Pepsico Logo

Zásada spoločnosti PepsiCo Európa o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie

Úvod a všeobecné podmienky

Keď používate naše webové stránky a aplikácie, zúčastňujete sa našich propagačných akcií alebo nás kontaktujete so svojimi otázkami, spoločnosť PepsiCo, Inc. sa vo vlastnom mene a v mene všetkých svojich subjektov pôsobiacich v EÚ, ktoré sú uvedené v prílohe 1 (ďalej spolu „PepsiCo“), zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Táto zásada týkajúca sa ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa vzťahuje na používanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom nasledujúcich služieb:

 • §všetky webové stránky spoločnosti PepsiCo, ktoré odkazujú na túto zásadu o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie (ďalšie podrobnosti nájdete v zozname v prílohe 1),
 • sociálne siete, služby zasielania správ alebo oficiálny obsah spoločnosti PepsiCo na iných webových stránkach alebo aplikáciách,
 • aplikácie pre mobilné zariadenia,
 • §naša telefónna linka pomoci pre spotrebiteľov,
 • akákoľvek oficiálna emailová adresa spoločnosti PepsiCo alebo číslo SMS alebo
 • §naša poštová adresa pre starostlivosť o spotrebiteľov.

Aby sme mohli optimalizovať naše služby, ktoré vám poskytujeme, a uľahčiť niektoré z našich marketingových aktivít, zhromažďujeme určité špecifické informácie o vás.

Táto zásada o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie vysvetľuje nasledujúce skutočnosti:

 • ktoré vaše údaje môže spoločnosť PepsiCo zhromaždiť,
 • ako spoločnosť PepsiCo použije vaše údaje, ktoré zhromaždí,
 • kedy môže spoločnosť PepsiCo použiť vaše údaje, aby vás mohla kontaktovať,
 • či spoločnosť PepsiCo zverejní vaše údaje komukoľvek inému,
 • §vaše voľby týkajúce sa osobných údajov, ktoré nám poskytnete,
 • používanie súborov cookie na webových stránkach PepsiCo a ako ich môžete odmietnuť.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré od vás zhromaždíme, použijeme v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov.

Webové stránky spoločnosti PepsiCo môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady o ochrane osobných údajov a pravdepodobne budú používať súbory cookie. Odporúčame, aby ste si prečítali tieto zásady, ktoré upravujú používanie osobných údajov, ktoré odosielate pri návšteve týchto webových stránok, a ktoré môžu byť zhromaždené aj prostredníctvom súborov cookie. Za tieto webové stránky tretích strán neprijímame žiadnu zodpovednosť a tieto webové stránky používate len na vlastné riziko.

Kto sme?

Spotrebitelia vo viac ako 200 krajinách a oblastiach sveta využívajú výrobky spoločnosti PepsiCo miliardu-krát denne. Portfólio výrobkov spoločnosti PepsiCo zahŕňa širokú škálu lahodných jedál a nápojov vrátane Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana and Quaker Oats. Viac informácií o spoločnosti PepsiCo nájdete na adrese www.pepsico.com.

Aké údaje získa spoločnosť PepsiCo o mne?

Vaše osobné údaje môžeme získať, keď sa zapájate do akýchkoľvek služieb, aktivít alebo online obsahu online spoločnosti PepsiCo, pristupujete k nim alebo sa do nich prihlásite (vrátane sociálnych médií a aplikácií na zasielanie správ), ako sú napríklad bulletiny, propagačné akcie, živé rozhovory, oznamovacie tabule, webové upozornenia a upozornenia v mobilných telefónoch alebo hlasovania. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, emailovú adresu, poštovú adresu, telefónne alebo mobilné číslo, pohlavie alebo dátum narodenia, ako aj informácie zhromaždené o spôsobe, akým používate služby PepsiCo, napríklad čo ste čítali, pozerali alebo robili na našich webových stránkach, aplikáciách alebo pri používaní našich ďalších služieb.

