Pepsico Logo

Zásady společnosti PepsiCo Europe pro ochranu osobních údajů a použití souborů cookie

Úvod a obecné pojmy

Společnost PepsiCo, Inc. svým jménem a jménem všech svých provozních subjektů v EU, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále společně jako „společnost PepsiCo“, se zavazuje chránit při použití naší internetové stránky či aplikací nebo při účasti na našich reklamních akcích nebo kontaktu s námi vaše osobní informace.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie se týkají našeho použití jakýchkoli osobních informací, které od vás shromáždíme prostřednictvím těchto služeb:

 • jakákoli internetová stránka společnosti PepsiCo obsahující odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie (další informace jsou uvedeny v seznamu v příloze č. 1);
 • sociální média, textové komunikační služby nebo oficiální obsah společnosti PepsiCo na jiných internetových stránkách či v jiných aplikacích;
 • aplikace na mobilních zařízeních;
 • naše telefonní linka péče o zákazníky;
 • jakákoli oficiální e-mailová adresa nebo číslo pro SMS společnosti PepsiCo; nebo
 • naše poštovní adresa péče o zákazníky.

V zájmu optimálního poskytování služeb a zjednodušení našich některých marketingových aktivit o vás shromažďujeme jisté konkrétní informace.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie vysvětlují:

 • jaké informace o vás může společnost PepsiCo shromažďovat;
 • jakým způsobem bude společnost PepsiCo informace o vás shromážděné používat;
 • kdy může společnost PepsiCo použít vaše údaje k tomu, aby vás kontaktovala;
 • zda bude společnost PepsiCo vaše údaje sdělovat jiné osobě;
 • vaše možnosti týkající se osobních informací, které nám poskytnete;
 • použití souborů cookie na internetových stránkách společnosti PepsiCo a možnost odmítnout cookies.

Veškeré osobní informace, které nám poskytnete nebo které od vás shromáždíme, používáme v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, jako je např. obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Internetové stránky společnosti PepsiCo mohou obsahovat hypertextové odkazy na stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto internetové stránky třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a rovněž patrně používají soubory cookie. Doporučujeme, abyste se s těmito zásadami seznámili, jelikož se jimi řídí použití osobních informací, které při návštěvě těchto stránek poskytnete nebo které mohou být rovněž shromažďovány prostřednictvím cookies. Za tyto internetové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost a takovéto stránky používáte na vlastní nebezpečí.

Kdo jsme?

Výrobky společnosti PepsiCo si spotřebitelé vychutnávají miliardkrát denně ve více než 200 zemích a teritoriích na celém světě. Sortiment výrobků PepsiCo zahrnuje širokou škálu potravin a nápojů včetně Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana a Quaker Oats. Pro další informace o společnosti PepsiCo prosím navštivte stránku www.pepsico.com.

Jaké informace o mně bude společnost PepsiCo shromažďovat?

V případě vaší účasti, přístupu nebo přihlášení k jakýmkoli službám, aktivitám či internetovému obsahu společnosti PepsiCo (a to i na sociálních médiích a v textových komunikačních aplikacích), jako jsou např. newslettery, akce, živé chaty, diskuzní fóra, webová a mobilní oznámení nebo ankety, o vás můžeme získávat osobní informace. K nim může patřit vaše jméno, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefonní nebo mobilní číslo, pohlaví nebo datum narození a dále informace shromážděné o vašem použití služeb společnosti PepsiCo, jako např. vámi přečtený nebo sledovaný obsah nebo vaše aktivita na našich internetových stránkách, v našich aplikacích nebo při využití našich služeb.

Upozorňujeme, že někdy se můžete sami rozhodnout, že nám poskytnete další osobní informace a někdy také citlivé osobní informace (jako např. při hovoru s naším týmem služeb spotřebitelům o případných stravovacích požadavcích nebo zdravotních problémech). Pokud tak učiníte, poskytneme vám v dané době další informace o tom, jak budeme vaše informace používat.

