Pepsico Logo

„PepsiCo Europe“ privatumo ir slapukų politika

Įvadinė dalis ir bendrosios sąlygos

„PepsiCo, Inc.“ savo ir visų ES teritorijoje veikiančių subjektų, nurodytų Priede Nr. 1, (toliau kartu vadinamų „PepsiCo“) vardu įsipareigoja saugoti Jūsų asmeninę informaciją, kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, programėlėmis, dalyvaujate mūsų pardavimo skatinimo kampanijose ar kreipiatės į mus su klausimais.

Ši privatumo ir slapukų politika nustato, kaip mes naudosime asmeninę informaciją, kurią iš Jūsų renkame per šias paslaugas:

  • ▪per bet kurią „PepsiCo“ interneto svetainę, kuri turi nuorodą į šią privatumo ir slapukų politiką (išsamesnė informacija pateikiama Priedo Nr. 1 esančiame sąraše);

Siekdami optimizuoti savo paslaugų teikimą Jums bei palengvinti savo rinkodaros veiklą, mes renkame tam tikrą informaciją apie Jus.

Šioje privatumo ir slapukų politikoje paaiškinama:

  • ▪kokią informaciją „PepsiCo“ gali rinkti apie Jus;

Mes naudojame visą asmeninę informaciją, kurią Jūs mums pateikiate arba kurią mes iš Jūsų surenkame vadovaudamiesi visais galiojančiais įstatymais, taip pat ir įstatymais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, pvz., ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

„PepsiCo“ interneto svetainės gali turėti hipertekstines nuorodas į trečiosioms šalims priklausančias ir jų valdomas interneto svetaines. Trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo politikas ir taip pat galimai naudoja slapukus. Mes rekomenduojame Jums susipažinti su šiomis trečiųjų šalių interneto svetainių politikomis, kuriomis nustatomas asmeninės informacijos, kurią Jūs pateikiate lankydamiesi šiose interneto svetainėse ir kuri taip pat gali būti renkama pasitelkiant slapukus, naudojimas. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokias trečiųjų šalių interneto svetaines – lankydamiesi tokiose svetainėse Jūs prisiimate visą riziką.

Kas mes esame?

„PepsiCo“ produktais vartotojai mėgaujasi milijardą kartų per dieną daugiau nei 200 valstybių ir teritorijų visame pasaulyje. „PepsiCo“ produktų portfelį sudaro platus gomuriui malonių maisto produktų ir gėrimų asortimentas, tarp kurių yra „Pepsi“, „7Up“, „Mountain Dew“, „Lay’s“, „Walkers“, „Doritos“, „Gatorade“, „Tropicana“ ir „Quaker Oats“. Išsamesnę informaciją apie „PepsiCo“ rasite www.pepsico.com.

Kokią informaciją „PepsiCo“ renka apie mane?

Jums užsisakant, prisijungiant arba naudojantis „PepsiCo“ paslaugomis, kampanijomis ar internetiniu turiniu (taip pat ir tada, kai tai patalpinta socialinėje žiniasklaidoje ar žinučių rašymo programėlėse), pvz., naujienlaiškiais, pardavimo skatinimo kampanijomis, pokalbių gyvai programėlėmis, pranešimų lentomis, internetiniais ir mobiliaisiais pranešimais ar balsavimais, mes galime gauti asmeninės informacijos apie Jus. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, lytis ar gimimo data, taip pat tai gali būti apie Jūsų naudojimąsi „PepsiCo“ paslaugomis surinkti duomenys, pvz., ką Jūs skaitėte, žiūrėjote ar veikėte mūsų interneto svetainėse, programėlėse ar naudodamiesi kitomis mūsų paslaugomis.

Pažymėtina, kad kai kuriais atvejais Jūs galite nuspręsti suteikti mums papildomos asmeninės informacijos, taip pat jautrios (slaptos) asmeninės informacijos (pvz., kalbantis su mūsų vartotojų aptarnavimo skyriumi apie savo mitybos reikalavimus ar sveikatos problemas). Taip įvykus, mes informuosime Jus apie tai, kaip bus naudojama Jūsų pateikta informacija tuo konkrečiu atveju.