Upozorňujeme, že niekedy sa môžete rozhodnúť, že nám poskytnete dodatočné osobné údaje a niekedy aj citlivé osobné informácie (napr. ak nášmu tímu spotrebiteľských služieb hovoríte o akýchkoľvek stravovacích požiadavkách alebo zdravotných problémoch, ktoré môžete mať). V takomto prípade vám poskytneme ďalšie informácie o tom, ako v danej dobe použijeme vaše informácie.

Niektoré z našich služieb vám umožňujú prihlásiť sa prostredníctvom služby tretej strany, ako sú Facebook, Twitter a Instagram. Ak sa rozhodnete pre prihlásenie prostredníctvom služby tretej strany, zobrazí sa vám dialógové okno, ktoré vás požiada o povolenie, aby spoločnosť PepsiCo získala prístup k vašim osobným údajom (napr. vaše celé meno, dátum narodenia, emailová adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste verejne sprístupnili na webovej stránke tretej strany).

Spoločnosť PepsiCo tiež zhromažďuje informácie o tom, ako používate mobilné aplikácie PepsiCo, webové stránky PepsiCo alebo iný online obsah PepsiCo, a aké zariadenie(-a) používate na prístup k službám, rovnako ako jedinečné online identifikátory, ako sú napríklad adresy IP, čo sú čísla, ktoré môžu jednoznačne identifikovať konkrétny počítač alebo iné sieťové zariadenie na internete. Ďalšie informácie nájdete v časti 13 tejto zásady o používaní súborov cookies a podobných technológií spoločnosťou PepsiCo.

Ako spoločnosť PepsiCo použije údaje, ktoré o mne zhromaždí?

Spoločnosť PepsiCo použije vaše osobné údaje na niekoľko účelov vrátane nasledujúcich:

 • poskytovanie našich služieb, aktivít alebo online obsahu alebo poskytovanie informácií o nich (napríklad týkajúcich sa pripravovaných propagačných akcií alebo nových produktov) alebo riešenie vašich požiadaviek a otázok,
 • riadenie služieb, čo znamená, že spoločnosť PepsiCo vás môže kontaktovať z dôvodov, ktoré súvisia so službou, aktivitou alebo online obsahom, pre ktoré ste sa zaregistrovali (napr. môžeme vás informovať o riadení propagačnej akcie, ktorej ste sa zúčastnili, alebo že určitá služba, aktivita alebo online obsah bol pozastavený kvôli údržbe alebo aktualizácii našej zásady o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie),
 • prispôsobenie obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na našich stránkach a aplikáciách, a reklám, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach, aplikáciách alebo na iných webových stránkach a službách,
 • spolupráca s tretími stranami, aby sa vám na tejto webovej stránke tretej strany zobrazovala relevantná reklama, ako je uvedené v častiach 6 a 13,
 • kontaktovanie vás v súvislosti s akoukoľvek žiadosťou, ktorú ste podali,
 • pomocou adries IP a identifikátorov zariadení na identifikáciu polohy používateľov, blokovanie rušivého používania, určenie počtu návštev z rôznych krajín, prispôsobenie obsahu našich stránok, aplikácií alebo iných služieb založených na spôsoboch ich prehliadania a určenie krajiny, z ktorej pristupujete k službe,
 • analýza a výskum, aby sme mohli zlepšiť služby ponúkané spoločnosťou PepsiCo.

Ak spoločnosť PepsiCo navrhuje používanie vašich osobných údajov na akékoľvek iné účely, najskôr vás o tom bude informovať a/alebo vás požiada o schválenie podľa požiadaviek príslušného zákona.

Spoločnosť PepsiCo zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na účely popísané vyššie, pretože má pre to oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevážilo vaše právo na primeranú ochranu vašich osobných údajov. Nemusíte poskytovať spoločnosti PepsiCo žiadne z vyššie uvedených osobných údajov, ale ak ste sa rozhodli ich neposkytnúť, pravdepodobne nebudete môcť získať niektorú z vyššie uvedených služieb, prístup k určitým častiam našich webových stránok, nebudete sa môcť zúčastniť našich propagačných akcií, prípadne od nás nedostanete informácie, ktoré ste požadovali.

Kedy ma spoločnosť PepsiCo skontaktuje?

