Pepsico Logo

Политика за поверителност и бисквитки на PepsiCo Европа

Увод и общи условия

PepsiCo, Inc. се задължава, от свое име и от името на всички нейни звена, които извършват дейност в ЕС, изброени в Анекс 1 (колектив „PepsiCo”), да пази Вашата лична информация, тогава, когато използвате нашите интернет страница,приложения или участвате в нашите промоции, или когато ни задавате въпроси.

Тази Политика за поверителност и бисквитките се отнасят до използването от наш на всякаква лична информация, която събираме от Вас посредством следните услуги:

 • всяка интернет страница PepsiCo, уеб сайт, който има линк към тази Политика за поверителност и бисквитки (виж списъка в Анекс 1 за повече подробности;
 • социални медии, SMS услуги или официалното съдържание на PepsiCo в други интернет страници или приложения;
 • приложения за мобилни устройства;
 • нашата телефонна helpline за клиенти;
 • всеки e-mail адрес или официален SMS номер на PepsiCo; sau
 • нашия пощенски адрес за клиенти.

За да оптимизираме предоставянето на нашите услуги за Вас и за да улесним някои наши маркетинг усилия, ние събираме известна информация, характерна за Вас.

Тази Политика за поверителност и бисквитки обяснява следното:

 • каква информация може да събира PepsiCo за Вас;
 • начина, по който PepsiCo ще използва информацията, която събираме за Вас;
 • когато може PepsiCo използва Вашите детайли, за да се свърже с Вас;
 • ако PepsiCo разкрие на друг Вашите детайли;
 • Вашите избори относно личната информация, която ни изпращате;
 • Използване на бисквитки в интернет страниците на PepsiCo и начина, по който можете да използвате бисквитките.

Ние използваме цялата лична информация, която ни изпращате или която събираме от Вас съгласно всички действащи закони (включително тези за личната информация, като Общ правилник на ЕС за защита на данните.

Интернет страниците PepsiCo могат да съдържат hyperlink-ове към интернет страници, притежавани и управлявани от трети страни. Тези интернет страници на трети страни имат своите политики за поверителност и също е възможно да използват бисквитки. Ние препоръчваме да прегледате тези  политики, които ще управляват личната информация, която изпращате тогава, когато посещавате тези интернет страници и които могат да се събират също чрез бисквитки. Ние не поемаме никаква отговорност за подобни интернет страници на трети страни и използването от Вас на тези интернет страници става за Ваш собствен риск.

Кои сме ние?

Продуктите PepsiCo се ползват от клиенти милиард пъти на ден, в над 200 държави и територии по целия свят. Портфолиото от продукти PepsiCo включва широка гама от хранители продукти и вкусни напитки, включващо марки от Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana и Quaker Oats. За повече информация за PepsiCo, моля, влезте на www.pepsico.com.

Каква информация ще събира PepsiCo за мен?

Когато участвате, посещавате или се регистрирате в/за всякакви услуги, дейности или онлайн съдържание на PepsiCo (включително в социалните медии и SMS приложенията), като инфо бюлетини, промоции, live chat-ове, форуми за съобщения, онлайн или мобилни съобщения или гласувания, е възможно да получим лична информация за Вас. Тя може да включва име, e-mail, пощенски адрес, номер на стационарен телефон или GSM, пол или датата Ви на раждане, както и информацията, събирана за използването от Вас на услугите PepsiCo, като това, което сте прочели, разгледали или направили на нашите интернет страници, приложения или когато използвате други наши услуги.

Моля, запомнете, че понякога Вие можете да решите да ни изпратите допълнителна лична информация и понякога лична чувствителна информация (напр. ако говорите с екипа ни за услуги за клиенти за всякакви изисквания за хранене или здравословен проблем, който може да имате). Ако правите това, ние ще Ви изпратим и друга информация за начина, по който ние ще използваме информацията в този момент.

Някои от нашите услуги могат да Ви предоставят възможност да се свържете чрез трета услуга, като Facebook, Twitter и Instagram. Ако изберете да се свържете чрез трета услуга, ще Ви бъде представено диалогово поле, което ще Ви поиска разрешението PepsiCo да има достъп до Вашата лична информацият (напр. Цялото име, дата на раждане, e-mail и всякаква друга информация, която сте направили публично достъпна на сайта на третата страна).