Některé naše služby vám umožňují přihlásit se prostřednictvím služby poskytované třetí stranou, jako jsou např. Facebook, Twitter a Instagram. Rozhodnete-li se přihlásit se prostřednictvím služby poskytované třetí stranou, zobrazí se vám dialogový rámeček, který vás požádá o souhlas s přístupem společnosti PepsiCo k vašim osobním informacím (např. úplnému jménu, datu narození, e-mailové adrese a k dalším informacím, které jste na stránce třetí strany nastavili jako veřejně dostupné).

Společnost PepsiCo rovněž shromažďuje informace o tom, jak využíváte mobilní aplikace společnosti PepsiCo, internetové stránky PepsiCo nebo jiný obsah společnosti PepsiCo on-line a o zařízení/zařízeních, ze kterého/kterých k těmto službám přistupujete, a o jedinečných identifikátorech on-line aktivity, jako jsou např. IP adresy, což jsou čísla, které unikátně identifikují konkrétní počítač nebo jiné síťové zařízení na internetu. Pro další informace o použití souborů cookie a obdobných technologií ze strany společnosti PepsiCo viz oddíl 13 těchto zásad.

Jak bude společnost PepsiCo používat informace, které o mně shromáždí?

Společnost PepsiCo bude vaše osobní informace používat pro řadu účelů včetně účelů níže uvedených:

 • poskytování našich služeb, aktivit a on-line obsahu nebo sdělování informací o nich (např. v souvislosti s chystanými akcemi nebo uvedením nových výrobků na trh) nebo vyřízení vašich žádostí či dotazů;
 • správa služeb, což znamená, že společnost PepsiCo vás může kontaktovat z důvodů souvisejících se službou, aktivitou nebo on-line obsahem, k nimž jste se přihlásili (např. oznámením o administraci akce, které jste se zúčastnili, nebo oznámením, že konkrétní služba, aktivita nebo on-line obsah byly pozastaveny z důvodu údržby nebo aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů a použití souborů cookie);
 • úprava obsahu, který se vám na našich stránkách a v našich aplikacích zobrazují, a reklam, které se vám na našich stránkách, aplikacích nebo na jiných stránkách či službách zobrazují;
 • spolupráce se třetími stranami tak, aby vám byl na stránce této strany zobrazován relevantní reklamní obsah, jak je uvedeno v oddíle 6 a 13;
 • kontakt s vámi ve věci jakéhokoli vašeho podnětu;
 • použití IP adres a identifikačních údajů zařízení pro zjištění polohy uživatelů, blokování rušivého užívání, zjišťování počtu návštěvníků z různých zemí, úprava obsahu našich stránek, aplikací a dalších služeb na základě návyků při prohlížení internetu a určení země, z níž k službám přistupujete;
 • analýza a průzkum s cílem zlepšovat služby nabízené společností PepsiCo;

V případě, že společnost PepsiCo navrhne použití vašich osobních informací pro jakékoli jiné účely, zajistíme, abyste v souladu s právními předpisy o tomto byli nejdříve informováni a/nebo aby byl nejdříve vyžádán váš souhlas.

Společnost PepsiCo shromažďuje a používá vaše osobní informace k výše uvedeným účelům, jelikož k tomuto máme oprávněný obchodní zájem, nad nímž nepřevažuje vaše právo na odpovídající ochranu vašich osobních informací. Nemáte povinnost společnosti PepsiCo žádné výše uvedené informace poskytovat, avšak pokud se tak rozhodnete, nemusí vám být umožněn příjem výše uvedených služeb, přístup k určitým částem naší internetové stránky, zadání údajů k našim akcím či příjem informací, které jste si od nás vyžádali.

Kdy mne bude společnost PepsiCo kontaktovat?