Prie kai kurių mūsų paslaugų galite prisijungti per trečiosios šalies teikiamą paslaugą, pvz., „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Jeigu nuspręsite prisijungti per trečiosios šalies teikiamą paslaugą, Jums bus pateiktas dialogo langas, kuriame Jūsų bus prašoma duoti sutikimą leisti „PepsiCo“ susipažinti su Jūsų asmenine informacija (pvz., Jūsų vardu ir pavarde, gimimo data, el. pašto adresu ir kita informacija, kurią Jūs viešai paskelbėte trečiosios šalies interneto svetainėje).

„PepsiCo“ taip pat renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės „PepsiCo“ mobiliosiomis programėlėmis, „PepsiCo“ interneto svetainėmis ar kitu „PepsiCo“ internetiniu turiniu, taip pat apie įrenginį (-ius), kurį (-iuos) Jūs naudojate prieiti prie paslaugų, apie unikalius interneto identifikatorius, pvz., IP adresus, t. y. numerius, kuriais galima unikaliai identifikuoti konkretų kompiuterį ar kitą tinklo įrenginį internete. Išsamesnė informacija pateikiama šios politikos 13 punkte, kuriame aprašoma, kaip „PepsiCo“ naudoja slapukus ir panašias technologijas.

Kaip „PepsiCo“ naudoja apie mane renkamą informaciją?

„PepsiCo“ naudos Jūsų asmeninę informaciją įvairiais tikslais, taip pat ir šiais:

▪įgyvendindama paslaugas, kampanijas ar internetinį turinį ar pranešdama apie tai informaciją (pvz., apie būsimas pardavimo skatinimo kampanijas ar naujus rinkai pristatomus produktus), taip pat nagrinėdama Jūsų prašymus ir užklausas;

Jeigu „PepsiCo“ siūlo naudoti Jūsų asmeninę informaciją kitais tikslais, mes užtikrinsime, kad Jūs visų pirma būtumėte apie tai informuotas ir (arba) kad Jūsų būtų paprašyta sutikimo, kaip to reikalauja įstatymai.

„PepsiCo“ renka ir naudoja asmeninę informaciją apie Jus pirmiau nurodytais tikslais, nes taip elgtis mes turime teisėtą verslo interesą, kurio nepanaikina Jūsų turima teisė į tinkamą savo asmens duomenų apsaugą. Jūs neprivalote suteikti „PepsiCo“ jokios pirmiau nurodytos informacijos, tačiau, jeigu nuspręsite tokios informacijos nesuteikti, Jūs galite prarasti galimybę gauti pirmiau minėtas paslaugas, prieiti prie tam tikrų mūsų interneto svetainės dalių, dalyvauti mūsų pardavimo skatinimo kampanijose ar gauti iš mūsų prašomos informacijos.

Kada „PepsiCo“ su manimi susisieks?

„PepsiCo“ gali su Jumis susisiekti:

▪dėl iš Jūsų gauto laiško arba dėl Jūsų komentaro ar skundo dėl „PepsiCo“ produktų ar paslaugų;

Interneto svetainėje, kurioje lankotės, bus pateikta išsami informacija apie tai, kokiais būdais „PepsiCo“ susisieks su Jumis dėl konkrečių paslaugų, kampanijų ar internetinio turinio.

Ar su manimi susisieks rinkodaros tikslais?

„PepsiCo“ siųs Jums rinkodaros el. laiškus ir pranešimus arba susisieks su Jumis rinkodaros tikslais tik tuomet, jeigu Jūs su tuo sutikote. Jūs galite bet kada atsisakyti savo sutikimo, mūsų rinkodaros pranešime paspausdamas arba pasirinkdamas pasirinktį „atsisakyti“ arba susisiekdamas su mumis kontaktiniais duomenimis, nurodytais toliau esančiame 15 punkte.

Ar „PepsiCo“ atskleis mano asmeninę informaciją kitiems asmenims?

„PepsiCo“ gali pirmiau nurodytais tikslais perduoti arba atskleisti Jūsų asmeninę informaciją kitoms „PepsiCo“ grupės įmonėms, taip pat trečiosioms šalims. Trečiosiomis šalimis, kurioms „PepsiCo“ gali atskleisti asmeninę informaciją, gali būti, pvz., valstybės institucijos ir trečiosios šalys, teikiančios paslaugas mūsų vardu, pvz., interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, ryšių su klientais valdymo paslaugų teikėjai, rinkodaros partneriai, žiniasklaidos ir vykdymo partneriai, taip pat žiniatinklio analitinių paslaugų teikėjai.