PepsiCo събира също така информация за начина, по който Вие използвате мобилните приложения PepsiCo, интернет страниците PepsiCo или друго онлайн съдържание PepsiCo, и устройството/устройствата, кое(и)то ползвате, с цел достъп до услугите, както и уникалните онлайн идентификатори, като IP адресите, които са числа, които могат да идентифицират уникално даден компютър или друго мрежово устройство в интернет. За повече информация, виж раздел 13 от тази политика за използване от страна на PepsiCo на бисквитките и на подобни технологии.

Как PepsiCo ще използва информацията, която събира за мен?

PepsiCo ще използва Вашата лична информация за редица цели, включително и следните:

 • предоставянето на наши услуги, дейности или онлайн съдържание ни, или съобщаването на информация за тях (напр. информация за бъдещи промоции или представяния на нови продукти) и за да отговори на Вашите искания и въпроси;
 • управляването на услуги, което означава, че PepsiCo може да се свърже с Вас поради причини свързани с услуга, дейност или онлайн съдържание, за което сте се абонирали за (напр. да Ви изпратим съобщения във връзка с управлението на някоя промоция, в която сте участвали или да Ви уведомим, че дадена услуга, дейност или онлайн съдържание е преустановено за поддръжка или за актуализиране на нашата Политика за поверителност и бисквитки);
 • персонализиране на съдържанието, което виждате на нашите сайтове и приложения, е рекламата, която виждате на сайтовете, нашите приложения или други сайтове и услуги;
 • сътрудничество с трети страни, за да Ви представим съответната реклама на този трети сайт, както е предвидено в раздели 6 и 14;
 • свързване с Вас във връзка с всякакво подавания, извършени от Вас;
 • използване на IP адресите и на идентификаторите на устройства, за да идентифицираме локацията на потребителите, за да блокираме рушаща употреба, за да установим броя посещения от различни трети страни, за да персонализираме съдържанието на страниците, на приложенията ни или на други услуги въз основа на поведението при сърфиране, и за да установим от коя държава използвате услугите;
 • анализ и изследване, така че да можем да подобряваме услугите, предлагани от PepsiCo;

Когато PepsiCo предлага използването на Вашата лична информация за всякакви други употреби, ние ще се уверим, че ще Ви уведомим първо и/или ще поискаме Вашето одобрение, както предвижда законът.

PepsiCo събира и използва личната информация за Вас за описаните по-горе цели, тъй като имаме законен интерес да направим това, така че да не бъде анулирана от Вашето право личната Ви информация да Ви бъде защитавана адекватно. Вие не сте задължени да изпращате на PepsiCo никоя от личната информация описана по-горе, но ако изберете да на правите това, е възможно да не можете да получавате никоя от услугите, описани по-горе, да не можете да имате достъп до определена част от нашата интернет страница, да не можете да влизате в нашите промоции или получите от нас информацията, която сте поискали.

Кога PepsiCo ще се свързва с мен?

PepsiCo може да се свърже с Вас:

 • във връзка с всякаква кореспонденция, която получаваме от Вас или коментар, или жалба, която внасяте за продуктите или услугите на PepsiCo;
 • във връзка с всякакъв принос или въпрос, които сте представили на PepsiCo, напр. на страниците със социалните страници PepsiCo, с текст, гласово съобщение или други SMS услуги;
 • за да Ви информираме за всякакви основни промени в политиките и практиките на PepsiCo; и
 • за маркетингови цели, при условие, че ще изразите съгласието си, както е предвиден в раздел 6.

Нашата интернет страница, която посещавате, ще Ви изпрати подробна информация за начина, по който PepsiCo ще се свърже с Вас във връзка с услуги, дейности или специфично онлайн съдържание.

Ще бъда ли търсен за маркетингови цели?

PepsiCo ще Ви изпраща e-mail-и, маркетинг съобщения или ще се свързва с Вас за маркетингови цели, при условие, че Вие сте приели това. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху или изберете опцията „заличаване” в нашето маркетингово съобщение, или като използвате контактните данни от раздел 15 по-долу.