PepsiCo vás může kontaktovat:

 • v souvislosti s jakoukoli korespondencí, kterou od vás obdržíme, nebo s jakýmikoli připomínkami či stížnostmi, které jste učinili v souvislosti s výrobky společnosti PepsiCo;
 • v souvislosti s jakýmkoli příspěvkem nebo dotazem, který jste zaslali společnosti PepsiCo, např. na stránkách sociálních médií společnosti PepsiCo, textovou nebo hlasovou zprávou nebo jinou textovou komunikační službou;
 • za účelem informování o podstatných změnách zásad a postupů společnosti PepsiCo; a
 • pro účely marketingu, pokud jste s tímto souhlasili způsobem uvedeným v oddílu 6.

Podrobné informace o způsobu, jímž vás bude PepsiCo kontaktovat v souvislosti s konkrétními službami, aktivitami a internetovým obsahem, najdete na vámi navštívené internetové stránce.

Budu kontaktován(a) pro účely marketingu?

Společnost PepsiCo vám bude marketingové e-maily či oznámení zasílat nebo vás bude pro účely marketingu kontaktovat, jestliže jste s tím souhlasili. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit kliknutím nebo volbou možnosti „zrušit odběr“ (unsubscribe) v našem marketingovém sdělení nebo prostřednictvím kontaktu uvedeného v oddílu 15 níže.

Bude společnost PepsiCo mé osobní informace s někým sdílet?

Společnost PepsiCo může za jakýmkoli výše uvedeným účelem kdykoli předávat či sdělovat vaše osobní informace jiným subjektům ve skupině PepsiCo nebo třetím stranám. K příkladům třetích stran, jimž je PepsiCo oprávněna sdělit vaše osobní informace, patří státní orgány a třetí strany poskytující služby naším jménem, jako např. poskytovatelé webhostingu, poskytovatelé plateb, poskytovatelé řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky, marketingoví partneři, mediální partneři a partneři zajišťující plnění a poskytovatelé webové analytiky.

Pokud sdělíme vaše osobní informace třetím stranám, které poskytují služby našim jménem, zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb tyto osobní informace používali pouze v souladu s našimi pokyny, a dovolíme jim používat nebo sdělovat osobní informace pouze v rozsahu nezbytném k provádění služeb naším jménem nebo k vyhovění platným právním závazkům.

Společnost PepsiCo může vaše osobní informace sdělit třetím stranám:

(i) v případech požadovaných právními předpisy,

(ii) pro účely jakéhokoli soudního řízení jinak za účelem stanovení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných práv nebo v souvislosti s tímto,

(iii) které jsou donucovacími orgány nebo jinými státními orgány a které o sdělení těchto osobních informací oprávněně požádaly,

(iv) pokud se budeme domnívat, že je jejich sdělení nezbytné k zabránění újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním domnělé nebo skutečné trestné činnosti, nebo

(v) pokud prodáme nebo převedeme svůj závod či majetek nebo jeho část (včetně fúze, reorganizace, vyčlenění, zrušení či likvidace).

Mezinárodní převody osobních údajů

Vzhledem k celosvětové povaze své činnosti můžeme vaše osobní informace předat do Spojených států a do jiných zemí, jejichž právní úprava ochrany údajů nemusí svým rozsahem odpovídat právní úpravě v EU.

Pokud společnost PepsiCo převede osobní informace mimo Evropský hospodářský prostor, ať již v rámci skupiny společností PepsiCo, nebo třetím stranám, pak PepsiCo tyto osobní informace převede pouze:

(i) do země, kterou Evropská komise považuje za zemi s odpovídající právní úpravou ochrany údajů; nebo

(ii) společnosti, která je držitelem aktuální a platné certifikace US-EU Privacy Shield zajišťující určité standardy ochrany údajů v souvislosti s kategorií předávaných osobních informací; nebo

(iii) tehdy, máme-li zavedený vhodný mechanismus předávání údajů, jako např. standardní smluvní doložky EU, který zajistí odpovídající ochranu vašich osobních údajů. Kopii příslušných mechanismů předávání údajů, které byly námi zavedeny, můžete obdržet, pokud nás kontaktujete kliknutím zde.

