Pepsico Logo

PepsiCo Euroopa privaatsusavaldus ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Sissejuhatus ja üldtingimused

PepsiCo, Inc. kohustub enda ja kõigi lisas 1 loetletud EL-i majandusüksuste (tervikuna PepsiCo) nimel kaitsma teie isikuandmeid, kui külastate meie veebilehte, rakendusi, osalete meie kampaaniates või esitate meile päringu.

Käesolev privaatsusavaldus ja küpsiste kasutamise põhimõtted on seotud isikuandmete mistahes kasutamisega, mida kogume teilt järgmiste teenuste kaudu:

 • iga PepsiCo veebileht, mis sisaldab linki käesolevale privaatsusavaldusele ja küpsiste kasutamise põhimõtetele (täiendavate üksikasjade saamiseks vaadake nimekirja lisas 1);
 • sotsiaalmeedia, sõnumiteenused või PepsiCo ametlik sisu teistel veebilehtedel või rakendustes;
 • mobiilseadmete rakendused;
 • meie klienditeeninduse abitelefoniliin;
 • iga ametlik PepsiCo e-posti aadress või SMS-i number; või
 • meie klienditeeninduse postiaadress.

Et optimeerida meie teenuste pakkumist ja hõlbustada meie turundustegevusi, kogume teie kohta kindlaid andmeid.

Käesolev privaatsusavaldus ja küpsiste kasutamise põhimõtted selgitavad järgmist:

 • mis teavet PepsiCo teie kohta võib koguda;
 • kuidas PepsiCo kasutab teavet, mida teie kohta kogume;
 • millal PepsiCo võib teie andmeid kasutada, et teiega ühendust võtta;
 • millal PepsiCo teie andmed teistele avalikustab;
 • teie valikud seoses isikuandmetega, mida meile esitate;
 • küpsiste kasutamine PepsiCo veebilehtedel ning kuidas saate küpsistest keelduda.

Kasutame kõiki isikuandmeid, mida meile esitate või mida teilt kogume, kooskõlas kõigi kehtivate seadustega, sealhulgas nendega, mis puudutavad isikuandmete kaitset, nagu EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus.

PepsiCo veebilehed võivad sisaldada hüperlinke veebilehtedele, mida omavad ja juhivad kolmandad osapooled. Neil kolmandate osapoolte veebilehtedel on oma privaatsuspoliitikad ning tõenäoliselt kasutavad nad küpsiseid. Soovitame teil üle vaadata poliitikad, mis reguleerivad isikuandmete kasutamist, mille esitate, kui külastate neid veebilehti ja mida võidakse koguda küpsiste abil. Me ei võta vastutust kolmandate osapoolte veebilehtede eest ning selliste veebilehtede kasutamine on teie omal vastutusel.

Kes me oleme?

Kliendid naudivad PepsiCo tooteid miljard korda päevas enam kui 200 riigis ja piirkonnas üle maailma. PepsiCo tootevalik hõlmab mitmesuguseid nauditavaid toite ja jooke, sealhulgas Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana ja Quaker Oats. PepsiCo kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.pepsico.com.

Mis teavet PepsiCo minu kohta kogub?

Kui osalete, külastate või liitute PepsiCo teenuste, tegevuste või veebisisuga (sh sotsiaalmeedias ja sõnumirakendustes), nagu uudiskirjad, kampaaniad, vestlused reaalajas, teadetetahvlid, veebi- ja mobiiliteavitused või hääled, võime saada teie kohta isikuandmeid. Need võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, telefoni- või mobiilinumbrit, sugu või sünnikuupäeva, aga ka teavet PepsiCo teenuste kasutamise kohta, nagu mida te meie veebilehtedel, rakendustes või muude teenuste kasutamisel lugesite, vaatasite või tegite.

Pange tähele, et mõnikord võite otsustada esitada meile täiendavaid isikuandmeid ning mõnikord ka tundlikke isikuandmeid (nt kui räägite meie klienditeenindusmeeskonnale eridieedist või terviseprobleemidest, mis teil võivad olla). Kui seda teete, esitame lisateavet, kuidas me teie andmeid sel ajal kasutame.