Atskleisdami Jūsų asmeninę informaciją mūsų vardu paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims, mes užtikriname, kad tokie paslaugų teikėjai asmeninę informaciją naudos tik vadovaudamiesi mūsų nurodymais: mes nesuteikėme jiems leidimo naudoti ar atskleisti asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikia paslaugoms mūsų vardu vykdyti arba teisinėms prievolėms įgyvendinti.

„PepsiCo“ taip pat gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims:

(i) kai to reikalaujama pagal įstatymus,

(ii) teisminio proceso tikslais arba kiek tai susiję su teisminiu procesu, taip pat įtvirtinant, įgyvendinant ar ginant savo įstatymines teises,

(iii) jeigu tai yra teisėsaugos institucijos ar kitos valstybės institucijos ir jos yra pateikusios teisėtą prašymą atskleisti asmeninę informaciją,

(iv) jeigu mes manome, kad atskleisti informaciją būtina siekiant išvengti žalos ar finansinių nuostolių arba atliekant įtariamos ar nustatytos nusikalstamos veikos tyrimą, arba

(v) jeigu mes parduodame ar perleidžiame visą arba dalį savo verslo ar turto (taip pat ir įmonių susijungimo, reorganizavimo, atskyrimo, išformavimo ar likvidavimo atveju).

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Kadangi veikiame visame pasaulyje, mes galime perduoti Jūsų asmeninę informaciją į JAV ir kitas valstybes, kurių duomenų apsaugos įstatymai gali ir nebūti tokie ekstensyvūs kaip ES. 

 „PepsiCo“ perduos asmeninę informaciją už Europos ekonominės erdvės ribų „PepsiCo“ grupės įmonėms ar trečiajai šaliai, tik jeigu bus tenkinami šie kriterijai:

(i) jeigu valstybė, Europos Komisijos požiūriu, turi pakankamus duomenų apsaugos įstatymus; arba

(ii) jeigu įmonė turi galiojantį JAV–ES „Privatumo skydo“ patvirtinimą, kad atitinka tam tikrus duomenų apsaugos standartus, kiek tai susiję su perduodama asmenine informacija; arba

(iii) jeigu mes esame įdiegę tinkamą duomenų perdavimo mechanizmą, pvz., ES standartines sutarties sąlygas, kuris užtikrintų, kad Jūsų asmeninė informacija yra tinkamai apsaugota.  Susisiekę su mumis, galite gauti mūsų taikomų duomenų perdavimo mechanizmų kopiją paspaudę čia.

Jeigu netenkinamas nė vienas pirmiau nurodytas kriterijus, „PepsiCo“ vis tiek gali perduoti asmeninę informaciją už EEE ribų, jeigu yra duotas aiškus Jūsų sutikimas arba tais atvejais, kai perduoti informaciją yra teisiškai būtina.

Susipažinti su Jūsų asmenine informacija leidžiama tik tiems asmenims, kuriems būtina žinoti šią informaciją šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Susisiekę su mumis toliau esančiame 15 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, Jūs galite paprašyti bet kurių perdavimo mechanizmų, kuriuos pasitelkiant asmeninė informacija yra perduodama už Europos Sąjungos ribų, kopijos, paspaudę čia.

Įžeidžiantis arba netinkamas turinys „PepsiCo“ interneto svetainėse

Jeigu Jūs skelbiate arba siunčiate įžeidžiamo, netinkamo arba nepriimtino pobūdžio turinį „PepsiCo“ interneto svetainėse arba atliekate kitus ardomojo pobūdžio veiksmus naudodamiesi „PepsiCo“ paslauga, „PepsiCo“ gali panaudoti Jūsų asmeninę informaciją tokiems veiksmams sustabdyti.

Jeigu „PepsiCo“ pagrįstai mano, kad Jūs pažeidžiate arba galimai pažeidžiate kuriuos nors galiojančius įstatymus (pvz., dėl to, kad Jūsų paskelbtas turinys gali būti šmeižiamojo pobūdžio), „PepsiCo“ gali panaudoti Jūsų asmeninę informaciją pranešdama teisėsaugos institucijoms apie Jūsų elgesį.