Není-li splněno žádné z těchto kritérií, společnost PepsiCo může přesto předat osobní informace mimo EHP buď s vaším výslovným souhlasem, nebo je-li předání právně nezbytné.

Přístup k vašim osobním informacím bude omezen na osoby, které tyto informace potřebují znát pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Kopii případných předávacích mechanismů, jimiž se osobní informace předávají mimo Evropskou unii, si můžete vyžádat kliknutím zde.

Urážlivý nebo nevhodný obsah na internetových stránkách PepsiCo

Jestliže kdekoli na internetových stránkách společnosti PepsiCo zveřejníte nebo na tyto internetové stránky zašlete jakýkoli urážlivý, nevhodný nebo závadný obsah nebo se na jakékoli službě společnosti PepsiCo jinak dopustíte rušivého jednání, má společnost PepsiCo právo vaše osobní informace použít k ukončení tohoto jednání.

Bude-li se společnost PepsiCo důvodně domnívat, že jste se dopustili nebo mohli dopustit porušení příslušných právních předpisů (např. z důvodu zveřejnění obsahu hanlivé povahy), může PepsiCo vaše osobní informace použít k oznámení vašeho jednání donucovacím orgánům.

Co když jsem uživatel mladší 16 let?

Je-li vám méně než 16 let, před poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů společnosti PepsiCo prosím získejte souhlas svých rodičů/zákonného zástupce.

Jak dlouho bude společnost PepsiCo mé osobní informace uchovávat?

Vaše osobní informace budeme ve svých systémech uchovávat po dobu nutnou pro příslušnou činnost, není-li právními předpisy požadována nebo povolena delší doba uchovávání.

Obecně řečeno, pokud nám poskytnete své osobní údaje za účelem účasti na akci, budeme vaše osobní informace uchovávat pouze po dobu nutnou k administraci dané akce.

Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových newsletterů / marketingových sdělení, budeme vaše osobní informace uchovávat, dokud nás nepožádáte o výmaz svých informací (pokud se rozhodnete odběr kdykoli vymazat, obecně budeme dále uchovávat část vašich osobních informací tak, abychom zajistili, že nebudete znovu kontaktováni).

Pro další informace o vymazání vašich osobních údajů uchovávaných společností PepsiCo prosím klikněte zde.

Mohu si prohlédnout nebo vymazat osobní informace, které o mně společnost PepsiCo uchovává?

V rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy máte právo vyžádat si kopii osobních informací, které o vás společnost PepsiCo uchovává, a požádat o opravu případných nepřesností. Vyvineme přiměřené úsilí vedoucí k předložení, opravě či vymazání vašich osobních informací v záznamech, které se vás týkají. S žádostmi a dotazy týkajícími se této věci nebo v případě další otázek souvisejících s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a použití souborů cookie prosím klikněte zde.

Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních informací, o omezení zpracování těchto informací a o poskytnutí osobních informací, které o vás uchováváme, v přenositelném formátu. Pokud si přejete projednat nebo uplatnit některá z těchto práv, použijte prosím kontaktní údaje uvedené v oddílu 15.

Soubory cookie v internetových prohlížečích

a. Co je to cookie?

Soubory cookie (nebo jen „cookies“) jsou textové soubory umístěné na váš počítač pro účely sběru standardních internetových záznamů a informací o chování návštěvníků. Tyto informace se používají pro sledování způsobu použití internetové stránky návštěvníkem a pro vytváření statistických výkazů o aktivitě na internetové stránce. Pro další informace navštivte stránku www.aboutcookies.org. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal, a na výše uvedené stránce se dozvíte, jak soubory cookie ze svého prohlížeče odstranit. Pokud tak však učiníte, nemusí díky tomu fungovat některé z funkcí našich internetových stránek.