Mõned meie teenused võimaldavad sisse logida kolmanda osapoole teenuse kaudu, nagu Facebook, Twitter ja Instagram. Kui otsustate sisse logida kolmanda osapoole teenuse kaudu, esitatakse teile dialoogiaken, milles küsitakse teie nõusolekut lubada PepsiCol teie isikuandmetele ligi pääseda (nt teie täisnimi, sünnikuupäev, e-posti aadress ja mistahes muu teave, mille olete kolmanda osapoole veebilehel avalikult kättesaadavaks teinud).

PepsiCo kogub ka teavet selle kohta, kuidas kasutate PepsiCo mobiilirakendusi, veebilehti või muud veebisisu, ning seadmete kohta, mida teenustele ligipääsemiseks kasutate, aga ka ainulaadsete võrguidentifikaatorite kohta nagu IP-aadressid, mis on numbrid, mis saavad kindla arvuti või muu võrguseadme internetis üheselt tuvastada. Lisateabe saamiseks PepsiCo küpsiste kasutamise ja sarnaste tehnoloogiate kohta vaadake käesoleva poliitika jaotist 13.

Kuidas PepsiCo minu kohta kogutud andmeid kasutab?

PepsiCo kasutab teie isikuandmeid mitmetel eesmärkidel, sealhulgas järgmistel:

 • meie teenuste, tegevuste või veebisisu pakkumine, nende kohta teabe edastamine (nt seoses eelseisvate kampaaniate või uute tooteesitlustega) või teie taotluste ja päringutega tegelemine;
 • teenuse haldamine, mis tähendab, et PepsiCo võib teiega ühendust võtta teenuse, tegevuse või veebisisuga, millega olete liitunud, seotud põhjustel (nt kampaania haldamise kohta teavitamine, milles olete osalenud või teavitamine, et teatud teenus, tegevus või veebisisu on hoolduseks või privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtete muutmiseks kõrvaldatud);
 • sisu kohandamine, mida näete meie lehtedel ja rakendustes, ning reklaamide kohandamine, mida näete meie lehtedel, rakendustes või muudel lehtedel ja teenustes;
 • koostöö tegemine kolmandate osapooltega, et näidata teile olulisi reklaame selle kolmanda osapoole veebilehel, nagu on sätestatud jaotistes 6 ja 13;
 • teiega ühenduse võtmine kaastöö osas, mida olete teinud;
 • IP-aadresside ja seadmete identifitseerimistunnuste kasutamine, et tuvastada kasutajate asukohta, häiriva kasutamise tõkestamine, erinevatest riikidest pärit külastuste arvu tuvastamine, meie lehtede, rakenduste või muude veebikäitumisel põhinevate teenuste sisu kohandamine, ning kindlakstegemine, millisest riigist te teenuseid kasutate;
 • analüüs ja uuringud, et saaksime PepsiCo pakutavaid teenuseid täiustada.

  Kui PepsiCo teeb ettepaneku, et kasutab teie isikuandmeid muul moel, tagame, et kõigepealt teavitame teid ja/või küsime teie nõusolekut, nagu on seaduse järgi nõutav.

  PepsiCo kogub ja kasutab teie isikuandmeid ülalkirjeldatud eesmärkidel, kuna meil on õigustatud ärihuvi seda teha nii, et teie õigus isikuandmete adekvaatsele kaitsele seda ei tühistaks.  Te ei pea PepsiCole ülalkirjeldatud teavet esitama, kuid kui otsustate seda mitte teha, ei saa te paljusid ülalkirjeldatud teenuseid, pääseda ligi meie veebilehe teatud osadele, osaleda kampaaniates või saada meilt taotletud teavet.

Millal PepsiCo minuga ühendust võtab?

PepsiCo võib teiega ühendust võtta:

 • seoses teilt saadava kirjavahetuse, kommentaaride või kaebustega, mida olete PepsiCo toodete või teenuste kohta esitanud;
 • seoses iga kaastöö või küsimusega, mille olete PepsiCole esitanud, nt PepsiCo sotsiaalmeedia lehtede, sõnumite, häälsõnumite või muude sõnumiteenuste kaudu;
 • et viia teid kurssi mistahes oluliste muudatustega PepsiCo poliitikates ja tavades; ning
 • turunduseesmärkidel, eeldusel, et olete andnud nõusoleku, nagu on sätestatud jaotises 6.

  Külastatav veebileht annab teile üksikasjaliku teabe, kuidas PepsiCo teiega seoses kindlate teenuste, tegevuste või veebisisuga ühendust võtab.

Kas minuga võetakse ühendust turunduseesmärkidel?

