Pepsico Logo

PepsiCo Europes Sekretess- och Cookiepolicy

Inledning och Allmänna villkor

PepsiCo, Inc., för egen räkning och på uppdrag av alla dess enheter inom EU som listas i bilaga 1 (tillsammans benämnda "PepsiCo") har åtagit sig att skydda din personliga information när du använder vår webbplats, våra appar eller deltar i våra kampanjer eller kontaktar oss.

Denna Sekretess- och Cookiepolicy gäller vår användning av personlig information som vi samlar in från dig via följande tjänster:

 • PepsiCos webbplatser som länkar till denna Sekretess- och Cookiepolicy (se listan i bilaga 1 för mer information)
 • sociala medier, meddelandetjänster eller officiellt PepsiCo-innehåll på andra webbplatser eller appar
 • mobilapplikationer
 • §vår hjälplinje (telefon)
 • PepsiCos officiella e-postadresser eller SMS-nummer
 • §vår kundservice via vanlig post

För att optimera tillhandahållandet av våra tjänster och för att underlätta vår marknadsföring, samlar vi in viss specifik information om dig.

Denna Sekretess- och Cookiepolicy förklarar följande:

 • §vilken information PepsiCo kan samla in om dig
 • hur PepsiCo kommer att använda information vi samlar in om dig
 • §när PepsiCo kan använda din information för att kontakta dig
 • §om PepsiCo kommer att lämna ut din information till någon annan
 • dina val när det gäller personlig information som du uppger för oss
 • användningen av cookies på PepsiCos webbplatser och hur du kan avvisa cookies

Vi använder all personlig information som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig i enlighet med alla tillämpliga lagar, inklusive de lagar som gäller skydd av personlig information såsom EU:s allmänna dataskyddsdirektiv.

PepsiCos webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa webbplatser hos tredje part har sina egna sekretesspolicys och använder också ofta cookies. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa policys som reglerar användningen av personlig information som du uppger när du besöker dessa webbplatser och som samlas in av cookies. Vi tar inget ansvar för webbplatser hos tredje part och din användning av sådana webbplatser sker på egen risk.

Vilka är vi?

PepsiCos produkter används av konsumenter en miljard gånger om dagen i mer än 200 länder och territorier runt om i världen. PepsiCos produktportfölj innehåller ett brett utbud av god mat och dryck, t.ex. Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Lay’s, Walkers, Doritos, Gatorade, Tropicana och Quaker Oats. Mer information om PepsiCo finns på www.pepsico.com.

Vilken information kommer PepsiCo att samla in?

När du deltar i, får tillgång till eller registrerar dig för någon av PepsiCos tjänster, aktiviteter eller online-innehåll (inklusive sociala medier och meddelandeapplikationer), t.ex. nyhetsbrev, kampanjer, livechattar, forum, webb- och mobilmeddelanden eller omröstningar, kan vi få personlig information om dig. Det kan vara ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller mobilnummer, kön eller födelsedatum samt information som samlats in om din användning av PepsiCos tjänster, t.ex. vad du läste, tittade på eller gjorde på våra webbplatser, appar och när du använde våra andra tjänster.

Observera att ibland kan du välja att ge oss ytterligare personlig information och ibland känslig personlig information (t.ex. om du talar med vår kundtjänst om kostråd eller hälsoproblem som du kan ha). Om du gör det kommer vi att ge ytterligare information om hur vi använder din information.

Några av våra tjänster gör att du kan logga in via tredjepartstjänster som Facebook, Twitter eller Instagram. Om du väljer att logga in via en tredje part, kommer du att se en dialogruta som ber dig tillåta PepsiCo att få tillgång till din personliga information (t.ex. ditt fullständiga namn, födelsedatum, e-postadress och annan information som du har gjort offentligt tillgänglig på tredje parts webbplats).

PepsiCo samlar också in information om hur du använder PepsiCos mobilappar, PepsiCos webbplatser eller annat innehåll från PepsiCo online och den eller de enheter du använder för att komma åt tjänsterna samt unika online-identifierare som IP-adresser, vilket är nummer som kan identifiera en specifik dator eller annan nätverksenhet på Internet. Mer information finns i avsnitt 13 i denna policy om PepsiCos användning av cookies och liknande teknik.

Hur kommer PepsiCo att använda den information som PepsiCo samlar in?