Kdykoli navštívíte nějakou stránku společnosti PepsiCo, do vašeho zařízení se stahují jednotlivé stránky společně se souborem cookie. Dělá to celá řada stránek, protože soubory cookie umožňují provozovatelům stránky řadu užitečných věcí, jako např. zjistit, zda již dříve došlo k návštěvě dané stránky tímto zařízením (a tedy patrně jeho uživatelem). Při opakované návštěvě se tak hledá a nachází soubor cookie, který byl v zařízení zanechán při poslední návštěvě. Budete-li pokračovat, aniž byste změnili nastavení svého zařízení, budeme předpokládat, že s přijímáním všech cookies na internetové stránce PepsiCo souhlasíte. Nastavení cookies však můžete kdykoli změnit.

b. Jak společnost PepsiCo využívá soubory cookie?

Informace, které přináší soubory cookie, nám mohou pomoci porozumět profilu našich návštěvníků a zajistit vám lepší uživatelskou zkušenost. Společnost PepsiCo tento druh informací používá ke zkvalitňování služeb a komunikace vůči svým uživatelům a k pochopení toho, jaké další internetové stránky uživatelé navštívili, a tedy k pochopení dalších zájmů těchto uživatelů. Používáme pouze soubory cookie, které jsou nutné k tomu, abychom vám svou internetovou stránku mohli poskytnout, pokud jste nám s tímto dali svůj souhlas.

c. Cookies třetích stran v obsahu vloženém do stránek společnosti PepsiCo

Upozorňujeme vás, že v průběhu své návštěvy internetových stránek společnosti PepsiCo můžete zaregistrovat některé soubory cookie, které nesouvisí se společností PepsiCo.

Na své internetové stránky někdy vkládáme obsah ze sociálních médií a z jiných internetových stránek třetích stran. K nim může patřit např. Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram a tlačítko „koupit“ ze služby Adimo. Proto vám v průběhu vaší návštěvy na stránce s takovýmto obsahem mohou být zaslány soubory cookie z těchto stránek a tyto cookies třetích stran mohou sledovat vaše použití dané stránky společnosti PepsiCo. Společnost PepsiCo nad šířením těchto souborů cookie nemá kontrolu a další informace byste si měli zjistit na internetové stránce příslušné třetí strany.

V případě, že společnost PepsiCo vkládá obsah ze sociálních médií a dalších internetových stránek třetích stran, některé stránky mohou pro své účely používat službu Google Analytics pro sběr údajů o chování uživatelů. Společnost PepsiCo nad tímto nemá kontrolu. Pro další informace viz internetová stránka Googlu „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“.

d. Nástroje společnosti PepsiCo umožňující sdílení

Na stránkách společnosti PepsiCo si můžete všimnout také vložených tlačítek „sdílet“; ty uživatelům umožňují snadné sdílení obsahu s jejich přáteli prostřednictvím celé řady oblíbených sociálních sítí. Kliknete-li na některé z těchto tlačítek, může se vám prostřednictvím služby, přes kterou si přejete obsah sdílet, nastavit soubor cookie. Ani zde nemá společnost PepsiCo kontrolu nad šířením těchto souborů cookie.

e. Soubory cookie společnosti PepsiCo

Níže uvedený seznam vysvětluje některé z námi používaných cookies a důvody jejich použití.

Typ souboru cookie: Bluekai

Názvy souboru cookie: _bkdc_bku

Účel: Tyto cookies se používají jako prostředek pro sledování vaší aktivity na internetové stránce s cílem optimalizovat inzerci z naší strany.

Typ souboru cookie: Doubleclick

Názvy souboru cookie: _dsid_ide_sonar

Účel: Tyto cookies se používají jako prostředek pro sledování vaší aktivity na internetové stránce s cílem optimalizovat inzerci z naší strany.