PepsiCo saadab teile turundusalaseid e-kirju, teavitusi või võtab turundusmärkidel ühendust ainult juhul, kui olete sellega nõustunud.  Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui klõpsate või valite loobumise valiku meie turundusteadetes või kasutate kontaktandmeid allpool jaotises 15.

Kas PepsiCo jagab mu isikuandmeid kellegi teisega?

PepsiCo võib aegajalt teie isikuandmeid ülaltoodud põhjustel PepsiCo kontserni teistele majandusüksustele või kolmandatele osapooltele edastada või avalikustada. Asjakohased kolmandad osapooled, kellele PepsiCo võib teie isikuandmeid avalikustada, hõlmavad valitsusasutusi ja kolmandaid osapooli, kes meie nimel teenuseid osutavad, nagu veebimajutuse pakkujad, maksete pakkujad, kliendisuhete halduse pakkujad, turunduspartnerid, meedia- ja täidesaatvad partnerid ning veebilehtede analüüsi pakkujad.

Kui avalikustame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes meie nimel teenuseid osutavad, tagame, et need teenusepakkujad kasutavad isikuandmeid ainult meie juhiste järgi, ning me ei volita neid isikuandmeid kasutama või avalikustama, välja arvatud siis, kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või kohaldatavate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

PepsiCo võib teie isikuandmeid avalikustada kolmandatele osapooltele:

(i) siis, kui see on seadusega nõutav,

(ii) kohtumenetluse eesmärgil või sellega seoses, või muudel juhtudel seaduslike õiguste kehtestamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil,

(iii) kes on õiguskaitseasutused või muud valitsusasutused, kes on väljastanud seadusliku isikuandmete avalikustamise nõude,

(iv) kui usume, et avalikustamine on vajalik, et vältida rahalist või muud kahju, või seoses kahtlustatava või tegeliku kriminaalse tegevuse uurimisega, või

(v) kui müüme või loovutame kõik või osa meie ettevõttest või varadest (sealhulgas liitumise, reorganiseerimise, liigendamise või likvideerimise teel).

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Meie tegevuse globaalsuse tõttu võime teie isikuandmeid edastada USA-sse ja teistesse riikidesse, mille andmekaitseseadused ei pruugi olla nii ulatuslikud kui EL-is. 

Kui PepsiCo edastab isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kas PepsiCo kontserni või ettevõtete piires või kolmandale osapoolele, edastab PepsiCo isikuandmeid ainult:

(i) riiki, millel Euroopa Komisjoni andmetel on adekvaatsed andmekaitseseadused; või

(ii) ettevõttele, millel on EL-i-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtiv sertifikaat teatud andmekaitse standarditele seoses isikuandmete kategooriaga, mida edastatakse; või

(iii) siis, kui oleme juurutanud sobiva andmeedastusmehhanismi, nagu EL-i lepingu tüüptingimused, et tagada, et teie isikuandmed on adekvaatselt kaitstud. Võite saada koopia meie poolt juurutatud asjakohastest andmeedastusmehhanismidest, kui võtate meiega ühendust klikkides siia.

Kui ükski neist kriteeriumitest ei ole täidetud, võib PepsiCo siiski isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda edastada teie selgesõnalisel nõusolekul või kui edastamine on seaduslikult vajalik.

Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult inimesed, kel on andmeid vaja teada käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud põhjustel.

Solvav või sobimatu sisu PepsiCo veebilehtedel

Kui postitate või saadate solvavat, ebasobivat või laiduväärset sisu ükskõik kuhu PepsiCo veebilehtedel või käitute muul moel PepsiCo teenuste raames häirivalt, võib PepsiCo kasutada teie isikuandmeid sellise käitumise lõpetamiseks.

Kui PepsiCol on põhjust uskuda, et rikute mistahes kehtivaid seadusi (nt kuna teie postitatud sisu võib olla laimav), võib PepsiCo kasutada teie isikuandmeid, et teavitada õiguskaitseasutusi teie käitumisest.

Mis siis, kui olen alla 16-aastane kasutaja?

Kui olete alla 16-aastane, küsige vanema/hooldaja luba, enne kui esitate PepsiCole mistahes isikuandmeid.

Kui kaua PepsiCo minu isikuandmeid säilitab?

Hoiame teie isikuandmeid oma süsteemides niikaua, kui see on vajalik vastava tegevuse jaoks, välja arvatud juhul, kui pikem säilitusperiood on nõutav või seadusega lubatud.