PepsiCo kommer att använda din personliga information för ett antal syften, inklusive följande:

 • tillhandahållande av våra tjänster, aktiviteter eller innehåll på Internet eller information om dem (t.ex. om kommande kampanjer eller nya produktlanseringar) eller hantera förfrågningar från dig
 • serviceadministration, vilket innebär att PepsiCo kan kontakta dig av skäl som är relaterade till tjänsten, aktiviteten eller onlineinnehållet du har anmält dig till (t.ex. meddela dig om en kampanj som du har deltagit i eller meddela dig om att en viss tjänst, aktivitet eller innehåll på Internet har inaktiverats på grund av underhåll eller på grund av att vår Sekretess- och Cookiepolicy har uppdaterats)
 • anpassa innehållet som du ser på våra webbplatser och i våra appar och den reklam som du ser på våra webbplatser, i våra appar eller på andra webbplatser och tjänster.
 • samarbeta med tredje part för att visa relevant reklam på tredje parts webbplats, på så sätt som anges i avsnitt 6 och 13
 • kontakta dig om du har skickat in någon information
 • använda IP-adresser och enhetsidentifierare för att identifiera användarens plats, förhindra störande användning, fastställa antalet besök från olika länder, skräddarsy innehållet på våra webbplatser, i appar eller i andra tjänster baserade på surfbeteenden och bestämma vilket land tjänsterna används ifrån
 • analys och undersökningar så att vi kan förbättra våra tjänster

Om PepsiCo föreslår att du använder din personliga information för andra användningsområden, kommer vi att se till att meddela dig först och/eller begära ditt godkännande om lagen kräver det.

PepsiCo samlar in och använder din personliga information för de syften som beskrivs ovan eftersom vi har ett legitimt affärsintresse att göra det. Det här förhindrar dock inte att du har rätt att kräva att din personliga information skyddas på ett säkert sätt. Du behöver inte ge PepsiCo någon personlig information som beskrivs ovan, men om du väljer att inte ge oss den här informationen kan det innebära att du inte kan ta emot någon av de tjänster som beskrivs ovan, få åtkomst till vissa delar av vår webbplats, ta del våra erbjudanden eller ta emot information från oss som du har begärt.

När kommer PepsiCo att kontakta mig?

PepsiCo kan kontakta dig:

 • i samband med att vi får meddelanden från dig eller när du har någon kommentar eller något klagomål om PepsiCos produkter eller tjänster
 • §om du har skickat in något material eller någon fråga till PepsiCo, t.ex. via PepsiCos sociala medier, via textmeddelande, röstmeddelande eller via andra meddelandetjänster
 • för att uppdatera dig om väsentliga ändringar i PepsiCos policys och praxis och
 • för marknadsföring, under förutsättning att du har godkänt detta i enlighet med vad som anges i avsnitt 6.

Den webbplats som du besöker kommer att ge dig detaljerad information om hur PepsiCo kommer att kontakta dig när det gäller specifika tjänster, aktiviteter eller onlineinnehåll.

Kommer jag att kontaktas för marknadsföring?

PepsiCo kommer endast att kontakta dig, skicka e-post eller meddelanden i marknadsföringssyfte om du har godkänt detta. Du kan när som helst välja att återta ditt samtycke genom att klicka på "unsubscribe/avanmäl" i vår marknadsföringskommunikation eller kontakta oss på så sätt som anges i avsnitt 15 nedan.

Kommer PepsiCo lämna ut min personliga information?

PepsiCo kan från tid till annan överföra eller lämna ut din personliga information till andra juridiska enheter inom PepsiCo-koncernen eller till tredje part för något av ovanstående syften. Exempel på tredje parter till vilka PepsiCo kan lämna ut personlig information är statliga myndigheter och tredje part som utför tjänster på våra vägnar, som webbhotell, betalningsleverantörer, leverantörer av kundrelationslösningar, marknadsföringspartners, media och andra partners och webbanalysföretag.

När vi lämnar ut din personliga information till tredje part som utför tjänster på våra vägnar, ser vi till att sådana tjänsteleverantörer endast använder personlig information i enlighet med våra instruktioner och vi tillåter inte att de använder eller avslöjar personlig information om det inte är nödvändigt för att utföra tjänster på vår vägnar eller för att följa gällande lagstiftning.

PepsiCo kan också lämna ut din personliga information till tredje part:

(i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag

(ii) vad avser, eller i samband med, något rättsligt förfarande eller på annat sätt i syfte att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter

(iii) om det rör sig om brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter som har utfärdat en laglig begäran om personlig information

(iv) om vi anser att det är nödvändigt att lämna ut personlig information för att förebygga skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk brottslig verksamhet

(v) om vi säljer eller överför hela eller en delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (t.ex. genom en fusion, omorganisation, avknoppning, upplösning eller likvidation).