PepsiCo ще съобщава ли на друг личната ми информация?

PepsiCo може да предава или разкрива понякога Вашата лична информацията на други звена от групата PepsiCo или на трети страни за всяка от целите, изброени по-горе. Примерите за подходящи трети страни, на които PepsiCo може да разкрива лична информация, включват правителствени агенции и трети страни, предоставящи услуги от наше име, като доставчици на онлайн хостинг услуги, доставчици на платежни услуги, доставчици на управление на взаимоотношенията с клиенти, маркетингови партньори, медии и партньори за реализиране, и доставчици на анализи на уе страницата.

Тогава, когато разкрием Вашата лична информация на трети лица, които предоставят услуги от наше име, се уверяваме, че подобни доставчици на услуги използват личната информация само в съответствие с нашите инструкции и не ги упълномощаваме да използват или разкриват лична информация само, ако е необходимо да предоставят услуги от наше име и да спазват действащите правни задължения.

PepsiCo може също да разкрива Вашата лична информация на трети страни:

(i) тогава, когато се предвижда така,

(ii) с цел или във връзка с каквито и да е било правни или други процедури, с цел определяне, изпълнение или защита на  законните й права,

(iii) които са органи за прилагане на закона или други  агенции, които са издали искане за правно разкриване на личната информация,

(iv) тогава, когато ние счетем, че разкриването е необходимоь за да се предотврати финансовата вреда или загуба или във връзка с предполагаемо или действително наказателно разследване, или

(v) ако продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или нашите активи (включително чрез сливане, реорганизация, разделяне, прекратяване или ликвидиране).

Международни трансфери на лични данни

Поради глобалния характер на нашите операции, ние може да прехвърлим Вашата лична информация на САЩ и други страни, чиито закони за защита на данните може да не са толкова широки, колкото в ЕС. 

Тогава, когато PepsiCo прехвърля лична информация извън пространството на Европейския съюз, или в групата от дружества PepsiCo, или на трета страна, PepsiCo прехвърля само онази лична информация:

(i) държава, по отношение на която Европейската комисия счита, че има адекватни закони за защита на данните; или

(ii) компания, притежаваща текущ и валиден сертификат за поверителност на САЩ и ЕС, който предвижда определени стандарти за защита на данните, свързани с категорията на прехвърляната лична информация; или

(iii) когато сме разработили подходящ механизъм за предаване на данни, като стандартните договорни клаузи на ЕС, за да гарантираме, че личната ви информация е подходящо защитена. Можете да получите копие на съответните механизми за трансфер на данни, които сме изготвили, като се свържете с нас, чрез щракане тук.

Ако не бъде изпълнен нито един от тези критерии, PepsiCo може все пак да прехвърля лична информация извън EEA без Вашето изрично съгласие или ако преносът е необходим от правна гледна точка.

Достъпът до Вашата лична информация се ограничава до физически лица, които трябва да познават информацията за целите, описани в тази Политика за Поверителност.

Можете да изискате копие от всеки механизъм за прехвърляне, съгласно който всяка лична информация се прехвърля извън ЕС чрез щракане тук.

Смущаващо= или неподходящо съдържание на интернет страницитена PepsiCo

Ако Вие публикувате смущаващо, неподходящо или недопустимо съдържание навсякъде на или към интернет страниците на PepsiCo или се ангажирате по друг начин или с всяко смущаващо поведение в които и да е услуги на PepsiCo, PepsiCo може да използва Вашата лична информацият, за да спре подобно поведение.

Тогава, когато PepsiCo счете разумно, че не спазвате или е възможно да не спазите действащите закони (напр. тъй като съдържанието, което сте публикували може да бъде с характер на клевета), PepsiCo може да използва Вашата лична информация,за да информира агенциите, прилагащи закона, за Вашето поведение.

Какво се случва, ако съм под 16 години?

Ако сте на възраст под 16 години, моля, получете разрешение от родителя/настойника Ви преди да изпращате всякаква лична информация на PepsiCo.

Колко време PepsiCo ще съхранява моята лична информация?