Spoločnosť PepsiCo vás môže kontaktovať:

 • §vo vzťahu k akejkoľvek korešpondencii, ktorú od vás dostávame, alebo akejkoľvek pripomienke alebo sťažnosti týkajúcej sa výrobkov alebo služieb spoločnosti PepsiCo,
 • §vo vzťahu k akémukoľvek príspevku alebo otázke, ktorú ste predložili spoločnosti PepsiCo, napr. na stránkach sociálnych sietí spoločnosti PepsiCo, prostredníctvom textových alebo hlasových správ alebo iných služieb zasielania správ,
 • s cieľom informovať vás o všetkých podstatných zmenách v zásadách a postupoch spoločnosti PepsiCo a
 • pre marketingové účely za predpokladu, že ste k tomu poskytli svoj súhlas, ako je uvedené v časti 6.
 • Webové stránky, ktoré navštívite, vám poskytnú podrobné informácie o tom, ako vás spoločnosť PepsiCo skontaktuje vo vzťahu ku konkrétnym službám, aktivitám alebo online obsahu.

  Budem kontaktovaný na marketingové účely?

  Spoločnosť PepsiCo vám zašle marketingové emaily, upozornenia alebo vás bude kontaktovať na marketingové účely len za predpokladu, že ste s tým súhlasili. Od tejto dohody môžete kedykoľvek odstúpiť kliknutím na možnosť „Zrušiť odber“, alebo jej výberom v rámci našej marketingovej komunikácie alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 15 nižšie.

  Bude spoločnosť PepsiCo zdieľať moje osobné údaje s niekým iným?

  Spoločnosť PepsiCo môže čas od času prenášať alebo zverejňovať vaše osobné údaje iným subjektom v skupine PepsiCo alebo tretím stranám na akékoľvek vyššie uvedené účely. Medzi príklady príslušných tretích strán, ktorým spoločnosť PepsiCo môže zverejniť osobné údaje, patria štátne inštitúcie a tretie strany, ktoré poskytujú služby v našom mene, ako sú poskytovatelia webhostingu, platových služieb, služieb riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingoví partneri, partneri v oblasti médií a prevádzky a poskytovatelia analytických služieb webových stránok.

  Pri zverejňovaní vašich osobných údajov tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene, zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a neoprávnime ich k používaniu alebo zverejňovaniu osobných údajov, okrem prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo dodržiavanie príslušných zákonných povinností.

  Spoločnosť PepsiCo môže tiež zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám:

  (i) ak to vyžaduje zákon,

  (ii) na účely akéhokoľvek súdneho konania alebo v súvislosti s ním, alebo inak na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania svojich zákonných práv,

  (iii) ktoré sú orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi, ktoré vydali žiadosť o zákonné zverejnenie osobných údajov,

  (iv) ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné, aby sa zabránilo vzniku ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo reálnej trestnej činnosti alebo

  (v) ak predávame alebo prevádzame celú spoločnosť alebo aktíva alebo ich časť (vrátane zlúčení, reorganizácie, oddelenia, zániku alebo likvidácie).

  Medzinárodné prenosy osobných údajov

  Vzhľadom na celosvetovú povahu našich operácií môžeme previesť vaše osobné informácie do USA a do iných krajín, ktorých zákony na ochranu údajov nemusia byť také prísne ako v EÚ.

  Ak spoločnosť PepsiCo prevádza osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, či už v rámci skupiny spoločností PepsiCo alebo tretej strane, spoločnosť PepsiCo prevádza tieto osobné údaje iba:

  (i) do krajiny, o ktorej sa Európska komisia domnieva, že má primerané zákony na ochranu údajov alebo

  (ii) spoločnosti, ktorá má aktuálnu a platnú certifikáciu na základe Štítu ochrany osobných údajov medzi USA a EÚ, ktorý stanovuje určité štandardy ochrany údajov vo vzťahu ku kategórii osobných údajov, ktoré sa prenášajú alebo

  (iii) ak sme vytvorili vhodný mechanizmus pre prenos údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ, aby sme zaistili primeranú ochranu vašich osobných údajov. Kliknutím sem môžete získať kópiu príslušných mechanizmov pre prenos údajov, ktoré sme zaviedli.