Üldjuhul kui esitate oma isikuandmed, et osaleda kampaanias, hoiame teie isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik selle kampaania haldamiseks.

Kui liitute meie uudiskirja/turundusteadetega, hoiame teie isikuandmeid niikaua, kuni nõuate, et teie andmed kustutataks (kui otsustate ükskõik mis ajal loobuda, säilitame üldiselt osa isikuandmetest, et tagada, et teiega uuesti ühendust ei võetaks).

PepsiCo poolt säilitatavate isikuandmete kustutamise kohta lisateabe saamiseks kliki siia.

Kas saan näha või kustutada isikuandmeid, mida PepsiCo minu kohta alles hoiab?

Teil on õigus kohaldatavas seaduses nõutavas ulatuses nõuda koopiat isikuandmetest, mida PepsiCo teie kohta alles hoiab, ning ebatäpsuste parandamist. Teeme mõistlikke jõupingutusi selleks, et hankida, parandada või kustutada meie failides sisalduvaid teie isikuandmeid. Esitage oma nõuded ja küsimused selle või teiste käesoleva privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtetega seotud probleemide kohta klikkides siia.

Teil on õigus ka nõuda, et teie isikuandmete töötlemist parandataks või kustutataks, et andmete töötlemine on keelatud või isikuandmed, mida me teie kohta alles hoiame, edastataks teile kaasaskantavas formaadis. Kui soovite neid õigusi arutada või kasutada, kasutage jaotises 15 toodud kontaktandmeid.

Veebibrauseri küpsised

a. Mis on küpsis?

Küpsised on tekstifailid, mis asuvad teie arvutis, et koguda standardset teavet internetilogide ja külastaja veebikäitumise kohta. Seda teavet kasutatakse, et jälgida külastaja veebilehtede kasutamist ja koostada statistikaraporteid veebilehtede aktiivsuse kohta. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.aboutcookies.org. Saate seadistada oma brauseri nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid ning ülalolev veebileht annab teile teavet, kuidas küpsiseid oma brauserist eemaldada. Kui seda teete, võivad mõned meie veebilehe võimalused osadel juhtudel mitte toimida.

PepsiCo veebilehe külastamise ajal laaditakse leheküljed, mida vaatate, koos küpsistega teie seadmesse. Paljud veebilehed teevad seda, kuna küpsised võimaldavad veebilehe haldajatel teha kasulikke asju, nagu teada saada, kas seade (ja tõenäoliselt selle kasutaja) on seda veebilehte varem külastanud. Seda tehakse korduvkülastuse ajal, kontrollides, et eelmisest külastusest jäänud küpsis on alles. Kui jätkate sätteid muutmata, eeldame, et olete nõus PepsiCo veebilehelt küpsiseid saama. Saate küpsiste sätteid igal ajal muuta.

b. Kuidas PepsiCo küpsiseid kasutab?

Küpsistest saadav teave aitab meil mõista meie külastajate profiili ning aidata teile paremat kasutajakogemust pakkuda. PepsiCo kasutab seda tüüpi teavet, et täiustada teenuseid ja kasutajatele pakutavat teabeedastust, ning teada saada, milliseid teisi veebilehti nad on külastanud, et nende huve paremini mõista.  Kasutame ainult küpsiseid, mis on vajalikud, et meie veebilehte teile pakkuda, kui olete selleks meile nõusoleku andnud.

c. Kolmandate osapoolte küpsised PepsiCo lehekülgede vistutatud sisus

Pange tähele, et PepsiCo veebilehtede külastamise ajal võite märgata küpsiseid, mis ei ole PepsiCoga seotud.

Vistutame (ingl embedding) mõnikord oma veebilehtedele sisu sotsiaalmeediast ja teistelt kolmandate osapoolte veebilehtedelt. Need võivad hõlmata Google'it, Twitterit, Facebooki, Instagrami ja Adimo osta-nuppe. Kui külastate lehekülge, mis sisaldab sellist sisu, võidakse teile esitada nende veebilehtede küpsiseid ja kolmandate osapoolte küpsised võivad jälgida teie PepsiCo veebilehe kasutamist. PepsiCo ei kontrolli nende küpsiste levitamist ning lisateabe saamiseks peaksite kontrollima asjakohaste kolmandate osapoolte veebilehti.