Kaip tuo atveju, jeigu man dar nėra 16 metų?

Jeigu Jums mažiau nei 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją „PepsiCo“, turite gauti savo tėvų / globėjų sutikimą.

Kiek laiko „PepsiCo“ saugos mano asmeninę informaciją?

Mes saugosime Jūsų asmeninę informaciją savo sistemose tiek, kiek reikės konkrečiai veiklai, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato ilgesnį saugojimo terminą.

Apskritai kalbant, jeigu Jūs pateikiate asmeninę informaciją, kad dalyvautumėte pardavimo skatinimo kampanijoje, mes saugosime Jūsų asmeninę informaciją tol, kol bus įgyvendinama tokia pardavimo skatinimo kampanija.

Jeigu Jūs užsisakote mūsų el. paštu siunčiamus naujienlaiškius / rinkodaros pranešimus, mes saugosime Jūsų asmeninę informaciją tol, kol Jūs paprašysite tokią informaciją ištrinti (Jums nusprendus atsisakyti prenumeratos, mes išsaugosime dalį Jūsų asmeninės informacijos, kad galėtume užtikrinti, kad Jums daugiau nebūtų siunčiami laiškai).

Išsamesnė informacija apie „PepsiCo“ saugomos asmeninės informacijos apie Jus ištrynimą, paspauskite čia.

Ar aš galiu pamatyti arba ištrinti „PepsiCo“ apie mane saugomą asmeninę informaciją?

Galiojančių įstatymų nustatyta apimtimi, Jūs turite teisę paprašyti „PepsiCo“ apie Jus saugomos asmeninės informacijos kopijos bei ištaisyti pastebėtus netikslumus. Mes stengsimės tinkamai užtikrinti savo failuose saugomos asmeninės informacijos apie Jus pateikimą, netikslumų ištaisymą ir ištrynimą. Tokie prašymai ir kiti paklausimai, susiję su šia privatumo ir slapukų politika, turi būti adresuojami paspaudę čia.

Jūs taip pat turite teisę paprašyti, kad tvarkoma asmeninė informacija apie Jus būtų ištaisyta arba ištrinta, kad tokios informacijos tvarkymas būtų apribotas arba kad mūsų saugoma asmeninė informacija apie Jus būtų pateikta Jums lengvai perkeliamu formatu. Jeigu pageidautumėte aptarti kurias nors iš šių teisių arba jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis 15 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Interneto naršyklių slapukai

a. Kas yra slapukas?

Slapukai yra į Jūsų kompiuterį patalpinti tekstiniai failai, kurie renka standartinius naudojimosi internetu įvykių žurnalo duomenis bei lankytojų elgsenos duomenis. Ši informacija naudojama sekti, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine, taip pat statistinėms interneto svetainės aktyvumo ataskaitoms sudaryti. Išsamesnė informacija pateikiama www.aboutcookies.org. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė nepriimtų slapukų; prieš tai nurodytoje svetainėje aprašyta, kaip pašalinti slapukus iš naršyklės. Tačiau Jums pašalinus kai kuriuos slapukus, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcinės savybės gali nebeveikti.

Lankantis „PepsiCo“ interneto svetainėje ir peržiūrint puslapius, į Jūsų įrenginį atsisiunčiami slapukai. Daugelyje interneto svetainių taip daroma, nes slapukai leidžia interneto svetainių leidėjams sužinoti naudingus dalykus, pvz., ar tas įrenginys (ir galbūt jo naudotojas) anksčiau lankėsi interneto svetainėje. Tai nustatoma pakartotinio apsilankymo metu, patikrinus ir aptikus ten paskutinio apsilankymo metu paliktą slapuką. Jeigu toliau naršysite nepakeitę savo nustatymų, mes darysime prielaidą, kad Jūs sutinkate gauti visus slapukus, esančius „PepsiCo“ svetainėje. Tačiau Jūs bet kada galite pakeisti savo nustatymus dėl slapukų.

b. Kaip „PepsiCo“ naudoja slapukus?