  Pokiaľ by nebolo splnené žiadne z týchto kritérií, spoločnosť PepsiCo môže aj tak previesť osobné údaje mimo EHP, ale s vaším výslovným súhlasom alebo ak je prevod potrebný zo zákona.

  Prístup k vašim osobným údajom bude obmedzený na osoby, ktoré potrebujú poznať tieto údaje na účely opísané v tejto zásade o ochrane osobných údajov.

  Kliknutím sem môžete požiadať o kópiu akýchkoľvek mechanizmov prenosu, na základe ktorých sa osobné údaje prenášajú mimo Európsku úniu.

  Urážlivý alebo nevhodný obsah na stránkach spoločnosti PepsiCo

  Ak uverejníte alebo posielate urážlivý, nevhodný alebo nežiaduci obsah kdekoľvek na webových stránkach spoločnosti PepsiCo, alebo sa inak zapojíte do akéhokoľvek rušivého správania v rámci akejkoľvek služby PepsiCo, spoločnosť PepsiCo môže použiť vaše osobné údaje na zastavenie takéhoto správania.

  Ak spoločnosť PepsiCo má dôvod sa domnievať, že porušujete platné zákony (napríklad preto, že obsah, ktorý ste zaslali, môže byť hanlivý), môže použiť vaše osobné údaje na informovanie orgánov činných v trestnom konaní o vašom správaní.

  Čo ak som používateľ vo veku do 16 rokov?

  Ak ste vo veku menej ako 16 rokov, pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov spoločnosti PepsiCo musíte získať povolenie od svojho rodiča/opatrovníka.

  Ako dlho bude spoločnosť PepsiCo uchovávať moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame v našich systémoch tak dlho, ako je to potrebné pre uskutočňovanie príslušnej činnosti, ak príslušné právo nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

  Všeobecne platí, že ak poskytnete svoje osobné údaje na zapojenie sa do propagačnej akcie, budeme vaše osobné údaje uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné pre riadenie tejto akcie.

  Ak sa zaregistrujete pre prijímanie našich emailových informačných správ/marketingovej komunikácie, budeme uchovávať vaše osobné údaje, kým nebudete požadovať vymazanie svojich údajov (ak sa rozhodnete kedykoľvek odhlásiť, potom si zvyčajne ponecháme niektoré z vašich osobných údajov, aby sme sa uistili, že vás nebudeme opäť kontaktovať).

  Ďalšie informácie o vymazaní vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť PepsiCo vlastní, získate kliknutím sem.

  Môžem vidieť alebo vymazať osobné údaje, ktoré o mne vedie spoločnosť PepsiCo?

  V rozsahu vyžadovanom príslušným zákonom máte právo požiadať o kópiu svojich osobných údajov, ktoré PepsiCo vedie, a o opravu akýchkoľvek ich nepresností. Vynaložíme primerané úsilie na poskytnutie a opravu vašich osobných údajov alebo ich vymazanie z našich súborov. Kliknutím sem odošlete svoje žiadosti a otázky týkajúce sa tohto alebo akéhokoľvek iného problému súvisiaceho s touto zásadou o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie.

  Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie spracovania svojich osobných údajov, obmedzenie spracovania alebo zaslanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, v prenosnom formáte. Ak by ste chceli prediskutovať alebo uplatniť niektoré z týchto práv, použite kontaktné údaje uvedené v časti 15.

  Súbory cookie webového prehliadača

  a. Čo sú súbory cookie?

  Súbory cookie sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači s cieľom zhromaždiť štandardné informácie o protokoloch internetu a informácie o správaní návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na sledovanie používania webových stránok návštevníkmi a na zostavovanie štatistických prehľadov o aktivitách na webových stránkach. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.aboutcookies.org. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby neprijímal súbory cookie, a vyššie uvedená webová stránka vás informuje, ako odstrániť súbory cookie z vášho prehliadača. Ak však tak urobíte, nemusia v istých prípadoch niektoré z našich funkcií webových stránok fungovať.