Internationella överföringar av personlig information

Vår verksamhet är global och därför kan vi överföra din personliga information till USA och till andra länder vars lagar om dataskydd inte är lika omfattande som de är i EU.

När PepsiCo överför personlig information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, antingen inom PepsiCo-koncernen eller till tredje part, överför PepsiCo endast sådan personlig information:

(i) till ett land som EU-kommissionen anser ha tillräckliga lagar om dataskydd eller

(ii) till ett företag som har en uppdaterad och giltig US-EU Privacy Shield-certifiering som föreskriver viss dataskyddsstandard när det gäller den kategori av personlig information som överförs eller

(iii) där vi har infört en lämplig dataöverföringsmekanism, t.ex. EU:s standardavtalsklausuler, för att säkerställa att din personliga information är skyddad. Du kan få en kopia av relevanta dataöverföringsmekanismer genom att kontakta oss. Vänligen klicka här.

Om inget av dessa kriterier är uppfyllda kan PepsiCo fortfarande överföra personlig information utanför EES om du gett ditt uttryckliga samtycke eller om överföringen är juridiskt nödvändig.

Tillgången till din personliga information kommer att begränsas till personer som behöver informationen för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Du kan begära att få en kopia av de överföringsmekanismer som används för att överföra personlig information utanför Europeiska Unionen genom att kontakta oss. Vänligen klicka här.

Kränkande eller olämpligt innehåll på PepsiCos webbplatser

Om du publicerar eller skickar in kränkande, olämpligt eller anstötligt innehåll på eller till PepsiCos webbplatser eller på annat sätt uppvisar ett störande beteende på någon av PepsiCos tjänster, kan PepsiCo använda din personliga information för att stoppa sådant beteende.

Om PepsiCo anser att du bryter eller kan bryta mot gällande lagar (t.ex. för att innehållet du har publicerat kan vara ärekränkande) kan PepsiCo använda din personliga information för att informera brottsbekämpande organ om ditt beteende.

Vad händer om jag är under 16 år?

Om du är under 16 år måste du ha dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd innan du lämnar någon personlig information till PepsiCo.

Hur länge kommer PepsiCo att behålla min personliga information?

Vi kommer att behålla din personliga information i våra system så länge som den behövs för den aktuella verksamheten om inte längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

Om du lämnar din personliga information till en kampanj, kommer vi normalt sett endast behålla din personliga information så länge som det krävs för att genomföra den aktuella kampanjen.

Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller vår marknadskommunikation, kommer vi att behålla din personliga information tills du begär att din information är raderad (om du väljer att avanmäla dig kommer vi normalt sett behålla viss information för att se till att du inte kontaktas igen).

Mer information om radering av personlig information som PepsiCo har, vänligen klicka här.

Kan jag se eller radera den personliga information som PepsiCo har?

I den utsträckning som gällande lag kräver detta, har du rätt att begära en kopia av den personliga information som PepsiCo har om dig. Du har även rätt att korrigera eventuella felaktigheter. Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera, korrigera eller radera personlig information om dig som vi har i våra system. Mer information om hur du kontaktar oss om du har frågor om detta eller något annat problem som är relaterat till detta. Sekretess- och cookiepolicy finns. Vänligen klicka här.

Du har också rätt att begära att behandlingen av din personliga information korrigeras eller raderas, att behandlingen av den är begränsad och att den personliga informationen vi har om dig uppfyller kraven om rätt till dataportabilitet. Om du vill diskutera eller utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på så sätt som anges i avsnitt 15.

Webbläsarcookies

a. Vad är cookies?

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in logginformation och information om besökarnas beteende. Denna information används för att förstå besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Mer information finns på www.aboutcookies.org . Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies och ovanstående webbplats visar hur du tar bort cookies från din webbläsare. Du måste dock tänka på att om du gör detta kan det leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar.

När du besöker PepsiCos webbplats laddas de sidor du besöker, tillsammans med en cookie, ned till din enhet. Många webbplatser använder sig av denna teknik eftersom cookies gör det möjligt att ta reda på om enheten (och dess användare) har besökt webbplatsen tidigare. Detta görs genom att hitta och kontrollera cookien som lämnades kvar vid senaste besöket. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar, förutsätter vi att du accepterar alla cookies på PepsiCos webbplats. Du kan dock när som helst ändra dina cookieinställningar om du vill det.

b. Hur använder PepsiCo cookies?