Kui PepsiCo vistutab sisu sotsiaalmeediast ja teistelt kolmandate osapoolte veebilehtedelt, võivad mõned veebilehed kasutada Google Analyticsit, et koguda oma eesmärkidel andmeid kasutajakäitumise kohta. PepsiCo ei kontrolli seda. Lisateabe saamiseks vaadake Google'i veebilehte „Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite veebilehti või rakendusi“.

d. PepsiCo jagamisvahendid

Võite PepsiCo veebilehtedel näha ka vistutatud jagamise nuppe; need võimaldavad kasutajatel mitmete populaarsete sotsiaalvõrgustike kaudu sisu lihtsalt oma sõpradega jagada. Kui klõpsate ühel nendest nuppudest, võidakse küpsis salvestada teenuse kaudu, mille vahendusel olete otsustanud sisu jagada. Taaskord ei kontrolli PepsiCo nende küpsiste levitamist.

e. PepsiCo küpsised

Allolev nimekiri selgitab mõnesid küpsiseid, mida kasutame ja miks.

Küpsise tüüp: Bluekai

Küpsise nimed: _bkdc_bku

Eesmärk: Küpsiseid kasutatakse teie veebikäitumise jälgimise vahendina, et aidata meil reklaami optimeerida.

Küpsise tüüp: Doubleclick

Küpsise nimed: _dsid_ide_sonar

Eesmärk: Küpsiseid kasutatakse teie veebikäitumise jälgimise vahendina, et aidata meil reklaami optimeerida.

Küpsise tüüp: Google Analytics

Küpsise nimed: _utma _utmb _utmc _utmz

Eesmärk: Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks, kuidas külastajad meie lehte kasutavad. Kasutame teavet aruannete koostamiseks ja lehe täiustamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümsel kujul, sealhulgas lehe külastajate arv, kust külastajad lehele on tulnud ja lehed, mida nad on külastanud.

Lisateave: Klõpsake siia, et saada ülevaate Google'i turvalisusest.

Küpsise tüüp: Veebilehe küpsiste vastuvõtmine

Küpsise nimed: WebsiteCookiesAccepted

Eesmärk: Seda küpsist kasutatakse salvestamiseks, kas kasutaja on küpsised sellel veebilehel lubanud.

Küpsise tüüp: Ainulaadne identifikaator

Küpsise nimed: crm_guid

Eesmärk: Küpsist kasutatakse CRM-süsteemidega seotud kasutajaandmete säilitamiseks. GUID tähendab globaalset unikaalset identifikaatorit.

Küpsise tüüp: Ligipääsetavus

Küpsise nimed: Style textsize

Eesmärk: Neid küpsiseid kasutatakse meelde jätmiseks, kas kasutaja vaatab lehte ligipääsetavas režiimis.

Saate oma brauseri seadistada kõiki küpsiseid lubama, neist keelduma või teavitama, kui küpsis on salvestatud. (Iga brauser on erinev, seega kontrollige oma brauseri abimenüüd, et teada saada, kuidas küpsiste eelistusi muuta.) Kui soovite, et Google Analytics ei jälgiks teid kõikidel veebilehtedel, külastage veebilehte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kõik küpsised aeguvad 90 päeva pärast.

f. Küpsiste kasutamine

Võime kasutada küpsiste andmeid, et näidata teile olulisi reklaame kolmandate osapoolte veebilehtedel (nt Facebook, Google, Instagram, Snapchat ja Twitter). See võib hõlmata reklaamteate näitamist seal, kus teame, et olete PepsiCo veebilehte varem külastanud. Kui te ei soovi, et teile näidataks PepsiCo poolt suunatud reklaamteateid, võimaldavad mõned kolmandate osapoolte veebilehed teatud reklaamijate teateid tulevikus mitte näha. Kui soovite peatada kõik PepsiCo isikustatud teenused, sealhulgas suunatud reklaamteated kolmandate osapoolte lehtedel, võite külastada oma brauseri sätteid ja blokeerida isikustamise.

g. Muu veebibrauseritest kogutud teave

Teie veebibrauser võib anda PepsiCole teavet teie seadme kohta, nagu IP-/MAC-i aadress ja üksiksasjad brauseri kohta, mida kasutate. Kasutame teavet, mida oleme saanud teie brauseri või klõpsatud lingi kaudu, et mõistate veebilehte, mis suunas teid PepsiCo veebilehele, ning jõudlusküpsised võivad seda jäädvustada.