Typ souboru cookie: Google Analytics

Názvy souboru cookie: _utma _utmb _utmc _utmz

Účel: Tyto cookies se používají pro sběr informací o tom, jak návštěvníci naši stránku používají. Tyto informace používáme pro vytváření výkazů a jako pomoc při zlepšování stránky. Cookies sbírají informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránky, odkud návštěvníci na stránku přišli, a jednotlivé stránky, které navštívili.

Další informace: Pro přehled informací o ochraně soukromí společnosti Google klikněte zde

Typ souboru cookie: Přijetí souborů cookie na stránce

Názvy souborů cookie: WebsiteCookiesAccepted

Účel: Tento soubor cookie se používá k záznamu toho, zda uživatel souhlasil s použitím cookies na této stránce.

Typ souboru cookie: Unikátní identifikátor

Názvy souboru cookies: crm_guid

Účel: Soubor cookie používaný k uložení informací o uživateli v souvislosti se systémy CRM. GUID znamená „globální jedinečný identifikátor“ (Global Unique Identifier).

Typ souboru cookie: Přístupnost

Názvy souborů cookie: Style textsize

Účel: Tyto soubory cookies si při svém použití pamatují, zda si uživatel stránku prohlíží v režimu usnadněné přístupnosti.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie přijímal, všechny soubory cookie odmítal, nebo vás při zaslání souboru cookie informoval. (Každý prohlížeč je jiný, proto pro informace o změně nastavení souborů cookie nahlédněte do Nápovědy ve svém prohlížeči.) Pro odhlášení od sledování vašeho pohybu na všech internetových stránkách službou Google Analytics navštivte odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Platnost všech souborů cookie končí po 90 dnech.

f. Použití souborů cookie

Údaje ze souborů cookie můžeme používat k tomu, abychom vám na stránkách třetích stran (např. Facebook, Google, Instagram, Snapchat a Twitter) zobrazovali relevantní reklamu. Její součástí může být zobrazení reklamního sdělení v případě, kdy víme, že jste dříve navštívili internetovou stránku PepsiCo. Pokud nechcete, aby se vám zobrazovala cílená reklamní sdělení od společnosti PepsiCo, některé stránky třetích stran vám umožňují požádat, aby se vám v budoucnu na dané stránce nezobrazovala sdělení konkrétních inzerentů. Přejete-li si ukončit všechny personalizované služby poskytované společností PepsiCo včetně cílených reklamních sdělení na internetových stránkách třetích stran, můžete personalizaci vypnout v nastavení svého prohlížeče.

g. Další informace shromážděné z prohlížečů

Váš internetový prohlížeč může společnosti PepsiCo poskytnout také informace o vašem zařízení, jako např. IP/MAC adresu a podrobné informace o vámi používaném prohlížeči. Informace, které nám poskytne váš prohlížeč nebo odkaz, na který jste klikli, používáme k porozumění tomu, jaká stránka vás na stránku PepsiCo přesměrovala, a toto může být uchováváno ve výkonových (performance) souborech cookie.

Máte-li jakékoli obavy týkající se našeho použití souborů cookie nebo vašeho nastavení, obraťte se na nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 15.

Změny Zásad společnosti PepsiCo pro ochranu osobních údajů a použití souborů cookie

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie mohou být kdykoli aktualizovány, proto může být ve vašem zájmu si tyto Zásady prostudovat při každém přístupu nebo poskytnutí osobních informací společnosti PepsiCo. Na této stránce bude uvedeno datum poslední revize tohoto dokumentu.

Jak kontaktovat společnost PepsiCo v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a použití souborů cookie / stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů a použití souborů cookie, klikněte zde, nebo nás kontaktujte na europe.privacy@pepsico.com.