Informacija, gauta naudojant slapukus, gali padėti mums suprasti mūsų lankytojų profilį ir suteikti Jums geresnę naudojimosi patirtį. „PepsiCo“ naudoja šio pobūdžio informaciją naudotojams teikiamoms paslaugoms ir pranešimams tobulinti, taip pat siekdama išsiaiškinti, kokiose kitose interneto svetainėse naudotojai lankėsi, ir taip geriau suprasti jų interesus. Mes naudojame tik tuos slapukus, kurie yra būtini, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine, su sąlyga, jeigu davėte tam savo sutikimą.

c. Trečiųjų šalių slapukai, esantys „PepsiCo“ puslapių įterptiniame turinyje

Pažymėtina, kad Jums lankantis „PepsiCo“ interneto svetainėse, galite susidurti su slapukais, kurie yra visiškai nesusiję su „PepsiCo“.

Kartais savo interneto svetainėse mes įterpiame turinį iš socialinės žiniasklaidos ar kitų trečiųjų šalių interneto svetainių. Tai gali būti „Google“, „YouTube“, „Twitter“, „Facebook“, „Instagram“, taip pat mygtukai „pirkti“ iš „Adimo“. Todėl, Jums lankantis puslapyje su tokiu turiniu, Jums gali būti pateikti slapukai iš šių interneto svetainių, ir tokie trečiųjų šalių slapukai gali sekti, kaip Jūs naudojatės „PepsiCo“ interneto svetaine. „PepsiCo“ nekontroliuoja šių slapukų platinimo, todėl, norėdami gauti apie tai išsamesnės informacijos, turite susipažinti su atitinkamos trečiosios šalies interneto svetaine.

„PepsiCo“ įterpus turinį iš socialinės žiniasklaidos ir kitų trečiųjų šalių interneto svetainių, kai kuriose interneto svetainėse gali būti naudojami „Google Analytics“ įrankiai duomenims apie naudotojų elgseną rinkti trečiųjų šalių tikslais. „PepsiCo“ to nekontroliuoja. Išsamesnę informaciją apie tai galima rasti „Google“ tinklalapyje „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai Jūs naudojatės mūsų partnerių interneto svetainėmis ir programėlėmis“ (angl. How Google uses data when you use our partnerssites or apps).

d. „PepsiCo“ bendrinimo įrankiai

„PepsiCo“ tinklalapiuose Jūs taip pat galite matyti įterptinius mygtukus „bendrinti“, kurie leidžia naudotojams lengvai bendrinti turinį su savo draugais per populiarius socialinius tinklus. Paspaudus vieną iš šių mygtukų, paslauga, kurią pasirinkote turiniui bendrinti, gali turėti slapuką. Šiuo atveju „PepsiCo“ taip pat nekontroliuoja tokių slapukų platinimo.

e. „PepsiCo“ slapukai

Toliau aprašomi kai kurie mūsų naudojami slapukai ir jų paskirtys.

Slapuko tipas: Bluekai

Slapuko pavadinimai: _bkdc_bku

Paskirtis: slapukai naudojami kaip įrankis Jūsų aktyvumui interneto svetainėje sekti, kad mes galėtume optimizuoti savo reklamą.

Slapuko tipas: Doubleclick

Slapuko pavadinimai: _dsid_ide_sonar

Paskirtis: slapukai naudojami kaip įrankis Jūsų aktyvumui interneto svetainėje sekti, kad mes galėtume optimizuoti savo reklamą.

Slapuko tipas: Google Analytics

Slapuko pavadinimai: _utma _utmb _utmc _utmz

Paskirtis: šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine. Mes naudojame šią informaciją ataskaitoms sudaryti, taip pat interneto svetainei tobulinti. Slapukai renka informaciją anonimine forma, pvz., informaciją apie interneto svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai naudojosi interneto svetaine, taip pat apie tai, kokiuose interneto svetainės puslapiuose jie lankėsi.

Išsamesnė informacija: norėdami susipažinti su „Google“ privatumo politika, spauskite čia.

Slapuko tipas: Website cookie acceptance

Slapuko pavadinimai: WebsiteCookiesAccepted

Paskirtis: šis slapukas naudojamas užfiksuoti, ar naudotojas sutiko naudoti slapukus šioje interneto svetainėje.