Kui teil on probleeme seoses viisiga, kuidas me küpsiseid kasutame, või oma seadete kohta, võtke meiega ühendust, kasutades jaotises 15 olevaid kontaktandmeid.

PepsiCo privaatsusavalduse ja küpsiste kasutamise põhimõtete muudatused

Käesolevat privaatsusavaldust ja küpsiste kasutamise põhimõtteid võidakse aegajalt uuendada, seega peaksite seda kontrollima iga kord, kui PepsoCole isikuandmeid esitate või neid vaatate. Kõike värskemate paranduste kuupäev ilmub käesoleval lehel.

PepsiCoga ühenduse võtmine seoses käesoleva privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtete / kaebustega

Kui teil on küsimusi või kommentaare käesoleva privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohta, kliki siia või võtke meiega ühendust aadressil europe.privacy@pepsico.com.

Kui te ei ole rahul, kuidas teie isikuandmeid töötleme, on teil õigus ka kaevata EL-i andmekaitse järelevalveasutusele. Leiate teile asjakohase järelevalveasutuse andmed siit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Jõustumiskuupäev: 25.05.18 Viimati muudetud 25.05.18
Andmete vastutav töötleja
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

About Cookies

a. Mis on küpsis?

Küpsised on tekstifailid, mis asuvad teie arvutis, et koguda standardset teavet internetilogide ja külastaja veebikäitumise kohta. Seda teavet kasutatakse, et jälgida külastaja veebilehtede kasutamist ja koostada statistikaraporteid veebilehtede aktiivsuse kohta. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.aboutcookies.org. Saate seadistada oma brauseri nii, et see ei aktsepteeriks küpsiseid ning ülalolev veebileht annab teile teavet, kuidas küpsiseid oma brauserist eemaldada. Kui seda teete, võivad mõned meie veebilehe võimalused osadel juhtudel mitte toimida.

PepsiCo veebilehe külastamise ajal laaditakse leheküljed, mida vaatate, koos küpsistega teie seadmesse. Paljud veebilehed teevad seda, kuna küpsised võimaldavad veebilehe haldajatel teha kasulikke asju, nagu teada saada, kas seade (ja tõenäoliselt selle kasutaja) on seda veebilehte varem külastanud. Seda tehakse korduvkülastuse ajal, kontrollides, et eelmisest külastusest jäänud küpsis on alles. Kui jätkate sätteid muutmata, eeldame, et olete nõus PepsiCo veebilehelt küpsiseid saama. Saate küpsiste sätteid igal ajal muuta.

b. Kuidas PepsiCo küpsiseid kasutab?

Küpsistest saadav teave aitab meil mõista meie külastajate profiili ning aidata teile paremat kasutajakogemust pakkuda. PepsiCo kasutab seda tüüpi teavet, et täiustada teenuseid ja kasutajatele pakutavat teabeedastust, ning teada saada, milliseid teisi veebilehti nad on külastanud, et nende huve paremini mõista.  Kasutame ainult küpsiseid, mis on vajalikud, et meie veebilehte teile pakkuda, kui olete selleks meile nõusoleku andnud.

c. Kolmandate osapoolte küpsised PepsiCo lehekülgede vistutatud sisus

Pange tähele, et PepsiCo veebilehtede külastamise ajal võite märgata küpsiseid, mis ei ole PepsiCoga seotud.

Vistutame (ingl embedding) mõnikord oma veebilehtedele sisu sotsiaalmeediast ja teistelt kolmandate osapoolte veebilehtedelt. Need võivad hõlmata Google'it, Twitterit, Facebooki, Instagrami ja Adimo osta-nuppe. Kui külastate lehekülge, mis sisaldab sellist sisu, võidakse teile esitada nende veebilehtede küpsiseid ja kolmandate osapoolte küpsised võivad jälgida teie PepsiCo veebilehe kasutamist. PepsiCo ei kontrolli nende küpsiste levitamist ning lisateabe saamiseks peaksite kontrollima asjakohaste kolmandate osapoolte veebilehti.