Information från cookies kan hjälpa oss att förstå vad våra besökare tycker om och hjälpa oss att ge en bättre användarupplevelse. PepsiCo använder denna typ av information för att förbättra tjänsterna och kommunikationen och för att veta vilka andra webbplatser användarna har besökt, så att vi bättre kan förstå deras intressen. Vi använder endast cookies som är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats om du har gett oss tillstånd att göra det.

c. Tredjepartscookies i inbäddat innehåll på PepsiCos webbsidor

När du besöker PepsiCos webbplatser kan du se vissa cookies som inte är relaterade till PepsiCo.

Ibland så finns det inbäddat innehåll från sociala medier och andra tredje parts webbplatser på våra egna webbplatser. Det kan t.ex. vara Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram och "köp"-knappar från Adimo. Det innebär att du kan se cookies från dessa webbplatser när du besöker en sida som innehåller sådant innehåll och dessa tredjepartscookies kan spåra din användning av PepsiCos webbplats. PepsiCo kontrollerar inte spridningen av dessa cookies och du bör därför läsa informationen som finns på dessa webbplatser hos tredje part.

När PepsiCo bäddar in innehåll från sociala medier och andra webbplatser hos tredje part, kan vissa webbplatser använda Google Analytics för att samla in data om användarbeteende för egna syften. PepsiCo har ingen kontroll över detta. Mer information finns på Googles webbplats: "Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar".

d. PepsiCos delningsverktyg

Du kan också se inbäddade "delnings"-knappar på PepsiCos webbsidor. Dessa knappar gör det möjligt för användarna att dela innehåll med sina vänner via ett antal populära sociala nätverk. När du klickar på en av dessa knappar kan en cookie placeras av den tjänst genom vilken du har valt att dela innehåll. Återigen, PepsiCo har ingen kontroll över spridningen av dessa cookies.

e. PepsiCos cookies

Tabellen nedan förklarar en del av de cookies vi använder och varför:

 Cookie: Bluekai

Cookiens namn: _bkdc_bku

Syfte: Dessa cookies används för att spåra din användning av webbplatsen för att vi ska kunna optimera vår annonsering.

 Cookie: Doubleclick

Cookiens namn: _dsid_ide_sonar

Syfte: Dessa cookies används för att spåra din användning av webbplatsen för att vi ska kunna optimera vår annonsering.

 Cookie: Google Analytics

Cookiens namn: _utma _utmb _utmc _utmz

Syfte: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och för att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, t.ex. antalet besökare till webbplatsen, från vilken webbplats besökare har kommit från och vilka sidor de besökte.

Mer information: Klicka här för att se en översikt över Googles sekretessregler.

 Cookie: Godkännande webbplatscookie

Cookiens namn: WebsiteCookiesAccepted

Syfte: Denna cookie används för att registrera om en användare har godkänt användning av cookies på webbplatsen.

 Cookie: Unique Identifier

Cookie Names: crm_guid

Syfte: Denna cookie används för att lagra användarinformation som är associerad med CRM-system. GUID står för Global Unique Identifier.

 Cookie: Tillgänglighet

Cookiens namn: Style textsize

Syfte: Dessa cookies används för att komma ihåg om användaren tittar på webbplatsen i hjälpmedelsläge

Du kan konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies, avvisa alla cookies eller meddela dig när en cookie skickas till dig. (Alla webbläsare är olika, så gå till hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dina inställningar för cookies). För att välja att inte spåras av Google Analytics på webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alla cookies löper ut efter 90 dagar.

f. Användning av cookies

Vi kan använda cookiedata för att visa relevant annonsering på tredje parts webbplatser (t.ex. Facebook, Google, Instagram, Snapchat och Twitter). Det kan innebära att du får se reklam där vi vet att du tidigare har besökt en av PepsiCos webbplatser. Om du inte vill se riktade annonsmeddelanden från PepsiCo, så finns det en del webbplatser hos tredje part där du kan begära att slippa se meddelanden från vissa annonsörer på den aktuella webbplatsen i framtiden. Om du vill stoppa alla anpassade tjänster från PepsiCo, inklusive riktade annonsmeddelanden på tredje parts webbplatser, kan du ändra din webbläsares inställningar.

e. Annan information som samlas in från webbläsare

Din webbläsare kan också ge PepsiCo information om din enhet, t.ex. en IP/MAC-adress och information om den webbläsare du använder. Vi använder information från din webbläsare eller från den länk som du har klickat på för att veta vilken webbsida som ledde dig till PepsiCos webbplats och det kan här kan registreras av prestandacookies.