  Počas každej návštevy webových stránok spoločnosti PepsiCo sa do vášho zariadenia sťahujú stránky, ktoré navštívite, spolu so súbormi cookie. Mnoho webových stránok má túto funkciu, pretože súbory cookie umožňujú vydavateľom webových stránok vykonávať užitočné veci, napríklad zistiť, či zariadenie (a pravdepodobne aj jeho používateľ) už predtým navštívilo webové stránky. V takom prípade sa pri opakovanej návšteve vyhľadáva a zisťuje, či po poslednej návšteve zostal v zariadení súbor cookie. Ak budete pokračovať bez toho, aby ste zmenili svoje nastavenia, predpokladáme, že s prijímaním všetkých súborov cookie na stránkach spoločnosti PepsiCo nemáte žiadny problém. Nastavenia súborov cookie však môžete kedykoľvek zmeniť.

  b. Ako používa spoločnosť PepsiCo súbory cookie?

  Informácie poskytované prostredníctvom súborov cookie nám môžu pomôcť porozumieť profilu našich návštevníkov a poskytnúť vám lepšie skúsenosti s používaním našich stránok. Spoločnosť PepsiCo používa tento typ informácií na to, aby mohla zlepšiť svoje služby a komunikáciu, ktoré poskytuje svojim používateľom, a pochopiť, ktoré ďalšie webové stránky navštívili, aby lepšie pochopila ich záujmy. Používame iba súbory cookie, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich webových stránok, ak ste nám k tomu poskytli svoj súhlas.

  c. Súbory cookie tretích strán v obsahu vloženom na stránkach spoločnosti PepsiCo

  Upozorňujeme, že počas vašich návštev na webových stránkach spoločnosti PepsiCo si môžete všimnúť niektoré súbory cookie, ktoré nesúvisia so spoločnosťou PepsiCo.

  Niekedy vkladáme na naše vlastné webové stránky obsah zo sociálnych sietí a iných webových stránok tretích strán. Tento obsah môže zahŕňať tlačidlá Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram a „Kúpiť“ od spoločnosti Adimo. V dôsledku toho, keď navštívite stránku obsahujúcu takýto obsah, môžu vám tieto stránky prezentovať súbory cookie tretích strán, ktoré môžu sledovať, ako používate webové stránky spoločnosti PepsiCo. Spoločnosť PepsiCo nekontroluje šírenie týchto súborov cookie a ďalšie informácie by ste mali vyhľadať na webových stránkach príslušných tretích strán.

  Ak spoločnosť PepsiCo vkladá obsah zo sociálnych sietí a iných webových stránok tretích strán, niektoré webové stránky môžu používať službu Google Analytics na zhromažďovanie údajov o správaní používateľov na vlastné účely. Spoločnosť PepsiCo toto konanie nekontroluje. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Google „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“.

  d. Nástroje na zdieľanie spoločnosť PepsiCo

  Na webových stránkach spoločnosti PepsiCo môžete tiež nájsť vložené tlačidlá pre zdieľanie, ktoré umožňujú používateľom jednoducho zdieľať obsah so svojimi priateľmi prostredníctvom viacerých populárnych sociálnych sietí. Keď kliknete na jedno z týchto tlačidiel, služba, prostredníctvom ktorej ste sa rozhodli zdieľať obsah, môže nastaviť súbory cookie. Znova platí, že spoločnosť PepsiCo nekontroluje šírenie týchto súborov cookie.

  e. Súbory cookie spoločnosti PepsiCo

  Nižšie uvedený zoznam vysvetľuje niektoré súbory cookie, ktoré používame, a prečo.

  Typ súboru cookie: Bluekai

  Názvy súborov cookie: _bkdc_bku

  Účel: Tieto súbory cookie sa používajú ako prostriedok na sledovanie aktivity na vašich webových stránkach, a pomáhajú nám optimalizovať našu reklamu.

  Typ súboru cookie: Dvojité kliknutie

  Názvy súborov cookie: _dsid_ide_sonar

  Účel: Tieto súbory cookie sa používajú ako prostriedok na sledovanie aktivity na vašich webových stránkach, a pomáhajú nám optimalizovať našu reklamu.

  Typ súboru cookie: Google Analytics

  Názvy súborov cookie: _utma _utmb _utmc _utmz

  Účel: Tieto súbory cookie slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše stránky a používame ich na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní našich stránok. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, odkiaľ návštevníci prišli na naše stránky, a ktoré stránky navštívili.

