systemen. GUID staat voor Global Unique Identifier.

Soort cookie: Toegankelijkheid

Namen van cookies: Style textsize

Doel: Deze cookies worden gebruikt om op te slaan of de gebruiker de site bekijkt in toegankelijke modus.

U kunt uw browser zodanig configureren dat hij alle cookies accepteert, alle cookies weigert of aan u kenbaar maakt wanneer er een cookie wordt verstuurd. (Elke browser is anders, dus raadpleeg het hulpmenu van uw browser om te leren hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.) Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.voor een opt-out van Google Analytics op alle bezochte websites http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alle cookies lopen na 90 dagen af.

f. Gebruik van cookies

We kunnen cookiegegevens gebruiken om u relevante reclame op sites van derden te laten zien (bijv. Facebook, Google, Instagram, Snapchat en Twitter). Dit kan beteken dat u een reclamebericht te zien krijgt wanneer we weten dat u eerder een PepsiCo-website hebt bezocht. Als u geen gerichte reclame van PepsiCo wilt ontvangen laten sommige sites van derden toe dat u vraagt om in de toekomst geen berichten te zien van specifieke adverteerders. Als u alle gepersonaliseerde services van PepsiCo wilt stoppen, inclusief gerichte reclame op websites van derden, dan kunt u naar uw browserinstellingen gaan en personalisering uitschakelen.

g. Andere informatie die van webbrowsers wordt verzameld

Uw webbrowser kan PepsiCo ook voorzien van informatie over uw apparaat, zoals een IP/MAC-adres en details over de browser die u gebruikt. Wij gebruiken de door uw browser of door de link waarop u hebt geklikt verstrekte informatie om inzicht te verkrijgen in de webpagina die u naar de PepsiCo-website heeft geleid en deze informatie kan door prestatiecookies worden vastgelegd.

Mocht u zorgen hebben over de manier waarop wij cookies gebruiken of over uw instellingen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 15.

Wijzigingen in het Privacy- en Cookiebeleid van PepsiCo

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Daarom zult u misschien elke keer wanneer u toegang verkrijgt tot of persoonsgegevens verstrekt aan PepsiCo het beleid willen controleren. De datum van de meest recente herziening wordt op deze pagina vermeld.

Contact opnemen met PepsiCo over dit Privacy- en Cookiebeleid / Klachten

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacy- en Cookiebeleid, klik hier of neem contact met ons op via europe.privacy@pepsico.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EU. De gegevens van uw relevante toezichthoudende autoriteit kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ingangsdatum: 25.05.18 Laatst gewijzigd: 25.05.18
Gegevensbeheerder
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
unwasted.nl Unwasted NETHERLANDS PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands

About Cookies

a. Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet-loginformatie en informatie over het surfgedrag van bezoekers te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te traceren en om statische rapporten te maken over activiteiten op de website. Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org. U kunt uw browser erop instellen om geen cookies te accepteren en de bovengenoemde website laat u zien hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Als u dit doet zullen in bepaalde gevallen enkele functies op onze website wellicht niet functioneren.

Tijdens uw bezoek aan een PepsiCo-website, worden de pagina's die u ziet, tezamen met een cookie gedownload naar uw apparaat. Veel websites doen dit omdat cookies de makers van websites in staat stellen om nuttige dingen te doen, zoals onderzoeken of het apparaat (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) de website eerder heeft bezocht. Dit gebeurt wanneer een bezoek wordt herhaald, namelijk door zoeken naar (en vinden van) de cookie die bij het laatste bezoek werd achtergelaten. Als u verdergaat zonder uw instellingen te veranderen nemen wij aan dat u ermee akkoord gaat om alle cookies op de PepsiCo-website te ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment veranderen.

b. Hoe gebruikt PepsiCo de cookies?

Door cookies verstrekte informatie kan ons helpen om inzicht te krijgen in het profiel van onze bezoekers en ons helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. PepsiCo gebruikt dit soort informatie om onze services en communicatie naar gebruikers te verbeteren en om te zien welke andere websites ze hebben bezocht, om meer inzicht te krijgen in hun interesses. Wij gebruiken alleen cookies die nodig zijn om onze website aan u te kunnen aanbieden als hiermee akkoord bent gegaan.

c. Cookies van derden in ingebedde inhoud op pagina's van PepsiCo

Tijdens uw bezoeken aan PepsiCo-websites kunt u enkele cookies opmerken die geen verband houden met PepsiCo.