Om du har några frågor om hur vi använder cookies eller dina inställningar finns det information om hur du kontaktar oss i avsnitt 15.

Ändringar i PepsiCos Sekretess- och Cookiepolicy

Denna Sekretess- och Cookiepolicy kan uppdateras från tid till annan. Det innebär att det kan vara en god idé att läsa igenom dessa policys varje gång du tittar på eller lämnar in personlig information till PepsiCo. Datumet för de senaste ändringen visas på den här sidan.

Kontakta PepsiCo om denna Sekretess- och Cookiepolicy/klagomål

Om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretess- och cookiepolicy, vänligen klicka här eller kontakta oss på europe.privacy@pepsico.com.

Om du är missnöjd med vår hantering av din personliga information har du också rätt att klaga hos en EU-tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar information om tillsynsmyndigheter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ikraftträdandedag: 25.05.2018. Senast ändrad 25.05.2018.
Registeransvarig
Website Name Brand Entity/Country Assumed data controller* Address
7up.at Seven Up Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.at
www.pepsi.com/de-at/
Pepsi Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.at Gatorade Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/at Alvalle Austria PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
alvalle.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
quakeroats.be Quaker Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
cheetos.be Cheetos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
doritos.be Doritos Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
duyvis.be Frito-Lay Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
looza.be Looza Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
mountaindew.be Mountain Dew Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
nakedjuice.be Naked Juice Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
pepsico.be Corporate Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sevenup.be Seven Up Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
tropicana.be Tropicana Belgium PepsiCo BeLux BVBA Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
sun-breaks.be Sun breaks Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
bugles.be Bugles Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
backtosports.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
100eurocard.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
win.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
spaarclub.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layspepsifilm.lays.be Lays Belgium PepsiCo BeLux BVBA, Corporate Village, - Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
layscyprus.com Lays Cyprus Corina Snacks LTD Limassol Industrial Estate A’, Delou & Neftonos Str, 3056 Limassol, Cyprus
fotbalhorecka.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
letoslays.cz lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
mirinda.cz Mirinda Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
fotbalhorecka.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsico.cz Corporate Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
toma.cz Toma Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsi.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cheetos.cz Cheetos Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
laysky.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
hrajslays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
soubojchuti.cz Pepsi Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
svetchutilays.cz Lays Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
cz.rockstarenergy.com Rockstar Czech Republic PepsiCo CZ s.r.o Kolbenova 50, 190 00 Prague 9, the Czech Republic,
pepsichallenge.dk Pepsi Denmark PepsiCo Nordic Denmark Aps Vesterbrogade 149, 1620 Kobenhaven, Denmark
cheetos.ee Cheetos Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsi.ee Pepsi Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ee PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.ru PepsiCo Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
summer.lays.ee Lays Estonia PepsiCo Eesti AS Tuglase 2, 51014 Tartu, Estonia
pepsico.eu Corporate Europe Frito Lay trading Company GmbH Spitalgasse 2 CH-3011 Bern Switzerland
gamerhub.mountaindew.fi Mountain Dew Finland PepsiCo Nordic Finland OY Atomitie 2a, 00370 Helsinki, Finland
7up.fr Seven Up France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
alvalle.fr Alvalle France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
benenuts.fr Benenuts France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
doritos.fr Doritos France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
gatorade.fr Gatorade France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
lays.fr Lays France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
clubtropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
nakedjuice.fr Naked Juice France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsi.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsico.fr Corporate France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
pepsiworld.fr Pepsi France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
quaker.fr Quaker France Quaker Oats 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
tropicana-essentiels.fr Tropicana France PepsiCo France SNC 420 rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes
7up.de Seven Up Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mirinda.de Mirinda Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.de Mountain Dew Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
pepsico.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
punica-abenteuer.de Punica Germany Punica Getranke GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.de Schwipschwap Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
naked-smoothie.de Naked Juice Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.de Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Action.lays.de Lays Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Doritos.de Doritos Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gutscheinpromo.punica.de Punica Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Liptonicetea.com/de-DE/ Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gewinnen-mit-lipton.de Lipton Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarenergydrink.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Rockstarsummermusic.de Rockstar Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.de Gatorade Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Alvalle.com/de Alvalle Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi-gastronomie.de Corporate Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://perfectmatch-win.de/ Pepsi Germany PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
ivi.gr   HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ivi.gr/administrator HBH Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
Pepsi.gr PEPSI Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
7up.gr Seven Up Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicoschool.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosmuseum.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
cheetosplay.gr Cheetos Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
gatorade.gr Gatorade Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
iviworld.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
lays.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
footballemotions.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico.com.gr Corporate Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsico-ivi.gr N/A Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsimax.gr Pepsi Max Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
quakeroats.gr Quaker Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
ruffles.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
mountaindew.gr Mountain Dew Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
rufflesgaming.gr Ruffles Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsicohighflyers.gr PepsiCo Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
http://www.liptonicetea.com/el-GR/ Lipton Greece PepsiCo IVI EPE Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
laysvoting.gr Lays Greece Tasty Foods S.A. Agios Stefanos (22nd km Athens-Lamia National Road) 145 65 Greece
pepsi.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