  Viac informácií: Pre získanie prehľadu o ochrane osobných údajov spoločnosti Google kliknite tu

  Typ súboru cookie: Prijatie súborov cookie na webových stránkach

  Názvy súborov cookie: WebsiteCookiesAccepted

  Účel: Tento súbor cookie sa používa na zaznamenanie, či používateľ prijal používanie súborov cookie na týchto webových stránkach.

  Typ súboru cookie: Jedinečný identifikátor

  Názvy súborov cookie: crm_guid

  Účel: Súbor cookie slúži na ukladanie údajov o používateľoch spojených so systémami CRM. GUID znamená Globálny jedinečný identifikátor.

  Typ súboru cookie: Prístupnosť

  Názvy súborov cookie: Style textsize

  Účel: Tieto súbory cookie slúžia na to, aby si pamätali, či používateľ prezerá stránku v prístupnom režime.

  Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby prijal všetky súbory cookie, odmietol všetky súbory cookie alebo vás upozornil, keď sa súbor cookie umiestnil. (Každý prehliadač je iný, a preto si prečítajte ponuku „Pomocníka“ svojho prehliadača a zistite, ako zmeniť predvoľby súborov cookie). Ak chcete zrušiť sledovanie zo strany služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Platnosť všetkých súborov cookie uplynie po 90 dňoch.

  f. Použitie súborov cookie

  Na zobrazenie relevantnej reklamy na stránkach tretích strán (napr. Facebook, Google, Instagram, Snapchat a Twitter) môžeme použiť údaje súborov cookie. Môže to zahŕňať zobrazenie reklamnej správy, ak vieme, že ste už navštívili webovú stránku spoločnosti PepsiCo. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali cielené reklamné správy od spoločnosti PepsiCo, niektoré stránky tretích strán vám umožňujú požiadať, aby sa v budúcnosti nezobrazovali správy od konkrétnych inzerentov na týchto stránkach. Ak chcete zastaviť všetky personalizované služby od spoločnosti PepsiCo vrátane cielených reklamných správ na webových stránkach tretích strán, prejdite na nastavenia svojho prehliadača a zakážte tam personalizáciu.

  g. Ďalšie informácie zhromažďované z webových prehliadačov

  Váš webový prehliadač môže poskytnúť spoločnosti PepsiCo aj informácie o vašom zariadení, ako napríklad adresu IP/MAC a podrobnosti o prehliadači, ktorý používate. Informácie poskytnuté vaším prehliadačom alebo odkazom, na ktorý ste klikli, používame na to, aby sme zistili, ktoré webové stránky vás nasmerovali na webové stránky spoločnosti PepsiCo − to môžu zachytiť súbory cookie pre výkon.

  Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s používaním súborov cookie alebo so svojimi nastaveniami, kontaktujte nás pomocou podrobností uvedených v časti 15.

  Zmeny v zásade o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie spoločnosti PepsiCo

  Túto zásadu o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie môžeme čas od času aktualizovať, takže vždy, keď k pristupujete k stránkam spoločnosti PepsiCo alebo jej odosielate svoje osobné údaje, môžete si nové aktualizácie skontrolovať. Na tejto stránke sa zobrazí dátum najnovších revízií.

  Kontaktovanie spoločnosti PepsiCo, pokiaľ ide o zásadu o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie/Sťažnosti

  Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tejto zásade o ochrane osobných údajov a o používaní súborov cookie, kliknite sem alebo nás kontaktujte na europe.privacy@pepsico.com.

  Ak ste nespokojný so spôsobom, akým sa zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, máte tiež právo podať sťažnosť orgánu EÚ pre dohľad nad ochranou údajov. Podrobné informácie o príslušnom orgáne pre dohľad nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

  Dátum účinnosti: 25.05.18 Posledná zmena 25.05.18
  Prevádzkovateľ údajov
  Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
  7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Pepsi.at
  www.pepsi.com/de-at/
  Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
  layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
  fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
  pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
  cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
  pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
  gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
  7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
  7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
  pepsi.hu Pepsi Hungary

  FÁÜ Zrt

  121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

  pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

  FÁÜ Zrt

  121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

  kviz.lays.hu Lays Hungary

  FÁÜ Zrt

  121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

  lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
  cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
  lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
  summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
  cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
  7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
  doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
  havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
  pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
  cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
  liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
  smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
  doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
  lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
  pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
  quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
  mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
  lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
  mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
  alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
  viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
  tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
  7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
  florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
  walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
  winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

  About Cookies

  a. Čo sú súbory cookie?