Nejste-li spokojeni se způsobem, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, máte rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu údajů v EU. Podrobné informace o svém příslušném dozorovém úřadu najdete na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Datum účinnosti: 25.05.18 Poslední změna: 25.05.18
Správce údajů
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

About Cookies

a. Co je to cookie?

Soubory cookie (nebo jen „cookies“) jsou textové soubory umístěné na váš počítač pro účely sběru standardních internetových záznamů a informací o chování návštěvníků. Tyto informace se používají pro sledování způsobu použití internetové stránky návštěvníkem a pro vytváření statistických výkazů o aktivitě na internetové stránce. Pro další informace navštivte stránku www.aboutcookies.org. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal, a na výše uvedené stránce se dozvíte, jak soubory cookie ze svého prohlížeče odstranit. Pokud tak však učiníte, nemusí díky tomu fungovat některé z funkcí našich internetových stránek.

Kdykoli navštívíte nějakou stránku společnosti PepsiCo, do vašeho zařízení se stahují jednotlivé stránky společně se souborem cookie. Dělá to celá řada stránek, protože soubory cookie umožňují provozovatelům stránky řadu užitečných věcí, jako např. zjistit, zda již dříve došlo k návštěvě dané stránky tímto zařízením (a tedy patrně jeho uživatelem). Při opakované návštěvě se tak hledá a nachází soubor cookie, který byl v zařízení zanechán při poslední návštěvě. Budete-li pokračovat, aniž byste změnili nastavení svého zařízení, budeme předpokládat, že s přijímáním všech cookies na internetové stránce PepsiCo souhlasíte. Nastavení cookies však můžete kdykoli změnit.

b. Jak společnost PepsiCo využívá soubory cookie?

Informace, které přináší soubory cookie, nám mohou pomoci porozumět profilu našich návštěvníků a zajistit vám lepší uživatelskou zkušenost. Společnost PepsiCo tento druh informací používá ke zkvalitňování služeb a komunikace vůči svým uživatelům a k pochopení toho, jaké další internetové stránky uživatelé navštívili, a tedy k pochopení dalších zájmů těchto uživatelů. Používáme pouze soubory cookie, které jsou nutné k tomu, abychom vám svou internetovou stránku mohli poskytnout, pokud jste nám s tímto dali svůj souhlas.

c. Cookies třetích stran v obsahu vloženém do stránek společnosti PepsiCo

Upozorňujeme vás, že v průběhu své návštěvy internetových stránek společnosti PepsiCo můžete zaregistrovat některé soubory cookie, které nesouvisí se společností PepsiCo.

Na své internetové stránky někdy vkládáme obsah ze sociálních médií a z jiných internetových stránek třetích stran. K nim může patřit např. Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram a tlačítko „koupit“ ze služby Adimo. Proto vám v průběhu vaší návštěvy na stránce s takovýmto obsahem mohou být zaslány soubory cookie z těchto stránek a tyto cookies třetích stran mohou sledovat vaše použití dané stránky společnosti PepsiCo. Společnost PepsiCo nad šířením těchto souborů cookie nemá kontrolu a další informace byste si měli zjistit na internetové stránce příslušné třetí strany.

V případě, že společnost PepsiCo vkládá obsah ze sociálních médií a dalších internetových stránek třetích stran, některé stránky mohou pro své účely používat službu Google Analytics pro sběr údajů o chování uživatelů. Společnost PepsiCo nad tímto nemá kontrolu. Pro další informace viz internetová stránka Googlu „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“.

d. Nástroje společnosti PepsiCo umožňující sdílení

Na stránkách společnosti PepsiCo si můžete všimnout také vložených tlačítek „sdílet“; ty uživatelům umožňují snadné sdílení obsahu s jejich přáteli prostřednictvím celé řady oblíbených sociálních sítí. Kliknete-li na některé z těchto tlačítek, může se vám prostřednictvím služby, přes kterou si přejete obsah sdílet, nastavit soubor cookie. Ani zde nemá společnost PepsiCo kontrolu nad šířením těchto souborů cookie.

e. Soubory cookie společnosti PepsiCo

Níže uvedený seznam vysvětluje některé z námi používaných cookies a důvody jejich použití.