pepsi-game.fps2.hu Pepsi Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

kviz.lays.hu Lays Hungary

FÁÜ Zrt

121-123 Helsinki út, 1239 Budapest, Hungary

lays.it Lays Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
gatorade.it Gatorade Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
liptonicetea.com/it-IT/ Lipton Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
pepsico.co.it Pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
istituzionale.pepsi.it pepsi Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
succhitropicana.it Tropicana Italy PepsiCo Beverages Italia S.r.l. Via Tiziano 32, 20145 Milan, Italy
cheetos.lv Cheetos Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
summer.lays.lv Lays Latvia Latvian Snacks Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvia
cheetos.lt Cheetos Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsi.lt Pepsi Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lt PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
pepsico.lv PepsiCo Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
summer.lays.lt Lays Lithuania UAB Lithuania Snacks Paneriu g. 37, Vilnius, Lithuania
7up.nl Seven Up Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
bugles.nl Bugles Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
cheetos.nl Cheetos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nakedjuice.nl Naked Juice Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nl Doritos Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
duyvis.nl Frito-Lay Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gamehub.mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
gatorade.nl Gatorade Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pwpappbnl.com Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
laysspreekbeurt.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
mountaindew.nl Mountain Dew Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsico.nl Corporate Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
pepsicoactivations.nl/showusyourpassion lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
quaker.nl Quaker Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
snackajacks.nl Snackajacks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
sun-breaks.nl Sun breaks Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
nl.tropicana.com Tropicana Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
win.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
spaarclub.lays.nl Lays Netherlands PepsiCo Nederland B.V. Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, The Netherlands
doritos.nu Doritos Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
havrefras.com/no Quaker Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
pepsimax.no Pepsi Max Norway PepsiCo Nordic Norway A/S Lilleakerveien 4, 0283 Oslo, Norway
cheetos.pl Cheetos Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
chrupstar.pl Star Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
gatorade.pl Gatorade Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Za Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland.
liptonicetea.com Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
liptonicetea.com/pl-PL/ Lipton Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
mirinda.pl Mirinda Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
pepsicopoland.com Corporate Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
przerwanabierasmaku.pl Sunbites Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
serwispepsi.pl Pepsi Poland Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o., Warsaw, 03-801, Zamoyskiego 24/26 street, Poland
smakpodrozy.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
wakacjezlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
maxxgaming.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
latozlays.lays.pl Off the Eaten Path Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
grajzlays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
nagrodylipton.pl Lipton Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmyzlays.lays.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
filmowykonkurs.pl Lays Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
konkurselfypepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
swietazpepsi.pl Pepsi Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
promocjastar.pl Starchips Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
http://pl.rockstarenergy.com/ Rockstar Poland Frito Lay Poland Sp. z.o.o., Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
doritos.pt Doritos Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
lays.pt Lays Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
pepsico.pt Corporate Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
quaker.pt Quaker Portugal Matudis-Comercio de Produtos Alimentares LDA Lagos Park-Edificio 5C-5o, Oeiras, Portugal
mountain-dew.ro Mountain Dew Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.com/ro-ro/d Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsico.ro Corporate Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
gatorade.ro Gatorade Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
prigat.com.ro Prigat Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonicetea.com/ro-RO/#/ Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
pepsi.ro Pepsi Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
liptonpromo.ro Lipton Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
ro.rockstarenergy.com Rockstar Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
my7up.ro 7up Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
mirinda.ro Mirinda Romania Quadrant–Amroq Beverages S.r.l Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania
lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
doritos.ro Doritos Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
lumeastar.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
culturazambeste.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
starpopcorn.ro Star Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
alegearoma.lays.ro Lays Romania Star Foods E.M. Sr.l. Bucharest, Calea Vacaresti Street, 4th floor, 2nd section, 4th district, Romania