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация в нашите системи колкото време е необходимо за релевантната дейност, ако не се изисква или не се разрешава от закона по-дълъг период на задържане. 

Като цяло, ако Вие изпращате личната си информация за участие в промоция, ние ще пазим личната Ви информация само толкова, колкото е необходимо за управлението на тази промоция. Ако се абонирате за нашите инфо бюлетини /нашите маркетинг съобщения по e-mail, ние ще пазим личната Ви информация до момента, в който поискате тя да бъде заличена (ако изберете да се отпишете по всяко време, тогава ние ще задържим като цяло някоя от личната Ви информация, за да се уверим, че сте потърсен отново).

За повече информация за заличаване на личната Ви информация, пазена от PepsiCo, щракнете тук.

Мога ли да разгледам или отпиша личната информация, която PepsiCo притежава за мен?

До степента, предвидена от закона, Вие имате правото да поискате копие от личната информация, която PepsiCo притежава и да разпоредите коригиране на неточностите. Ние ще положим разумни усилия, за да предадем, коригираме или отпишем личната информация за Вас от нашите файлове. Моля, изпратете исканията и въпросите си за този или друг аспект относно тази Политика за поверителност и бисквитки чрез щракане тук.

Вие също имате право да поискате обработка на Вашата лична информация да бъде поправена или заличена, обработката й да бъде ограничена или личната информация, която притежаваме за Вас да Ви бъде изпратена в преносим формат. Ако искате да обсъдите или да упражните всяко от тези права, моля, използвайти контактните данни от раздел 15.

Бисквитки на интернет търсачката

a. Какво е бисквитка?

Бисквитки са текстови файлове, показвани на Вашия компютър, за да събират стандартна информация за достъпа до интернет и информация за поведението на посетителите. Тази информация се използва, за да се открие използването от посетителите на интернет страницата и да се съставят статистически доклади за онлайн дейността. За повече информация, посетете www.aboutбисквитки.org. Можете да настроите търсачката си да не приема бисквитки и по-горната интернет страница ще Ви покаже как да премахнете бисквитките от Вашата търсачка. Но, ако направите това, в някои случаи е възможно да не функционират като като резултата характеристиките на нашата интернет страница.

По времето на всяко посещение на интернет страницата на PepsiCo, страниците, които разглеждате, заедно с бисквитка, се изтеглят на Вашето устройство. Много интернет страници правят това, тъй като бисквитките дават на публикаторите на интернет страниците да правят полезни неща, като да разберат дали устройството (и вероятно неговия потребител) е посещавало преди интернет страницата. Това се прави при повторно посещение, за да се провери и намери бисквитката, оставена там от последното посещение. Ако Вие продължите да променяте Вашите настройки, ние ще предположим, че се радвате да получавате всички бисквитки на интернет страницата PepsiCo. Въпреки това, можете да променяте във всеки момент  Вашите настройки относно бисквитките.

b. Как PepsiCo използва бисквитките?

Информацията, предадена от бисквитките ни помага да разберем профила на нашите посетители и ни изпраща да Ви предадем едно по-добро потребителско преживяване. PepsiCo използва този тип информация, за да помага за подобряването на услугите и комуникацията, която предава на потребителите си и за да разбере какви други интернет страници са посещавали, за да разбере по-добре техните интереси. Ние използваме бисквитки, които са необходими, за да Ви изпратим нашата интернет страница, ако одобрим да направим това.

c. Бисквитки на трети страни в съдържанието, вградено в страниците на PepsiCo

Моля, запомнете, че по време на посещенията Ви в интернет страниците на PepsiCo, е възможно да забележите някои бисквитки, които нямат връзка с PepsiCo.

Понякога вграждаме съдържание от социалните медии и други трети интернет страници на нашите интернет страници. Те могат да включват Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и бутоните „купи” от Adimo. В резултат на това, тогава, когато посещавате страница, която съдържа едно подобно съдържание, могат да Ви бъдат представени бисквитки от тези интернет страници и тези трети бисквитки могат да следят за употребата от Вас на интернет страницата на PepsiCo. PepsiCo не контролира разпространението на тези бисквитки и Вие сте длъжни да проверявате релевантните интернет страници на трети страни за повече информация.