Kui PepsiCo vistutab sisu sotsiaalmeediast ja teistelt kolmandate osapoolte veebilehtedelt, võivad mõned veebilehed kasutada Google Analyticsit, et koguda oma eesmärkidel andmeid kasutajakäitumise kohta. PepsiCo ei kontrolli seda. Lisateabe saamiseks vaadake Google'i veebilehte „Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite veebilehti või rakendusi“.

d. PepsiCo jagamisvahendid

Võite PepsiCo veebilehtedel näha ka vistutatud jagamise nuppe; need võimaldavad kasutajatel mitmete populaarsete sotsiaalvõrgustike kaudu sisu lihtsalt oma sõpradega jagada. Kui klõpsate ühel nendest nuppudest, võidakse küpsis salvestada teenuse kaudu, mille vahendusel olete otsustanud sisu jagada. Taaskord ei kontrolli PepsiCo nende küpsiste levitamist.

e. PepsiCo küpsised

Allolev nimekiri selgitab mõnesid küpsiseid, mida kasutame ja miks.

Küpsise tüüp: Bluekai

Küpsise nimed: _bkdc_bku

Eesmärk: Küpsiseid kasutatakse teie veebikäitumise jälgimise vahendina, et aidata meil reklaami optimeerida.

Küpsise tüüp: Doubleclick

Küpsise nimed: _dsid_ide_sonar

Eesmärk: Küpsiseid kasutatakse teie veebikäitumise jälgimise vahendina, et aidata meil reklaami optimeerida.

Küpsise tüüp: Google Analytics

Küpsise nimed: _utma _utmb _utmc _utmz

Eesmärk: Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks, kuidas külastajad meie lehte kasutavad. Kasutame teavet aruannete koostamiseks ja lehe täiustamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümsel kujul, sealhulgas lehe külastajate arv, kust külastajad lehele on tulnud ja lehed, mida nad on külastanud.

Lisateave: Klõpsake siia, et saada ülevaate Google'i turvalisusest.

Küpsise tüüp: Veebilehe küpsiste vastuvõtmine

Küpsise nimed: WebsiteCookiesAccepted

Eesmärk: Seda küpsist kasutatakse salvestamiseks, kas kasutaja on küpsised sellel veebilehel lubanud.

Küpsise tüüp: Ainulaadne identifikaator

Küpsise nimed: crm_guid

Eesmärk: Küpsist kasutatakse CRM-süsteemidega seotud kasutajaandmete säilitamiseks. GUID tähendab globaalset unikaalset identifikaatorit.

Küpsise tüüp: Ligipääsetavus

Küpsise nimed: Style textsize

Eesmärk: Neid küpsiseid kasutatakse meelde jätmiseks, kas kasutaja vaatab lehte ligipääsetavas režiimis.

Saate oma brauseri seadistada kõiki küpsiseid lubama, neist keelduma või teavitama, kui küpsis on salvestatud. (Iga brauser on erinev, seega kontrollige oma brauseri abimenüüd, et teada saada, kuidas küpsiste eelistusi muuta.) Kui soovite, et Google Analytics ei jälgiks teid kõikidel veebilehtedel, külastage veebilehte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kõik küpsised aeguvad 90 päeva pärast.

f. Küpsiste kasutamine

Võime kasutada küpsiste andmeid, et näidata teile olulisi reklaame kolmandate osapoolte veebilehtedel (nt Facebook, Google, Instagram, Snapchat ja Twitter). See võib hõlmata reklaamteate näitamist seal, kus teame, et olete PepsiCo veebilehte varem külastanud. Kui te ei soovi, et teile näidataks PepsiCo poolt suunatud reklaamteateid, võimaldavad mõned kolmandate osapoolte veebilehed teatud reklaamijate teateid tulevikus mitte näha. Kui soovite peatada kõik PepsiCo isikustatud teenused, sealhulgas suunatud reklaamteated kolmandate osapoolte lehtedel, võite külastada oma brauseri sätteid ja blokeerida isikustamise.

g. Muu veebibrauseritest kogutud teave

Teie veebibrauser võib anda PepsiCole teavet teie seadme kohta, nagu IP-/MAC-i aadress ja üksiksasjad brauseri kohta, mida kasutate. Kasutame teavet, mida oleme saanud teie brauseri või klõpsatud lingi kaudu, et mõistate veebilehte, mis suunas teid PepsiCo veebilehele, ning jõudlusküpsised võivad seda jäädvustada.

Kui teil on probleeme seoses viisiga, kuidas me küpsiseid kasutame, või oma seadete kohta, võtke meiega ühendust, kasutades jaotises 15 olevaid kontaktandmeid.