mirinda.sk Mirinda Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
fotbalhorecka.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
futbalhorucka.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsico.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
mojatoma.sk Toma Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
pepsi.sk Pepsi Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
cheetos.sk Cheetos Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
lays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
subojchuti.sk Pepsi Slovakia Pepsi-Cola SR s.r.o. Nadrážná 534, 901 01 Malacky
svetchutilays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
hrajslays.sk Lays Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
http://sk.rockstarenergy.com/ Rockstar Slovakia PepsiCola SR s.r.o Nadrážná 534, 901 01 Malacky
alvalle.es Tropicana Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
doritos.es Doritos Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
itcampus.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
lays.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
quaker.es Quaker Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweeden
viajaralafinal.com Pepsi Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
pasionporlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
vivelachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconlachampions.es Lays Spain PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
ganaconpepsimax.com Pepsi Max Spain Compañía de Bebidas PepsiCo S.L. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
blog.pepsico.es Corporate Spain - Compañía de Bebidas PepsiCo S.L., and - PepsiCo Foods, A.I.E. Avenida de los Olmos, 2, Vitoria (Spain)
tropicanajuice.se Tropicana Sweden Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial Stortorget 11, 211 22 Malmo, Sweden
7up.ch Seven Up Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
mountaindew.ch Mountain Dew Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
schwipschwap.ch Schwipschwap Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Gatorade.ch Gatorade Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Pepsi.ch Pepsi Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Mytropicana.ch Tropicana Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
https://alvalle.com/ch-de Alvalle Switzerland PepsiCo Deutschland GmbH Hugenottenallee 173, 63263 Neu-Isenburg, Germany
florida.quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quaker.co.uk Quaker UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
lays.game-ready.com Lays UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
paypacket.walkers.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkers-snacks.co.uk Walkers UK Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
pepbridge.pepsicodigital.com PepsiCo UK PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.co.uk Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
7up.ie Seven Up UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
admin.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
copellafruitjuice.co.uk Copella UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
countsformore.co.uk Corporate UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
game-ready.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
game-ready-winners.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gamerhub.mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatorade.co.uk Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
gatoradechampions.com Gatorade UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mypepsico.com Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
mountaindew.co.uk Mountain Dew UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
nobbys.co.uk Nobbys Nuts UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
Pepsi Max 360 App Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.co.uk Pepsi UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsi.com/en-gb/d Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.co.uk Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsico.lv Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsicodigital.com/digital-skill-lab/ Corporate UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
pepsimaxfestivals.com Pepsi Max UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
popworksandcompany.co.uk Popworks UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
quavers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
scottsporage.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sensationssnacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
snackajacks.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
sunbites.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
trop50.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tropicana.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
v-water.co.uk SoBe UK and Ireland PepsiCo International Limited Building 4, Floor 3, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE
walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
walkersdeli.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
WalkersTigerNuts.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
offtheeatenpathsnacks.co.uk Off the Eaten Path UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
tostitos.co.uk Tostitos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
chooseorlose.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
movienights.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
ais.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xbox.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
xboxapi.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
polaroidoriginals.nakedjuice.co.uk Naked Juice UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
showusyouroats.quaker.co.uk Quaker UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
juicywins.co.uk Tropicana UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
win.doritos.co.uk Doritos UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW
winlive.walkers.co.uk Walkers UK and Ireland Walkers Snacks Limited 450 South Oak Way, Green Park Business Park, Reading, RG2 6UW