Slapuko tipas: Unique Identifier

Slapuko pavadinimai: crm_guid

Paskirtis: slapukas naudojamas saugoti naudotojo duomenis, susijusius su ryšių su klientais valdymo (angl. CRM) sistemomis. GUID reiškia globalus unikalus identifikatorius (angl. Global Unique Identifier).

Slapuko tipas: Accessibility

Slapuko pavadinimai: Style textsize

Paskirtis: šie slapukai naudojami įsiminti, ar naudotojas peržiūri interneto svetainę aktyviu režimu.

Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atitinkamai priimti visus slapukus, atmesti visus slapukus arba nustatyti, kad Jums būtų pranešta, kai naudojamas slapukas. (Naršyklės skiriasi, todėl, norėdami sužinoti, kaip pakeisti slapukų nustatymus, turite pasitikrinti savo naršyklės pagalbos skyriuje.) Jeigu norite, kad „Google Analytics“ slapukai nesektų Jūsų jokiose interneto svetainėse, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Visi slapukai nustoja galioti po 90 dienų.

f. Slapukų naudojimas

Mes galime naudoti slapukais surinktus duomenis, siekdami užtikrinti, kad Jums būtų rodoma aktuali reklama trečiųjų šalių svetainėse (pvz., „Facebook“, „Google“, „Instagram“, „Snapchat“ ir „Twitter“). Pvz., Jums gali būti parodytas reklaminis pranešimas, jeigu mes žinome, kad Jūs prieš tai lankėtės „PepsiCo“ interneto svetainėje. Jeigu nepageidaujate, kad Jums būtų rodomi „PepsiCo“ tiksliniai reklaminiai pranešimai, kai kurių trečiųjų šalių interneto svetainės suteikia Jums galimybę paprašyti, kad Jums toje interneto svetainėje ateityje nebūtų rodomi konkrečių reklamos skelbėjų pranešimai. Jeigu norite sustabdyti visų suasmenintų „PepsiCo“ paslaugų, įskaitant ir tikslinių reklaminių pranešimų trečiųjų šalių interneto svetainėse, gavimą, apsilankykite savo naršyklės nustatymuose ir išjunkite suasmeninimo funkciją.

g. Kita iš interneto naršyklių renkama informacija

Jūsų interneto naršyklė taip pat gali suteikti „PepsiCo“ informacijos apie Jūsų įrenginį, pvz., IP/MAC adresą, taip pat informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Jūsų naršyklės arba Jūsų paspaustos nuorodos suteiktą informaciją mes naudojame norėdami suprasti tinklalapį, kuris nukreipė Jus į „PepsiCo“ interneto svetainę, o tai padaryti gali veikimą gerinantys slapukai.

Jeigu Jus neramina tai, kaip mes naudojame slapukus, arba jeigu Jūs turite klausimų dėl savo nustatymų, susisiekite su mumis toliau esančiame 15 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.

„PepsiCo“ privatumo ir slapukų politikos pakeitimai

Ši privatumo ir slapukų politika laikui bėgant gali būti atnaujinta, todėl, norėdami būti tinkamai informuoti, kiekvieną kartą prisijungdami prie savo asmeninės informacijos arba teikdami ją „PepsiCo“, turite su šia politika dar kartą susipažinti. Naujausios versijos data bus nurodyta šiame puslapyje.

„PepsiCo“ kontaktai kreipiantis dėl šios privatumo ir slapukų politikos ir skundų

Jeigu turite klausimų arba komentarų dėl šios privatumo ir slapukų politikos, spauskite čia arba susisiekite su mumis adresu europe.privacy@pepsico.com.

Jeigu Jūsų netenkina tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pateikti skundą ES duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Priežiūros institucijos, į kurią turėtumėte kreiptis, duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Įsigaliojimo data: 25.05.18 Paskutinį kartą keista: 25.05.18
Duomenų valdytojas
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

About Cookies

a. Kas yra slapukas?