  Súbory cookie sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači s cieľom zhromaždiť štandardné informácie o protokoloch internetu a informácie o správaní návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na sledovanie používania webových stránok návštevníkmi a na zostavovanie štatistických prehľadov o aktivitách na webových stránkach. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.aboutcookies.org. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby neprijímal súbory cookie, a vyššie uvedená webová stránka vás informuje, ako odstrániť súbory cookie z vášho prehliadača. Ak však tak urobíte, nemusia v istých prípadoch niektoré z našich funkcií webových stránok fungovať.

  Počas každej návštevy webových stránok spoločnosti PepsiCo sa do vášho zariadenia sťahujú stránky, ktoré navštívite, spolu so súbormi cookie. Mnoho webových stránok má túto funkciu, pretože súbory cookie umožňujú vydavateľom webových stránok vykonávať užitočné veci, napríklad zistiť, či zariadenie (a pravdepodobne aj jeho používateľ) už predtým navštívilo webové stránky. V takom prípade sa pri opakovanej návšteve vyhľadáva a zisťuje, či po poslednej návšteve zostal v zariadení súbor cookie. Ak budete pokračovať bez toho, aby ste zmenili svoje nastavenia, predpokladáme, že s prijímaním všetkých súborov cookie na stránkach spoločnosti PepsiCo nemáte žiadny problém. Nastavenia súborov cookie však môžete kedykoľvek zmeniť.

  b. Ako používa spoločnosť PepsiCo súbory cookie?

  Informácie poskytované prostredníctvom súborov cookie nám môžu pomôcť porozumieť profilu našich návštevníkov a poskytnúť vám lepšie skúsenosti s používaním našich stránok. Spoločnosť PepsiCo používa tento typ informácií na to, aby mohla zlepšiť svoje služby a komunikáciu, ktoré poskytuje svojim používateľom, a pochopiť, ktoré ďalšie webové stránky navštívili, aby lepšie pochopila ich záujmy. Používame iba súbory cookie, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich webových stránok, ak ste nám k tomu poskytli svoj súhlas.

  c. Súbory cookie tretích strán v obsahu vloženom na stránkach spoločnosti PepsiCo

  Upozorňujeme, že počas vašich návštev na webových stránkach spoločnosti PepsiCo si môžete všimnúť niektoré súbory cookie, ktoré nesúvisia so spoločnosťou PepsiCo.

  Niekedy vkladáme na naše vlastné webové stránky obsah zo sociálnych sietí a iných webových stránok tretích strán. Tento obsah môže zahŕňať tlačidlá Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram a „Kúpiť“ od spoločnosti Adimo. V dôsledku toho, keď navštívite stránku obsahujúcu takýto obsah, môžu vám tieto stránky prezentovať súbory cookie tretích strán, ktoré môžu sledovať, ako používate webové stránky spoločnosti PepsiCo. Spoločnosť PepsiCo nekontroluje šírenie týchto súborov cookie a ďalšie informácie by ste mali vyhľadať na webových stránkach príslušných tretích strán.

  Ak spoločnosť PepsiCo vkladá obsah zo sociálnych sietí a iných webových stránok tretích strán, niektoré webové stránky môžu používať službu Google Analytics na zhromažďovanie údajov o správaní používateľov na vlastné účely. Spoločnosť PepsiCo toto konanie nekontroluje. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Google „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“.

  d. Nástroje na zdieľanie spoločnosť PepsiCo

  Na webových stránkach spoločnosti PepsiCo môžete tiež nájsť vložené tlačidlá pre zdieľanie, ktoré umožňujú používateľom jednoducho zdieľať obsah so svojimi priateľmi prostredníctvom viacerých populárnych sociálnych sietí. Keď kliknete na jedno z týchto tlačidiel, služba, prostredníctvom ktorej ste sa rozhodli zdieľať obsah, môže nastaviť súbory cookie. Znova platí, že spoločnosť PepsiCo nekontroluje šírenie týchto súborov cookie.

  e. Súbory cookie spoločnosti PepsiCo

  Nižšie uvedený zoznam vysvetľuje niektoré súbory cookie, ktoré používame, a prečo.