About Cookies

a. Vad är cookies?

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in logginformation och information om besökarnas beteende. Denna information används för att förstå besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Mer information finns på www.aboutcookies.org . Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies och ovanstående webbplats visar hur du tar bort cookies från din webbläsare. Du måste dock tänka på att om du gör detta kan det leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar.

När du besöker PepsiCos webbplats laddas de sidor du besöker, tillsammans med en cookie, ned till din enhet. Många webbplatser använder sig av denna teknik eftersom cookies gör det möjligt att ta reda på om enheten (och dess användare) har besökt webbplatsen tidigare. Detta görs genom att hitta och kontrollera cookien som lämnades kvar vid senaste besöket. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar, förutsätter vi att du accepterar alla cookies på PepsiCos webbplats. Du kan dock när som helst ändra dina cookieinställningar om du vill det.

b. Hur använder PepsiCo cookies?

Information från cookies kan hjälpa oss att förstå vad våra besökare tycker om och hjälpa oss att ge en bättre användarupplevelse. PepsiCo använder denna typ av information för att förbättra tjänsterna och kommunikationen och för att veta vilka andra webbplatser användarna har besökt, så att vi bättre kan förstå deras intressen. Vi använder endast cookies som är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats om du har gett oss tillstånd att göra det.

c. Tredjepartscookies i inbäddat innehåll på PepsiCos webbsidor

När du besöker PepsiCos webbplatser kan du se vissa cookies som inte är relaterade till PepsiCo.

Ibland så finns det inbäddat innehåll från sociala medier och andra tredje parts webbplatser på våra egna webbplatser. Det kan t.ex. vara Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram och "köp"-knappar från Adimo. Det innebär att du kan se cookies från dessa webbplatser när du besöker en sida som innehåller sådant innehåll och dessa tredjepartscookies kan spåra din användning av PepsiCos webbplats. PepsiCo kontrollerar inte spridningen av dessa cookies och du bör därför läsa informationen som finns på dessa webbplatser hos tredje part.

När PepsiCo bäddar in innehåll från sociala medier och andra webbplatser hos tredje part, kan vissa webbplatser använda Google Analytics för att samla in data om användarbeteende för egna syften. PepsiCo har ingen kontroll över detta. Mer information finns på Googles webbplats: "Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar".

d. PepsiCos delningsverktyg

Du kan också se inbäddade "delnings"-knappar på PepsiCos webbsidor. Dessa knappar gör det möjligt för användarna att dela innehåll med sina vänner via ett antal populära sociala nätverk. När du klickar på en av dessa knappar kan en cookie placeras av den tjänst genom vilken du har valt att dela innehåll. Återigen, PepsiCo har ingen kontroll över spridningen av dessa cookies.

e. PepsiCos cookies

Tabellen nedan förklarar en del av de cookies vi använder och varför:

 Cookie: Bluekai

Cookiens namn: _bkdc_bku

Syfte: Dessa cookies används för att spåra din användning av webbplatsen för att vi ska kunna optimera vår annonsering.

 Cookie: Doubleclick

Cookiens namn: _dsid_ide_sonar

Syfte: Dessa cookies används för att spåra din användning av webbplatsen för att vi ska kunna optimera vår annonsering.

 Cookie: Google Analytics

Cookiens namn: _utma _utmb _utmc _utmz

Syfte: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och för att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, t.ex. antalet besökare till webbplatsen, från vilken webbplats besökare har kommit från och vilka sidor de besökte.

Mer information: Klicka här för att se en översikt över Googles sekretessregler.

 Cookie: Godkännande webbplatscookie

Cookiens namn: WebsiteCookiesAccepted

Syfte: Denna cookie används för att registrera om en användare har godkänt användning av cookies på webbplatsen.

 Cookie: Unique Identifier

Cookie Names: crm_guid

Syfte: Denna cookie används för att lagra användarinformation som är associerad med CRM-system. GUID står för Global Unique Identifier.

 Cookie: Tillgänglighet

Cookiens namn: Style textsize

Syfte: Dessa cookies används för att komma ihåg om användaren tittar på webbplatsen i hjälpmedelsläge

Du kan konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies, avvisa alla cookies eller meddela dig när en cookie skickas till dig. (Alla webbläsare är olika, så gå till hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dina inställningar för cookies). För att välja att inte spåras av Google Analytics på webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alla cookies löper ut efter 90 dagar.

f. Användning av cookies

Vi kan använda cookiedata för att visa relevant annonsering på tredje parts webbplatser (t.ex. Facebook, Google, Instagram, Snapchat och Twitter). Det kan innebära att du får se reklam där vi vet att du tidigare har besökt en av PepsiCos webbplatser. Om du inte vill se riktade annonsmeddelanden från PepsiCo, så finns det en del webbplatser hos tredje part där du kan begära att slippa se meddelanden från vissa annonsörer på den aktuella webbplatsen i framtiden. Om du vill stoppa alla anpassade tjänster från PepsiCo, inklusive riktade annonsmeddelanden på tredje parts webbplatser, kan du ändra din webbläsares inställningar.

g. Annan information som samlas in från webbläsare

Din webbläsare kan också ge PepsiCo information om din enhet, t.ex. en IP/MAC-adress och information om den webbläsare du använder. Vi använder information från din webbläsare eller från den länk som du har klickat på för att veta vilken webbsida som ledde dig till PepsiCos webbplats och det kan här kan registreras av prestandacookies.

Om du har några frågor om hur vi använder cookies eller dina inställningar finns det information om hur du kontaktar oss i avsnitt 15.