Slapukai yra į Jūsų kompiuterį patalpinti tekstiniai failai, kurie renka standartinius naudojimosi internetu įvykių žurnalo duomenis bei lankytojų elgsenos duomenis. Ši informacija naudojama sekti, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine, taip pat statistinėms interneto svetainės aktyvumo ataskaitoms sudaryti. Išsamesnė informacija pateikiama www.aboutcookies.org. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė nepriimtų slapukų; prieš tai nurodytoje svetainėje aprašyta, kaip pašalinti slapukus iš naršyklės. Tačiau Jums pašalinus kai kuriuos slapukus, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcinės savybės gali nebeveikti.

Lankantis „PepsiCo“ interneto svetainėje ir peržiūrint puslapius, į Jūsų įrenginį atsisiunčiami slapukai. Daugelyje interneto svetainių taip daroma, nes slapukai leidžia interneto svetainių leidėjams sužinoti naudingus dalykus, pvz., ar tas įrenginys (ir galbūt jo naudotojas) anksčiau lankėsi interneto svetainėje. Tai nustatoma pakartotinio apsilankymo metu, patikrinus ir aptikus ten paskutinio apsilankymo metu paliktą slapuką. Jeigu toliau naršysite nepakeitę savo nustatymų, mes darysime prielaidą, kad Jūs sutinkate gauti visus slapukus, esančius „PepsiCo“ svetainėje. Tačiau Jūs bet kada galite pakeisti savo nustatymus dėl slapukų.

b. Kaip „PepsiCo“ naudoja slapukus?

Informacija, gauta naudojant slapukus, gali padėti mums suprasti mūsų lankytojų profilį ir suteikti Jums geresnę naudojimosi patirtį. „PepsiCo“ naudoja šio pobūdžio informaciją naudotojams teikiamoms paslaugoms ir pranešimams tobulinti, taip pat siekdama išsiaiškinti, kokiose kitose interneto svetainėse naudotojai lankėsi, ir taip geriau suprasti jų interesus. Mes naudojame tik tuos slapukus, kurie yra būtini, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine, su sąlyga, jeigu davėte tam savo sutikimą.

c. Trečiųjų šalių slapukai, esantys „PepsiCo“ puslapių įterptiniame turinyje

Pažymėtina, kad Jums lankantis „PepsiCo“ interneto svetainėse, galite susidurti su slapukais, kurie yra visiškai nesusiję su „PepsiCo“.

Kartais savo interneto svetainėse mes įterpiame turinį iš socialinės žiniasklaidos ar kitų trečiųjų šalių interneto svetainių. Tai gali būti „Google“, „YouTube“, „Twitter“, „Facebook“, „Instagram“, taip pat mygtukai „pirkti“ iš „Adimo“. Todėl, Jums lankantis puslapyje su tokiu turiniu, Jums gali būti pateikti slapukai iš šių interneto svetainių, ir tokie trečiųjų šalių slapukai gali sekti, kaip Jūs naudojatės „PepsiCo“ interneto svetaine. „PepsiCo“ nekontroliuoja šių slapukų platinimo, todėl, norėdami gauti apie tai išsamesnės informacijos, turite susipažinti su atitinkamos trečiosios šalies interneto svetaine.

„PepsiCo“ įterpus turinį iš socialinės žiniasklaidos ir kitų trečiųjų šalių interneto svetainių, kai kuriose interneto svetainėse gali būti naudojami „Google Analytics“ įrankiai duomenims apie naudotojų elgseną rinkti trečiųjų šalių tikslais. „PepsiCo“ to nekontroliuoja. Išsamesnę informaciją apie tai galima rasti „Google“ tinklalapyje „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai Jūs naudojatės mūsų partnerių interneto svetainėmis ir programėlėmis“ (angl. How Google uses data when you use our partnerssites or apps).

d. „PepsiCo“ bendrinimo įrankiai

„PepsiCo“ tinklalapiuose Jūs taip pat galite matyti įterptinius mygtukus „bendrinti“, kurie leidžia naudotojams lengvai bendrinti turinį su savo draugais per populiarius socialinius tinklus. Paspaudus vieną iš šių mygtukų, paslauga, kurią pasirinkote turiniui bendrinti, gali turėti slapuką. Šiuo atveju „PepsiCo“ taip pat nekontroliuoja tokių slapukų platinimo.

e. „PepsiCo“ slapukai

Toliau aprašomi kai kurie mūsų naudojami slapukai ir jų paskirtys.