  Typ súboru cookie: Bluekai

  Názvy súborov cookie: _bkdc_bku

  Účel: Tieto súbory cookie sa používajú ako prostriedok na sledovanie aktivity na vašich webových stránkach, a pomáhajú nám optimalizovať našu reklamu.

  Typ súboru cookie: Dvojité kliknutie

  Názvy súborov cookie: _dsid_ide_sonar

  Účel: Tieto súbory cookie sa používajú ako prostriedok na sledovanie aktivity na vašich webových stránkach, a pomáhajú nám optimalizovať našu reklamu.

  Typ súboru cookie: Google Analytics

  Názvy súborov cookie: _utma _utmb _utmc _utmz

  Účel: Tieto súbory cookie slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše stránky a používame ich na zostavovanie prehľadov a na pomoc pri zlepšovaní našich stránok. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránok, odkiaľ návštevníci prišli na naše stránky, a ktoré stránky navštívili.

  Viac informácií: Pre získanie prehľadu o ochrane osobných údajov spoločnosti Google kliknite tu

  Typ súboru cookie: Prijatie súborov cookie na webových stránkach

  Názvy súborov cookie: WebsiteCookiesAccepted

  Účel: Tento súbor cookie sa používa na zaznamenanie, či používateľ prijal používanie súborov cookie na týchto webových stránkach.

  Typ súboru cookie: Jedinečný identifikátor

  Názvy súborov cookie: crm_guid

  Účel: Súbor cookie slúži na ukladanie údajov o používateľoch spojených so systémami CRM. GUID znamená Globálny jedinečný identifikátor.

  Typ súboru cookie: Prístupnosť

  Názvy súborov cookie: Style textsize

  Účel: Tieto súbory cookie slúžia na to, aby si pamätali, či používateľ prezerá stránku v prístupnom režime.

  Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby prijal všetky súbory cookie, odmietol všetky súbory cookie alebo vás upozornil, keď sa súbor cookie umiestnil. (Každý prehliadač je iný, a preto si prečítajte ponuku „Pomocníka“ svojho prehliadača a zistite, ako zmeniť predvoľby súborov cookie). Ak chcete zrušiť sledovanie zo strany služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Platnosť všetkých súborov cookie uplynie po 90 dňoch.

  f. Použitie súborov cookie

  Na zobrazenie relevantnej reklamy na stránkach tretích strán (napr. Facebook, Google, Instagram, Snapchat a Twitter) môžeme použiť údaje súborov cookie. Môže to zahŕňať zobrazenie reklamnej správy, ak vieme, že ste už navštívili webovú stránku spoločnosti PepsiCo. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali cielené reklamné správy od spoločnosti PepsiCo, niektoré stránky tretích strán vám umožňujú požiadať, aby sa v budúcnosti nezobrazovali správy od konkrétnych inzerentov na týchto stránkach. Ak chcete zastaviť všetky personalizované služby od spoločnosti PepsiCo vrátane cielených reklamných správ na webových stránkach tretích strán, prejdite na nastavenia svojho prehliadača a zakážte tam personalizáciu.

  g. Ďalšie informácie zhromažďované z webových prehliadačov

  Váš webový prehliadač môže poskytnúť spoločnosti PepsiCo aj informácie o vašom zariadení, ako napríklad adresu IP/MAC a podrobnosti o prehliadači, ktorý používate. Informácie poskytnuté vaším prehliadačom alebo odkazom, na ktorý ste klikli, používame na to, aby sme zistili, ktoré webové stránky vás nasmerovali na webové stránky spoločnosti PepsiCo − to môžu zachytiť súbory cookie pre výkon.

  Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s používaním súborov cookie alebo so svojimi nastaveniami, kontaktujte nás pomocou podrobností uvedených v časti 15.