Тогава, когато PepsiCo вгражда съдържание от социалните мрежи и други трети интернет страници, някои интернет страници могат да използват Analitica Google, за да събират данни за поведението на потребителя за собствени цели. PepsiCo не ги контролира. За повече информация, виж интернет страницата на Google „Как Google използва данните тогава, когато използвате страниците или приложенията на нашите партньори”.

d. Инструменти за споделяне PepsiCo

Възможно е също да видите вградени бутоните „share” на интернет страниците на PepsiCo; те дават на потребителите възможност да споделят лесно съдържанието с приятелите си посредством популярните социални мрежи. Тогава, когато кликнете върху някои от тези бутони, една бисквитка може да се настрои от услугата, която сте избрали, за да споделите съдържанието. Отново, PepsiCo не контролира разпространението на тези бисквитки.

e. Бисквитки PepsiCo

Списъкът по-долу обяснява някои от бисквитките, които използваме и защо.

Вид бисквитка: Bluekai

Име на бисквитката: _bkdc_bku

Цел: Бисквитките се използват като средство за следене на Вашата онлайн дейност, за да ни помогнат да оптимизираме публикациите си.

Тип бисквитка: Doubleclick

Име на бисквитката: _dsid_ide_sonar

Цел: Бисквитките се използват като средство за следене на Вашата онлайн дейност, за да ни помогнат да оптимизираме публикациите си.

Вид бисквитка: Analitică Google

Име на бисквитката: _utma _utmb _utmc _utmz

Цел: Тези бисквитки се използват, за да събират информация за начина, по който посетителите използват нашата страница. Ние използваме информацията, за да съставяме доклади и да си помагаме в подобряването на страницата на сайта. Бисквитките събират информацията под анонимна форма, включително и броя посетители на страницата, тогава, когато посетителите са стигнали до сайта от страниците, които са посещавали.

Повече информация: Кликнете тук за представа относно поверителността в Google

Тип бисквитка: Приемане на бисквитка от интернет страница

Име на бисквитката: WebsiteCookiesAccepted

Цел: Тази бисквитка се използва, за да регистрира дали даден потребител е приел използването на бисквити на тази интернет страница.

Тип бисквитка: Уникален идентификатор

Име на бисквитката: crm_guid

Цел: Бисквитка, използвана, за да се архивират детайлите на потребителя, свързани със системите CRM. GUID означава „Global Unique Identifier” (Глобален уникален идентификатор).

Тип бисквитка: Достъпност

Име на бисквитката: Style textsize

Цел: Тези бисквитки се използват, за да се разбере дали потребителят разглежда страницата по достъпен начин

Можете да конфигурирате търсачката си да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да Ви уведомява тогава, когато дадена бисквитка се настройва. (Всяка търсачка е различна, проверете меню „Help" в търсачката Ви, за да разберете как да промените предпочитанията за бисквитка.) За да изберете да не бъдете следени повече от Analitica Google във всички интернет страници, влезте в  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Всички бисквитки ще изтекат след 90 дни.

f. Употребата на бисквитки

Ние можем да използваме данни от бисквитката, за да Ви покажем колко релевантна е рекламата в трети сайтове (напр. Facebook, Google, Instagram, Snapchat и Twitter). Това може да включва показването на рекламно съобщение за Вас, с което разбираме, че сте посетили дадена страница на PepsiCo по-рано. Ако не искате да получавате рекламните съобщения-цел от PepsiCo, някои трети интернет страници Ви позволяват да поискате в бъдеще да не виждате повече съобщения от рекламни агенции, специфични за тази страница. Ако искате да спрете всички услуги, персонализирани от PepsiCo, включително и рекламните съобщения-цел от трети страници, можете да влезете в настройките на Вашата търсачка и да деактивирате персонализирането от там.

g. Друга информация, събирана от онлайн търсачките

Вашата онлайн търсачка може също да изпраща на PepsiCo информация за Вашето устройство, като IP/MAC адрес и детайли за начина, по който използвате тази търсачка. Ние използваме информацията, предоставена от Вашата търсачка или чрез линка, върху който сте кликнали, за да разберем коя е интернет страницата, която сте насочили към интернет страницата на PepsiCo и това може да се запомни от бисквитките за успеваемост.