Soms bedden we inhoud van social media en andere websites van derden in op onze eigen websites. Dit kan betrekking hebben op Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, en ‘buy’ knoppen van Adimo. Wanneer u een pagina met dergelijke inhoud bezoekt kunt u daarom gepresenteerd worden met cookies van deze websites en deze cookies van derden kunnen uw gebruik van de PepsiCo-website volgen. PepsiCo heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de website van de derde partij bezoeken voor meer informatie.

Wanneer PepsiCo inhoud van social media en andere websites van derden inbedt, kunnen sommige websites Google Analytics gebruiken om voor hun eigen doeleinden gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers. PepsiCo heeft hier geen controle over. Bezoek voor meer informatie de Google-webpagina "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt".

d. PepsiCo-tools voor delen

Op de webpagina's van PepsiCo kunt u ook ingebedde 'share' knoppen zien. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig inhoud delen met hun vrienden via diverse populaire sociale netwerken. Wanneer u op een van de knoppen klikt kan een cookie worden geplaatst door de service waarop u de inhoud wilt delen. PepsiCo heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies.

e. PepsiCo-cookies

De onderstaande lijst bevat enkele van de cookies die we gebruiken en waarom..

Soort cookie: Bluekai

Namen van cookies: _bkdc_bku

Doel: De cookies worden gebruikt om uw websiteactiviteit te volgen en helpen ons om onze ze reclame te optimaliseren.

Soort cookie: Doubleclick

Namen van cookies: _dsid_ide_sonar

Doel: De cookies worden gebruikt om uw websiteactiviteit te volgen en helpen ons om onze ze reclame te optimaliseren.

Soort cookie: Google Analytics

Namen van cookies: _utma _utmb _utmc _utmz

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, vanaf welke site bezoekers naar onze site zijn gegaan en welke pagina's ze hebben bezocht.

Meer informatie: Klik hier voor een overzicht van privacy bij Google

Soort cookie: Acceptatie websitecookie

Namen van cookies: WebsiteCookiesAccepted

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te registreren of een gebruiker het gebruik van cookies op deze website heeft geaccepteerd.

Soort cookie: Unieke identifier

Naam van cookie: crm_guid

Doel: Cookie gebruikt om gegevens op te slaan die verband houden met CRM-systemen. GUID staat voor Global Unique Identifier.

Soort cookie: Toegankelijkheid

Namen van cookies: Style textsize

Doel: Deze cookies worden gebruikt om op te slaan of de gebruiker de site bekijkt in toegankelijke modus.

U kunt uw browser zodanig configureren dat hij alle cookies accepteert, alle cookies weigert of aan u kenbaar maakt wanneer er een cookie wordt verstuurd. (Elke browser is anders, dus raadpleeg het hulpmenu van uw browser om te leren hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.) Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.voor een opt-out van Google Analytics op alle bezochte websites http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alle cookies lopen na 90 dagen af.

f. Gebruik van cookies

We kunnen cookiegegevens gebruiken om u relevante reclame op sites van derden te laten zien (bijv. Facebook, Google, Instagram, Snapchat en Twitter). Dit kan beteken dat u een reclamebericht te zien krijgt wanneer we weten dat u eerder een PepsiCo-website hebt bezocht. Als u geen gerichte reclame van PepsiCo wilt ontvangen laten sommige sites van derden toe dat u vraagt om in de toekomst geen berichten te zien van specifieke adverteerders. Als u alle gepersonaliseerde services van PepsiCo wilt stoppen, inclusief gerichte reclame op websites van derden, dan kunt u naar uw browserinstellingen gaan en personalisering uitschakelen.

g. Andere informatie die van webbrowsers wordt verzameld

Uw webbrowser kan PepsiCo ook voorzien van informatie over uw apparaat, zoals een IP/MAC-adres en details over de browser die u gebruikt. Wij gebruiken de door uw browser of door de link waarop u hebt geklikt verstrekte informatie om inzicht te verkrijgen in de webpagina die u naar de PepsiCo-website heeft geleid en deze informatie kan door prestatiecookies worden vastgelegd.

Mocht u zorgen hebben over de manier waarop wij cookies gebruiken of over uw instellingen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in deel 15.