Typ souboru cookie: Bluekai

Názvy souboru cookie: _bkdc_bku

Účel: Tyto cookies se používají jako prostředek pro sledování vaší aktivity na internetové stránce s cílem optimalizovat inzerci z naší strany.

Typ souboru cookie: Doubleclick

Názvy souboru cookie: _dsid_ide_sonar

Účel: Tyto cookies se používají jako prostředek pro sledování vaší aktivity na internetové stránce s cílem optimalizovat inzerci z naší strany.

Typ souboru cookie: Google Analytics

Názvy souboru cookie: _utma _utmb _utmc _utmz

Účel: Tyto cookies se používají pro sběr informací o tom, jak návštěvníci naši stránku používají. Tyto informace používáme pro vytváření výkazů a jako pomoc při zlepšování stránky. Cookies sbírají informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránky, odkud návštěvníci na stránku přišli, a jednotlivé stránky, které navštívili.

Další informace: Pro přehled informací o ochraně soukromí společnosti Google klikněte zde

Typ souboru cookie: Přijetí souborů cookie na stránce

Názvy souborů cookie: WebsiteCookiesAccepted

Účel: Tento soubor cookie se používá k záznamu toho, zda uživatel souhlasil s použitím cookies na této stránce.

Typ souboru cookie: Unikátní identifikátor

Názvy souboru cookies: crm_guid

Účel: Soubor cookie používaný k uložení informací o uživateli v souvislosti se systémy CRM. GUID znamená „globální jedinečný identifikátor“ (Global Unique Identifier).

Typ souboru cookie: Přístupnost

Názvy souborů cookie: Style textsize

Účel: Tyto soubory cookies si při svém použití pamatují, zda si uživatel stránku prohlíží v režimu usnadněné přístupnosti.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie přijímal, všechny soubory cookie odmítal, nebo vás při zaslání souboru cookie informoval. (Každý prohlížeč je jiný, proto pro informace o změně nastavení souborů cookie nahlédněte do Nápovědy ve svém prohlížeči.) Pro odhlášení od sledování vašeho pohybu na všech internetových stránkách službou Google Analytics navštivte odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Platnost všech souborů cookie končí po 90 dnech.

f. Použití souborů cookie

Údaje ze souborů cookie můžeme používat k tomu, abychom vám na stránkách třetích stran (např. Facebook, Google, Instagram, Snapchat a Twitter) zobrazovali relevantní reklamu. Její součástí může být zobrazení reklamního sdělení v případě, kdy víme, že jste dříve navštívili internetovou stránku PepsiCo. Pokud nechcete, aby se vám zobrazovala cílená reklamní sdělení od společnosti PepsiCo, některé stránky třetích stran vám umožňují požádat, aby se vám v budoucnu na dané stránce nezobrazovala sdělení konkrétních inzerentů. Přejete-li si ukončit všechny personalizované služby poskytované společností PepsiCo včetně cílených reklamních sdělení na internetových stránkách třetích stran, můžete personalizaci vypnout v nastavení svého prohlížeče.

g. Další informace shromážděné z prohlížečů

Váš internetový prohlížeč může společnosti PepsiCo poskytnout také informace o vašem zařízení, jako např. IP/MAC adresu a podrobné informace o vámi používaném prohlížeči. Informace, které nám poskytne váš prohlížeč nebo odkaz, na který jste klikli, používáme k porozumění tomu, jaká stránka vás na stránku PepsiCo přesměrovala, a toto může být uchováváno ve výkonových (performance) souborech cookie.

Máte-li jakékoli obavy týkající se našeho použití souborů cookie nebo vašeho nastavení, obraťte se na nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 15.