Ако имате всякакви страхове относно начина, по който използваме бисквитките или Вашите настройки, тогава Ви молим да се свържете с нас, като използвате контактните данни от раздел 15.

Промени в Политик ата за поверителност и бисквитки на PepsiCo

Тази Политика за поверителност и бисквитките могат да бъдат актуализирани понякога, така че е възможно да искате да я проверявате всеки път когато посещавате или изпращате лична информация на PepsiCo. Датата на най-скорошната ревизия ще бъде показана на тази страница.

Връзка с PepsiCo относно тази Политика за поверителност и бисквитки те/Жалби

Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност и бисквитките, моля, щракнете тук или се свържете с нас на: europe.privacy@pepsico.com

Ако не сте доволни от третирането на Вашите лични данни, имате също правото да направите жалба към контролния орган ЕС. Открийте детайлите на Вашия релевантен контролен орган  на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Контрольор на данни
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

About Cookies

a. Какво е бисквитка?

Бисквитки са текстови файлове, показвани на Вашия компютър, за да събират стандартна информация за достъпа до интернет и информация за поведението на посетителите. Тази информация се използва, за да се открие използването от посетителите на интернет страницата и да се съставят статистически доклади за онлайн дейността. За повече информация, посетете www.aboutбисквитки.org. Можете да настроите търсачката си да не приема бисквитки и по-горната интернет страница ще Ви покаже как да премахнете бисквитките от Вашата търсачка. Но, ако направите това, в някои случаи е възможно да не функционират като като резултата характеристиките на нашата интернет страница.

По времето на всяко посещение на интернет страницата на PepsiCo, страниците, които разглеждате, заедно с бисквитка, се изтеглят на Вашето устройство. Много интернет страници правят това, тъй като бисквитките дават на публикаторите на интернет страниците да правят полезни неща, като да разберат дали устройството (и вероятно неговия потребител) е посещавало преди интернет страницата. Това се прави при повторно посещение, за да се провери и намери бисквитката, оставена там от последното посещение. Ако Вие продължите да променяте Вашите настройки, ние ще предположим, че се радвате да получавате всички бисквитки на интернет страницата PepsiCo. Въпреки това, можете да променяте във всеки момент  Вашите настройки относно бисквитките.

b. Как PepsiCo използва бисквитките?

Информацията, предадена от бисквитките ни помага да разберем профила на нашите посетители и ни изпраща да Ви предадем едно по-добро потребителско преживяване. PepsiCo използва този тип информация, за да помага за подобряването на услугите и комуникацията, която предава на потребителите си и за да разбере какви други интернет страници са посещавали, за да разбере по-добре техните интереси. Ние използваме бисквитки, които са необходими, за да Ви изпратим нашата интернет страница, ако одобрим да направим това.

c. Бисквитки на трети страни в съдържанието, вградено в страниците на PepsiCo

Моля, запомнете, че по време на посещенията Ви в интернет страниците на PepsiCo, е възможно да забележите някои бисквитки, които нямат връзка с PepsiCo.

Понякога вграждаме съдържание от социалните медии и други трети интернет страници на нашите интернет страници. Те могат да включват Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и бутоните „купи” от Adimo. В резултат на това, тогава, когато посещавате страница, която съдържа едно подобно съдържание, могат да Ви бъдат представени бисквитки от тези интернет страници и тези трети бисквитки могат да следят за употребата от Вас на интернет страницата на PepsiCo. PepsiCo не контролира разпространението на тези бисквитки и Вие сте длъжни да проверявате релевантните интернет страници на трети страни за повече информация.