Slapuko tipas: Bluekai

Slapuko pavadinimai: _bkdc_bku

Paskirtis: slapukai naudojami kaip įrankis Jūsų aktyvumui interneto svetainėje sekti, kad mes galėtume optimizuoti savo reklamą.

Slapuko tipas: Doubleclick

Slapuko pavadinimai: _dsid_ide_sonar

Paskirtis: slapukai naudojami kaip įrankis Jūsų aktyvumui interneto svetainėje sekti, kad mes galėtume optimizuoti savo reklamą.

Slapuko tipas: Google Analytics

Slapuko pavadinimai: _utma _utmb _utmc _utmz

Paskirtis: šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine. Mes naudojame šią informaciją ataskaitoms sudaryti, taip pat interneto svetainei tobulinti. Slapukai renka informaciją anonimine forma, pvz., informaciją apie interneto svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai naudojosi interneto svetaine, taip pat apie tai, kokiuose interneto svetainės puslapiuose jie lankėsi.

Išsamesnė informacija: norėdami susipažinti su „Google“ privatumo politika, spauskite čia.

Slapuko tipas: Website cookie acceptance

Slapuko pavadinimai: WebsiteCookiesAccepted

Paskirtis: šis slapukas naudojamas užfiksuoti, ar naudotojas sutiko naudoti slapukus šioje interneto svetainėje.

Slapuko tipas: Unique Identifier

Slapuko pavadinimai: crm_guid

Paskirtis: slapukas naudojamas saugoti naudotojo duomenis, susijusius su ryšių su klientais valdymo (angl. CRM) sistemomis. GUID reiškia globalus unikalus identifikatorius (angl. Global Unique Identifier).

Slapuko tipas: Accessibility

Slapuko pavadinimai: Style textsize

Paskirtis: šie slapukai naudojami įsiminti, ar naudotojas peržiūri interneto svetainę aktyviu režimu.

Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atitinkamai priimti visus slapukus, atmesti visus slapukus arba nustatyti, kad Jums būtų pranešta, kai naudojamas slapukas. (Naršyklės skiriasi, todėl, norėdami sužinoti, kaip pakeisti slapukų nustatymus, turite pasitikrinti savo naršyklės pagalbos skyriuje.) Jeigu norite, kad „Google Analytics“ slapukai nesektų Jūsų jokiose interneto svetainėse, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Visi slapukai nustoja galioti po 90 dienų.

f. Slapukų naudojimas

Mes galime naudoti slapukais surinktus duomenis, siekdami užtikrinti, kad Jums būtų rodoma aktuali reklama trečiųjų šalių svetainėse (pvz., „Facebook“, „Google“, „Instagram“, „Snapchat“ ir „Twitter“). Pvz., Jums gali būti parodytas reklaminis pranešimas, jeigu mes žinome, kad Jūs prieš tai lankėtės „PepsiCo“ interneto svetainėje. Jeigu nepageidaujate, kad Jums būtų rodomi „PepsiCo“ tiksliniai reklaminiai pranešimai, kai kurių trečiųjų šalių interneto svetainės suteikia Jums galimybę paprašyti, kad Jums toje interneto svetainėje ateityje nebūtų rodomi konkrečių reklamos skelbėjų pranešimai. Jeigu norite sustabdyti visų suasmenintų „PepsiCo“ paslaugų, įskaitant ir tikslinių reklaminių pranešimų trečiųjų šalių interneto svetainėse, gavimą, apsilankykite savo naršyklės nustatymuose ir išjunkite suasmeninimo funkciją.

g. Kita iš interneto naršyklių renkama informacija

Jūsų interneto naršyklė taip pat gali suteikti „PepsiCo“ informacijos apie Jūsų įrenginį, pvz., IP/MAC adresą, taip pat informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Jūsų naršyklės arba Jūsų paspaustos nuorodos suteiktą informaciją mes naudojame norėdami suprasti tinklalapį, kuris nukreipė Jus į „PepsiCo“ interneto svetainę, o tai padaryti gali veikimą gerinantys slapukai.

Jeigu Jus neramina tai, kaip mes naudojame slapukus, arba jeigu Jūs turite klausimų dėl savo nustatymų, susisiekite su mumis toliau esančiame 15 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.