Тогава, когато PepsiCo вгражда съдържание от социалните мрежи и други трети интернет страници, някои интернет страници могат да използват Analitica Google, за да събират данни за поведението на потребителя за собствени цели. PepsiCo не ги контролира. За повече информация, виж интернет страницата на Google „Как Google използва данните тогава, когато използвате страниците или приложенията на нашите партньори”.

d. Инструменти за споделяне PepsiCo

Възможно е също да видите вградени бутоните „share” на интернет страниците на PepsiCo; те дават на потребителите възможност да споделят лесно съдържанието с приятелите си посредством популярните социални мрежи. Тогава, когато кликнете върху някои от тези бутони, една бисквитка може да се настрои от услугата, която сте избрали, за да споделите съдържанието. Отново, PepsiCo не контролира разпространението на тези бисквитки.

e. Бисквитки PepsiCo

Списъкът по-долу обяснява някои от бисквитките, които използваме и защо.

Вид бисквитка: Bluekai

Име на бисквитката: _bkdc_bku

Цел: Бисквитките се използват като средство за следене на Вашата онлайн дейност, за да ни помогнат да оптимизираме публикациите си.

Тип бисквитка: Doubleclick

Име на бисквитката: _dsid_ide_sonar

Цел: Бисквитките се използват като средство за следене на Вашата онлайн дейност, за да ни помогнат да оптимизираме публикациите си.

Вид бисквитка: Analitică Google

Име на бисквитката: _utma _utmb _utmc _utmz

Цел: Тези бисквитки се използват, за да събират информация за начина, по който посетителите използват нашата страница. Ние използваме информацията, за да съставяме доклади и да си помагаме в подобряването на страницата на сайта. Бисквитките събират информацията под анонимна форма, включително и броя посетители на страницата, тогава, когато посетителите са стигнали до сайта от страниците, които са посещавали.

Повече информация: Кликнете тук за представа относно поверителността в Google

Тип бисквитка: Приемане на бисквитка от интернет страница

Име на бисквитката: WebsiteCookiesAccepted

Цел: Тази бисквитка се използва, за да регистрира дали даден потребител е приел използването на бисквити на тази интернет страница.

Тип бисквитка: Уникален идентификатор

Име на бисквитката: crm_guid

Цел: Бисквитка, използвана, за да се архивират детайлите на потребителя, свързани със системите CRM. GUID означава „Global Unique Identifier” (Глобален уникален идентификатор).

Тип бисквитка: Достъпност

Име на бисквитката: Style textsize

Цел: Тези бисквитки се използват, за да се разбере дали потребителят разглежда страницата по достъпен начин

Можете да конфигурирате търсачката си да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да Ви уведомява тогава, когато дадена бисквитка се настройва. (Всяка търсачка е различна, проверете меню „Help" в търсачката Ви, за да разберете как да промените предпочитанията за бисквитка.) За да изберете да не бъдете следени повече от Analitica Google във всички интернет страници, влезте в  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Всички бисквитки ще изтекат след 90 дни.

f. Употребата на бисквитки

Ние можем да използваме данни от бисквитката, за да Ви покажем колко релевантна е рекламата в трети сайтове (напр. Facebook, Google, Instagram, Snapchat и Twitter). Това може да включва показването на рекламно съобщение за Вас, с което разбираме, че сте посетили дадена страница на PepsiCo по-рано. Ако не искате да получавате рекламните съобщения-цел от PepsiCo, някои трети интернет страници Ви позволяват да поискате в бъдеще да не виждате повече съобщения от рекламни агенции, специфични за тази страница. Ако искате да спрете всички услуги, персонализирани от PepsiCo, включително и рекламните съобщения-цел от трети страници, можете да влезете в настройките на Вашата търсачка и да деактивирате персонализирането от там.

g. Друга информация, събирана от онлайн търсачките

Вашата онлайн търсачка може също да изпраща на PepsiCo информация за Вашето устройство, като IP/MAC адрес и детайли за начина, по който използвате тази търсачка. Ние използваме информацията, предоставена от Вашата търсачка или чрез линка, върху който сте кликнали, за да разберем коя е интернет страницата, която сте насочили към интернет страницата на PepsiCo и това може да се запомни от бисквитките за успеваемост.

Ако имате всякакви страхове относно начина, по който използваме бисквитките или Вашите настройки, тогава Ви молим да се свържете с нас, като използвате контактните данни от раздел 15.

Дата на влизане в сила: 25.05.18 Последна промяна 25.05.18